Metapedia från A till Ö: K som i Katastrofernas konvergens

Metapolitik

Katastrofernas konvergens är ett begrepp som används av Guillaume Faye för att beskriva en situation där moderniteten under kort tid ställs inför en serie samtidiga katastrofer, som är följden av modernitetens och egalitarismens brister enligt Faye. Faye menar att dessa katastrofer väntar runt hörnet, under vår egen livstid.

De katastrofer som Faye identifierar är följande: ekologiska, ekonomiska, sociala, etniska och militära. Någon form av tredje världskrig, och en konflikt mellan ett åldrande Nord (Septentrion) och ett revanschlystet Syd, ingår i scenariot. Faye menar att denna serie katastrofer kommer att tvinga fram en reaktion från de europeiska folken i form av arkeofuturism. I annat fall kommer de att gå under.

Teorin har likheter med den som framförs av marxisten Immanuel Wallerstein i boken Liberalismens död.

Länk till Metapedia: http://sv.metapedia.org/wiki/Katastrofernas_konvergens