Vildsvinsmöte, del 2/2

Natur, Okategoriserade


Direkt fortsättning från förra inlägget:

Något lämpligt räddningsträd fanns alltså inte, bara tunna småbjörkar och högstammade ädellövträd. Allt fler svin strömmade ut ur grandungen och verkade inte det minsta flyktbenägna. Tvärtom. Också galten, stor som en älg på knä tycktes det mig, hade nu fattat ett obehagligt intresse för min närvaro. Han gav ifrån sig ett dovt morrande. Utan att tänka en sekund mer lade jag benen på ryggen och retirerade vilt klafsande tillbaka i den sanka, sjönära marken.

När jag vände mig om såg jag till min förfäran att svinen följde efter. Inte i ramningsfart, men tillräckligt fort för att minska avståndet och för att jag skulle känna den där mystiska, primitiva Rädslan som moderna människor sällan eller aldrig får uppleva. Den tar liksom tag i en, långt ner i stenålderssjälen och blir på något sätt den klangbotten med vilken alla andra slags rädslor, befogade eller inte, måste skapa resonans. Detta att bokstavligen vara ett jagat villebråd kändes som den arketypiska urskräcken, mer äkta och renodlat än det mesta man kan vara med om. Skrämmande, men också härligt berusande – så länge man klarar sig… Kanske är det detta skräckfilmsentusiaster försöker uppnå, fast under trygga former på bio. [Not: Den som blir jagad av ett ”ungdomsgäng” kan ju också erfara stark rädsla, men knappast berusningen av att få uppleva något ursprungligt.]

Jag ilade till ekgläntan och kvickt som ögat upp i jakttornet. Tacka för att vildsvin inte kan klättra på stegar! Med bultande hjärta åsåg jag hela flocken följa tätt efter. I allt var det nu uppemot tjugo suggor, lika många kultingar och så galten, alltid i mitten. Jag såg framför mig hur jag skulle tvingas tillbringa resten av dagen i detta ynkliga torn, omringad av blodtörstiga svin som bara väntade på att jag skulle ge upp och falla i deras våld.

angry_boar

Men detta var inte ödets mening. Än en gång blev jag överraskad av deras beteende. I stället för att stanna nedanför jakttornet fortsatte gruppen i bibehållen fart och riktning förbi mig och vidare in i skogen, kanske på väg mot den utfodringsplats jag sett på vägen hit. Jag kände mig lättad men också snopen, nästan förnärmad. Lite dum.

När hela flocken passerat satt jag kvar i tornet en bra stund, dels för att hinna torka, varva ner och begrunda ormvråken som cirklade högt ovanför gläntan, dels för att försäkra mig om att gruppen inte tänkte komma tillbaka. Jag ställde ifrån mig den treuddiga enestaven. Även om jag dessbättre aldrig behövt den som vapen känns det alltid tryggare att ha den med på vandringar. Om inte annat kanske den går att skrämmas med.

Just när jag hade bestämt mig för att klättra ner och försöka ta mig hem kom några eftersläntrande suggor travande över sankmarkerna och följde i de andras spår. Och efter stund kom ytterligare några. Tydligen var det ett stort vildsvinsmöte borta vid foderplatsen. Till sist vågade jag mig i alla fall ner och tog mig på snabba och tysta fötter genom björkhagar, bokbackar, ekdungar, öppna fält och träskmarker fram till stängslet som jag följde, allt på behörigt avstånd från svinen. Jag skrämde upp en hare, en liten skogsödla och några duvor, men annars lyckades jag via denna stora omväg komma ända fram till utgången utan att dra till mig alltför mycket oönskad uppmärksamhet. Sällan har en gammal rostig grind varit en så efterlängtad syn!

Nu kan det ju tyckas minst sagt trivialt att kliva in i ett vildsvinshägn och få syn på en flock på väg mot utfodring. Måhända triggade min närvaro deras aptit, eftersom någon skötare kanske brukar uppenbara sig i samband med matdags. Inte alls märkvärdigt egentligen. Men för mig var detta ett smärre äventyr. För allt jag hade hoppats var ju att få åtminstone en liten, hastig skymt av något av dessa skygga, intelligenta och kanske också farliga djur. Innan jag åter klev upp på den halvmurkna stättan kastade jag ett öga tillbaka mot skogen. Någonstans därinne fanns de.

***

Härförleden körde jag åter förbi området och kunde då konstatera att stängslet har börjat rasa. Grinden stod på vid gavel. Det stora hägnet är därmed bara en del av andra i skogsområdet. Ingen behöver vara instängd där.

Det värmer mitt hjärta att de svenska vildsvinen själva återerövrat sitt fria och vilda liv och numera befolkar syd- och mellansveriges skogar i stora antal. De hör hit. De har funnits här i tio tusen år och har satt djupa spår också i kulturen, till exempel den i fornnordisk folktro förekommande Glo-son, ”glödsuggan”, som med sina rakbladsvassa ryggborst sades kunna sprätta upp folk genom att springa mellan benen på dem. Jfr. ”razorback”. Andra kända forngrisar är ju den ständigt återuppstående slaktgalten Särimner i Valhalla och Frejs guldglänsande Gullinburst eller Gyllenborst, möjligen en föregångare till Glo-so.

frejgullinburst1

Frejs syster Freja red ut i strid gränslande sitt Hildesvin, med sadel får man innerligt hoppas… Och självaste Beowulf bar en hjälm med vildsvinstecken på. Exemplen kan göras många. Även i andra indo-europeiska kulturer, som den keltiska och grekiska, har vildsvinet en framträdande mytologisk roll som symbol för beslutsamt mod (galten) och livgivande moderlighet (suggan).

Under 1600- och 1700-talen trängdes den svenska stammen successivt undan, på grund av hänsynslös jakt men också genom rasblandning med tamsvin, tills det inte fanns ett enda vilt exemplar kvar i landet. Länge levde de sedan bara instängda i hägn och djurparker, men på 1970-talet började de av någon anledning rymma (med eller utan hjälp), och sedan dess har den vilda stammen på kort tid vuxit sig stark igen, trots riksdagens försök att stoppa det. Milda och fuktiga vintrar och brist på naturliga fiender sägs förklara den explosionsartade ökningen.

Jag kanske inte vill ha dem alldeles inpå knuten, och visst måste antalet hållas på en hanterlig nivå, men att se spår lite varstans och då och då få skymta en flock inger mig hopp om framtiden, också vår egen. Det som till synes har gått förlorat kan faktiskt återvända. Det som legat gömt kan återta sin plats i solen.

Vad vårt folk behöver nu, i dessa mörka tider, är väl just detta: att återupptäcka sitt beslutsamma mod och sin livgivande moderlighet.

norse_boar

Styrka och Värdighet
Nilrik


 • Nationalistisk Feminist

  Här låter det som att den sexuella revolutionen framför allt skulle vara en feministisk skapelse, något som en enhetlig ”feminism” är ansvarig för. I själva verket var detta en betydligt bredare rörelse som framför allt leddes av män: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sexuella_revolutionen.

  Det är förvisso sant att feministiska rörelser ofta varit drivande i frågor som rätten till preventivmedel, abort och möjligheten även för kvinnor att kunna vara sexuellt aktiva utanför äktenskapet utan att skambeläggas. Men lika sant är att det också är feministiska rörelser som gått i bräschen för att motarbeta den sexuella revolutionens avarter, inte minst pornografin och den normalisering den medför.

  För övrigt vore det en stor fördel om vi insåg att feminism är en samlingsbeteckning för en lång rad rörelser som sinsemellan ofta har mycket olika åsikter om sådana här saker. Formuleringar som ”feminismen ser inte heller hur …” och ”feminismen gör det misstaget att …” antyder att feminismen skulle vara något enhetligt med egen agens. Så där dock inte
  riktigt fallet.

  • Avantgardist

   Fast att många av de drivande individerna bakom den sexuella revolutionen var män betyder inte att det inte var en i första hand feministisk revolt. Feminismen är som bekant en politisk ideologi som kan representeras av både män och kvinnor. Elise Ottesen Jensen är exempelvis en feministisk ikon, på samma sätt som Hinke Bergegren är en marxistisk dito. De filosofier som lade grunden för den sexuella revolutionen, såsom Freuds psykoanalys, har på vissa punkter kritiserats av modern feminism, men både psykoanalysen och feminismen måste ses som resultat av samma värdegrundsreform.

   Även normaliserandes av pornografi, samt faktiskt incest och pedofili, utgjorde under sent 60-tal och 70-tal delar av feminismens mest extrema riktningar (queerteori, bland annat). Kvinnosakskampen kan inte ses isolerad från övrig marxistisk ideologis inflytande över 1900-talet, då feminismen är en marxistisk ideologi. Feminismen ÄR ansvarig för den sexuella revolutionen, på gott och ont, det är ingenting man från feministiskt håll förnekar.

   • Nationalistisk Feminist

    Så att vissa feminister som Elise Ottesen Jensen var drivande i den sexradikala rörelsen tillsammans med diverse anarkister, socialister och liberaler gör hela ”Feminismen” till ansvarig för den sexuella revolutionen! Jag måste säga att detta resonemang ter sig aningen onyanserat i mina ögon.

    Detsamma gäller beskrivningen av feminismen som en ”marxistisk ideologi”. En av de främsta feministiska riktningarna är alltjämt liberalfeminismen, med rötter tillbaka till 1700-talet. Jag betvivlar att liberalfeministerna i t.ex. Folkpartiet och Moderaterna är särskilt marxistiska.

    Queerteorin du nämner fanns för övrigt inte på 60- eller 70-talet utan uppstod på 90-talet – http://en.wikipedia.org/wiki/Queer_theory – och är inte i sig någon feministisk riktning, även om den hämtat vissa element från feminismen.

    Det finns förvisso några sexradikala feminister i USA som Gayle Rubin vilka kan sägas ha försökt normalisera incenst och pedofili. Men dessa utgör extrema undantag. Hundrafalt fler feminister har tvärtom arbetat emot en sådan normalisering.

    • ”Jag betvivlar att liberalfeministerna i t.ex. Folkpartiet och Moderaterna är särskilt marxistiska.”

     Om det finns något som är värre än marxism så är det liberalism. Inte för att skillnaden är särskilt stor, förstås.

    • Avantgardist

     Queerteorin började formas inom fältet för HBT- och queerstudier under 1970-talet.

     Vidare: ja, feminismen bär ansvaret för den sexuella revolutionen, ett ansvar de förövrigt gärna tar på sig, så jag förstår inte behovet av historierevisionism här. I stället för att säga att jag har fel, redogör gärna för den sexuella revolutionens framväxt samt vilka grupper som deltog i den.

     Feminister bland liberaler och moderater är marxistiska ja, dels för att även moderaterna och Folkpartiet idag går med på stora delar av en marxistisk maktanalys, men framför allt för att feminismen är en marxistisk ideologi. Därmed inte sagt att alla feminister är kommunister, eller ens socialister, men det strukturalistiska perspektivet på maktordningar är marxistiskt per se.

     • Nationalistisk Feminist

      Eftersom du inte ser någon skillnad mellan feminismen som helhet och dess olika yttringar och företrädare lär vi inte komma längre. Vi får nöja oss med att vara överens om att vi inte är överens.

     • Avantgardist

      Feminismen som helhet är en samling idéer som alla har sin främsta inspiration och utgångspunkt i marxistisk teori. That’s it liksom.

 • Balder

  I det senmoderna samhället har sexualiteten lösgjorts från sitt socialt sammanhang. Ett sammanhang som skänker en djupare mening, förståelse för sexualitetens natur, och våra emotionella behov.

 • ByterNickOfta

  Mycket insiktsfullt skrivet, tack för det.
  Trots att jag gjort de flesta reflektionerna finner jag ändå till min förvåning att jag ändrat uppfattning i samtyckesfrågan efter att ha läst texten!
  Jag är numera för samtyckeskrav – döm BÅDA för sexuellt tvång av varandra om de ligger runt alltför omoraliskt!
  Dock tycker jag fortfarande att vi inte får urvattna våldtäktsbegreppet ännu mer än vi redan gjort.
  Tack också för insikten varför jag inte kan förlika mig med feminismen trots att mina åsikter överlappar deras i många frågor, deras marxistiska matkanalyser förstör alla möjligheter för oss att ens kunna prata med varandra.
  Efter att ha läst din text förstår jag nu äntligen varför feminismen misslyckas så fullständigt i att bekämpa sexualiseringen av den miljö mina barn tvingas leva i. Jag har funderat över detta.

  • Avantgardist

   Tack för din kommentar. Det glädjer mig verkligen att höra att jag lyckats väcka tankar :).

 • Kalmarnyckel

  En återgång till de värden som gällde 1850 tror jag mera på. En tvåårig förberedelseakt inför äktenskapet och sedan den första graviditeten efter vigseln sådär i början av 20-årsåldern. Sedan minst 3-4 barn till. Då är vi på rätt väg och tillbaka till ett normaltillstånd.

 • Jag håller med dig. Snoop är visserligen extremt vulgär, men man kan se liknande tendenser i ”manosfären” tycker jag. De kan ha en och en annan poäng, men det är för mycket snoop-tendenser över dem för att de ska få mitt gillande. De där orden från 1300-talet berör mig däremot. Don Quixote, here i come!

  • Avantgardist

   Den säger onekligen en del om den Europeiske mannens karaktär, i viss särställning gentemot andra kulturers. Det vore ju önskvärt om man kunde ha ”förståelse för kulturella skillnader” när man analyserar ”patriarkatet”.

  • Mogura

   Ändå har du skrivit betydligt mer om ”manosfären” än om 1300-talspoeter om jag inte minns fel. Eller om den viktorianske gentlemannen.

   • Du blandar nog ihop mig med någon annan. Jag har inte skrivit något om manosfären, annat än i diskussioner i kommentarsfälten. Däremot har jag skrivit om medeltida poeter ibland. Min förra blogg hade ju tom sitt namn från medeltida poesi – gudomlig komedi.

    • Mogura

     Det har du rätt i. Det var din namne Joakim Andersen/Oskorei jag tänkte på. Han brukar skriva om manosfären och om mansroller.

 • Kronolog

  Det finns förmodligen färre sätt för dagens moderne man att visa prov på sin manlighet än vad det gjorde för gårdagens. Gårdagens man kunde visa prov på sin manlighet genom krig (eller åtminstone värnplikt), hårt fysiskt arbete, eller genom att ensam stå för familjens försörjning. Allt detta är något som mycket få män har möjlighet att göra idag, vilket driver dem till att visa prov på den i samspelet med kvinnor istället.

  Maktbalansen mellan könen är otydlig, och en otydlig maktbalans leder alltid till konflikt. I takt med att kvinnor intar olika områden och aktiviteter som förut var monopoliserade av män, tvingas de senare att söka sig till nya (eller nygamla), som de hoppas kunna få ha ifred: Skägg- och mustaschtrenden hos de annars så kuvade innerstadsmännen är väl ett bra exempel på detta.

  • Avantgardist

   Ja, jag har faktiskt funderat en del över just kombinationen skägg och jämställdhet. Att ett sådant maskulinitetsuttryck fått sådant genomslag bland män som annars gör en poäng av att dekonstruera manlighetsnormer. Det hänger troligen samman med att stora köksknivar blivit en trend bland samma män.

 • MICKEYM0USE

  Vilken man kan, när som helst, börja bete sig som en gentleman och utstråla en värdighet som gör dagens pöbel perplex.
  Kostar inget men är ett viktigt steg mot ett återtagande av värden som gått förlorade.

  Mycket bra artikel Charlotta!

 • Daidalos

  Vad man än anser om Lenins och Stalins regimer så kommer man inte ifrån det faktum att det var dessa härskare som lade grunden till det moderna Ryssland.
  ”Vad säger man om kriget? Man är inte beredd. Särskilt inte fabrikerna. Armén är redo, men bondelandet är det inte.”
  Replikväxling mellan Sovjetförfattaren Isaak Babel och den franske socialisten Boris Souvarine 1932.
  Det var Stalins industrialisering av Sovjetunionen som gjorde det möjligt att besegra Hitlers Arméer.
  Att Sovjetunionen kunde tillverka bättre och fler stridsvagnar än Tyskland kom som en chock för de tyska soldaterna under andra världskriget.
  Det andra världskriget var egentligen ett krig mellan Sovjetunionen och Tyskland. Ca 70 procent av den tyska krigsmakten var insatt på östfronten.
  Hade Sovjetunionen inte satsat på industrialisering och kollektivisering av landet så hade man blivit ett lätt byte för Hitler.
  Vilka metoder som användes för att omvandla Sovjetunionen från ett agrasamhälle till ett modernt industrisamhälle kan förstås diskuteras och det bör också diskuteras. Men vilka alternativ hade man egentligen om man ville överleva?

  • ”Vad man än anser om Lenins och Stalins regimer så kommer man inte ifrån det faktum att det var dessa härskare som lade grunden till det moderna Ryssland”

   Det må så vara, men först efter att ha raserat det traditionella Ryssland.

   Angående Sovjetunionen mot nazisterna är det väldigt långt ifrån självklart att det hade varit sämre om Tyskarna vunnit.

  • RNE

   ”Det andra världskriget var egentligen ett krig mellan Sovjetunionen och Tyskland.”
   ———————————
   Det blev kanske det sedan?
   Men Sovjetunionen och Hitler-tyskland satte ju igång kriget i samförstånd genom att stycka Polen.

  • Mogura

   Det är mycket tveksamt om Sovjet hade lyckats vända krigslyckan utan lend-lease avtalet med USA. Man har också en tendens att glömma att Tyskland stred på flera fronter- om det verkligen varit som du säger, att det egentligen var ett krig mellan Sovjet och Tyskland, ja då hade 100 procent av den tyska krigsmakten (som var den mest avancerade i världen) kört över ryssarna som en ångvält. De ryska stridsvagnarna var inte bättre som du påstår, bara fler. Och det var Väst som hjälpte Sovjet att bygga fabriker och industrialisera samhället (bl a amerikanska Ford byggde fabriker i Sovjet). Personligen anser jag att det var en tragedi att Sovjetunionen överlevde, inte för att jag är pro-nazist, utan för att historien redan under andra världskriget hade visat hur bestialisk den bolsjevikiska regimen var.

   • Daidalos

    Mellan 1941-1943 bröt den sovjetiska krigsmakten ner dom tyska arméerna på östfronten. Det var först mot slutet av 1943 som den allierade hjälpen kom fram i större kvantiteter. Denna hjälp bidrog till att de sovjetiska styrkorna kunde utveckla en större rörlighet för att rulla tillbaka dom tyska inkräktarna.
    Den ryska stridsvagnen T34 var överlägsen de tyska stridsvagnarna.
    Tyskarna tog visserligen från 1942 fram nya modeller som Tiger-och Pantherstridsvagnen som var bättre än T34-an men aldrig i tillräckligt stora kvantiteter. Under hela kriget producerade Tyskland endast 1354 Tigerstridsvagnar medan dom ryska fabrikerna spottade fram 35 000 vagnar. Dessutom tog ryssarna under kriget fram större och bättre versioner av vagnen.
    Dom västallierade hade aldrig kunnat få fotfäste på kontinenten om inte huvuddelen av dom tyska styrkorna hade varit bundna på östfronten. Där avgjordes kriget. Därför är det berrättigat att säga att andra världskriget var ett krig mellan Sovjetunionen och Tyskland.
    Jag håller med om att den ryska regimen i många avséenden var bestialisk men så var också den nazistiska.

 • MICKEYM0USE

  Mycket bra sammanfattning Lennart!
  Just denna Upplysning behöver svenskarna.
  Och denna mördarregim stödde Churchill och Roosevelt…

  Ser fram emot fler insatta artiklar från Motpol.
  Och fler borde bidra med pengar.

 • Fiat Lux

  Om jag inte missminner mig är Skott inte så mycket solitt borgerlig som solid sosse. Av den gamla stammen, och därför antikommunist. Och med moderna mått förmodligen extremhöger, så a la bonheur.

 • Asystoli

  Imponerande bra skrivet Lennart Svensson. Läste med bankande hjärta. Håret reste sig av skräck. På tv ältas andra världskriget och nazisterna men om kommunismens brott mot mänskligheten hör man i princip inget. Kommunismen har aldrig ställts inför rätta. Dess svarta historia har inte berättats. Det är dags nu!

  • Det är i sanning rysare detta, utan mysfaktor. Vidriga fakta om våld och mord. Och tack för berömmet. Jag tar åt mig av det eftersom dessa fakta är viktiga att sprida, igen och igen.

   Men forskningsmässigt kan man ju påpeka: vad gäller att visa upp kommunismens rätta ansikte så gjordes ju detta i en första vända redan på 90-talet. Då kom Skotts första bok i ämnet (”Sovjet från början till slutet”, det är dess nya utgåva jag läst) och dessutom gav han ut en sak betitlad ”Aldrig mer” på samma tema, då på 90-talet. Vid samma tid gav Per Ahlmark ut ”Vänstern och tyranniet”, som gjorde upp med den svenska vänstern. Dessutom kom 1997 ”The Black Book of Communism”, en antologi som gick igenom kommunismens brott.

   Men idag är denna tendens som bortblåst. Man vältrar sig i en nyutgiven biografi över Marx’ parhäst Engels, man vurmar för Lenin som om inget hade hänt (Linderborg, Greider). Nåväl, fakta finns i de ovannämnda studierna och det är som sagt bara att påminna folk. Nymarxismen hos dagens ”elit” är ett nedgångstecken. Vi inom högern får se till att normalisera diskussionen och åter sätta Skotts och Ahlmarks böcker i debattens mittfåra.

   • Mogura

    Man måste nästan nämna Juri Linas ”Under Skorpionens Tecken” i det här sammanhanget. Om Per Ahlmark är lite för mycket sionist för min smak, så är väl exilbalten Lina något av motsatsen. Han har kritiserat bl a Folkpartiet för att de inte vill göra det nödvändiga historiska grävarbetet för att lyfta fram Bolsjevikernas finansiärer i The City och Wall Street i dagens ljus. Stämplad som konspirationsfixerad antisemit, bara man nämner Juri Lina får vänstern hysteriska utbrott i bästa KGB-stil. Det tycker jag är roligt.

    En annan författare, dansken Bent Jensen har skrivit en tegelsten kallad ”Gulag och Glömska” som jag tycker är nästan lika bra som Skotts verk, framförallt är det en synnerligen noggrann studie av just gulag-systemet i all dess ohygglighet och hur viktigt detta system var för Sovjets ekonomi; att det i själva verket var en slavekonomi.

    • Visst var Gulag en integrerad del av Sovjetväldet. Jag har för mig att sedvanliga fängelsestraff inte förekom. Det vanliga var straffarbete. En straffad kriminell var i regimens ögon arbetskraft.

     Under Stalintiden var även kvalificerade tekniker mm under straffarbete. Det var normen nästan.

 • Mogura

  Mycket bra och med brännande aktualitet. Det är på tiden att göra upp med bolsjevismen/kommunismen, den politiska korrekthetens fäder. Man måste vara kompromisslös och tydlig: detta är det blodigaste och mest vedervärdiga tyranniet i historien. Jag tror att det ständiga papegojandet om nazismen i MSM har flera syften; varav ett av de viktigaste är att förringa och fördunkla kommunismens brott mot mänskligheten.

 • Daidalos

  På tal om feminism.
  För ett tag sedan så råkade jag slå på teven och hamnade mitt i en debatt om feminism. Det var tydligen några superfeminister från Södertörns Högskola m.fl.
  Under en halvtimma satt jag och försökte komma underfund med vad dom egentligen pratade om. Jag måste erkänna att jag gick bet.
  På mig verkar det som om det enbart handlar om känslor istället för analys och logik i argumenteringen. Man verkar sakna verklighetsuppfattning och förmåga att se tillvaron ur annat perspektiv än en massa osorterade känsloupplevelser.
  Rätta mig om jag har fel.

 • André Iskra Jönsson

  Även om jag tycker symptomen är värda att uppmärksamma, och du, Charlotta, som vanligt gör det med bravur, kan jag ibland sakna ett motgift mot sjukdomens epicentrum, postmodernismens grundvallar. Det ter sig nämligen återigen uppenbart att dessa historier om diskriminering som tycks överlappa varandra, bygger på två postmodernistiska grundpremisser.

  1. Verkligheten är subjektens narrativ. Med detta följer att subjektets upplevelse eller tolkning av att bli förtryckt utgör sanningen om maktrelationer, i motsats till konkreta kriterium, såsom exempelvis juridiska lagparagrafer. Ett förnekande av subjektets narrativ blir till ett ytterligare förtryck och bekräftar maktgruppers vilja att hålla nere den förtryckta. I praktiken innebär detta att ”undertryckta grupper” kan komma med de mest absurda anklagelser, och som tillhörande en ”maktgrupp” kan man aldrig ifrågasätta utan att misstänkliggöras.

  2. Relativisera språket i förhållande till maktrelationer. ”Maktgrupper” förtrycker kollektivt, men utsätts endast individuellt, ”utsatta grupper” utsätts kollektivt, men förtrycker endast individuellt. Redovisade mönster i ”maktgruppers” förtryck är strukturella. Redovisade mönster i ”undertryckta gruppers” förtryck är generaliseringar.

  Den stora paradoxen i postmodernismen är att för att inte reducera teorin till en förlängning av majoritetssamhällets normerande måste man definiera maktrelationer på förhand, intersektionellt, och därmed erkänna existensen av en faktisk verklighet, oberoende av subjektets perspektiv.

 • tve21

  Kan man med rättvisa tala om att bli förtryckt, samtidigt som man är medlem i en organisation som på raslig/etnisk grund exkluderar människor?

  • Avantgardist

   Ja. Att exkludera och förtrycka är inte samma sak. Dock borde det, och det är min poäng, inte finnas något intresse av att tala om förtryck i tid och otid. Att förtryck och utsatthet blivit mer effektiva politiska strategier än argumentation och lösningsfokus är beklagligt.

   • tve21

    Menade bara att de som är med i t. ex. Afrosvenskarnas förbund med egna måttstockar mätt borde ses som ”förtryckande” eller liknande, p.g.a. de etniska kriterierna för medlemsskap. Om jag som svensk går med i en intresseorganisation för svenskar ses inte det med blida ögon av samhället, medan minoriteter får vara hur ”rasistiska” som helst.

    • Avantgardist

     Man kan inte beskylla vänstern för att vara logisk nej :).

 • Thomas Matsson

  Bra artikel!

 • Mogura

  Trodde jag kommit till Motpol- visade sig vara Timbro! 😉

 • MICKEYM0USE

  Mycket tänkvärt.
  Alla denna dags hjärtan till dig!

 • André Iskra Jönsson

  Jag håller inte med om dagens samhälle är kravlöst. I kontexten av den aldrig tidigare så utbredda och snabba social kommunikationen, via TV, radio och datorn, med dess sociala medier, blir kapitalismens konsumtionshets och omgivningens krav på konformism ständigt närvarande dygnet runt, utmynnande i för de flesta omöjliga ideal.

  Inte minst ger detta avtryck i den ökade psykiska ohälsan bland unga, eller de otal mängder människor som tar lån utan säkerhet, för att finansiera lyxkonsumtion.

  Jag tror möjligtvis du sammanblandat krav med plikt. Synnerligen har individen i vårt moderna samhälle exkluderat plikten från den moraliska intuitionen. Plikten mot familjen, samhället, nationen, Gud, staten, yrkeskåren….osv. Den typen av krav plikten medföljde, krav inför helheten, det kollektiva, symbiosen, har idag blivit ersatt av kraven på individens, atomens, självförverkligande. Inte ens inför våra barn tillåts plikten gå före strävan efter det ideala jaget. Vi lever i en ansvarslös tid.

  • Avantgardist

   Ja. En ansvarslös och kravlös tid. Inte ens konsumtionen är ett uttalat krav, utan förpackat i en valfrihetsidé, som den enda möjliga vägen till lycka. Du har rätt i precis allt du skriver förutom på just krav-punkten. Det ställs minimalt med krav på människor idag. Folk förväntas inte ens vara trevliga.

  • Avantgardist

   Skulle förövrigt gissa på att ökad psykisk ohälsa bland unga är en konsekvens av just bristen på tydliga krav. Eftersom människor behöver krav och mål att sträva mot ställer man i en kravlös kontext upp egna, mer eller mindre realistiska, krav på sig själv. Framför allt bland ungdomar formuleras egna krav utom förståndiga vuxnas kontroll, något som blir mycket destruktivt.

   • André Iskra Jönsson

    I bortfallet av pliktens krav kvarstår bara nyttans krav, och nyttan blir i det kommersialiserade samhället att förverkliga egot genom materiella statusmarkörer som blir nödvändiga för social acceptans och bekräftelse. För unga människor, där acceptansen från gruppen är väldigt viktig, blir kraven på status ständigt påtryckande.

    Unga skulle behöva fostran och vägledning, men det saknas förebilder. Vuxna har avsagt sig plikten som förälder och lärare.

 • soldatsocialist

  Jag känner inte riktigt igen mig i den beskrivning du ger av dagens samhälle.

  Det känns nästan lite som att du gör en form av ”halmgubbe”, även om uttrycket nog inte riktigt lämpar sig här. Jag upplever hur som helst som att du till viss del attacker företeelser som inte existerar, eller som åtminstone är väldigt marginella i samhället. Det gäller inte minst det påstående att överklassen och övre medelklassen attackeras. Jag kan möjligen instämma vad gäller överklassen, och då främst kungafamiljen, men då handlar det nog främst om att monarkin är en kvarleva från det gamla Sverige som plutokraterna och kulturmarxisterna vill avskaffa, tillsammans med det svenska folket och många dess traditioner i övrigt.

  Det är hos den övre medelklassen som det mesta av makten ligger i dagens samhälle, även om dessa makthavare i sin tur är under inflytande av en global ”superelit”. Dagens samhälle beskrivs, snarare än som någon ”lyckofasad”, av denna övre medelklass som någonting jättefint och bra, och detta ”lyckorike” är endast hotat av misslyckade och bittra individer från underklassen. Det senare gör nog delvis att få människor öppet vågar kritisera samhället, för vem vill framstå som misslyckad och bitter?
  Jag upplever även att det är få som med stolthet säger att de är brevbärare, busschaufförer eller fabriksarbetare idag, då detta dessvärre är liktydigt med misslyckad. Lycka idag är nämligen just att ha lyckas i sin karriär, att ha uppnått ett yrke med hög status och en hög lön. Den senare möjliggör även en hög konsumtion, vilket ju till stor del är det som dagens samhälle går ut på.

  Jag ser inte något krig mot någon ”lyckofasad” i dagens samhälle. Däremot ser jag ett krig mot oss som ifrågasätter att dagens samhälle är ett ”lyckorike”.
  Att det sedan finns en del kulturmarxister som i media attackerar kärnfamiljen förändrar inte detta.

  • Avantgardist

   Den intellektuella övre medelklassen du beskriver som makthavare är, paradoxalt nog, de första att attackera sig själva. Deras makt är inte beroende av deras klasstillhörighet, utan av att de aktivt tar ställning mot vad man definierar som borgerliga ideal, framför allt krävs ett avståndstagande från kärnfamiljen.

   Kriget mot den ”gamla” över- och övre medelklassen förs såklart på ett tämligen subtilt sätt. Dels genom den traditionella kulturmarxistiska maktanalysen som fortfarande är förhärskande inom media och humanioran, där man visserligen ersatt arbetarklassen med invandrare, men demoniseringen av de privilegierade klasserna är densamma, dels genom återkomm

   • Avantgardist

    …återkommande teman i litteratur, film och konst, som jag också beskrev i min text. Exempel är teman som den vita, framgångsrika mannen som hänsynslös psykopat; den inifrån söndertrasade överklassfamiljen med fin fasad; den unga människans uppror mot sin borgerliga bakgrund etc.

    Vad gäller yrkesstolthet: det du beskriver är problematiskt. Å ena sidan finns set ett uttalat förakt hos den nya klassen för verklighetens folk, å andra sidan är en underbetald arbetare ett viktigt slagträ i den nya klassens krig mot borgerligheten, så länge arbetaren i fråga tycker rätt. Man skulle kunna säga att de klasser som växer fram idag inte skiljs åt av

    • Avantgardist

     …yrke och inkomst, utan av åsikter. Min telefon vägrar ibland fortsätta skriva, därför är mina kommentarer uppstyckade på det här sättet :).

  • rickard

   Du uttrycker precis det jag ville förmedla. Att vara lycklig är idag att kunna unna sig en oändlig mängd förströelser och nöjen om det så handlar om ett extravagant uteliv eller avancerade fritudsaktiviteter

   • Avantgardist

    Ja. Och precis detta är ju en del i det jag beskriver. Alltså, i stället för att ifrågasätta lyckokonsumtionen gör man en stor sak av att man revolterar mot prestationskrav som inte finns. Man säger att man kastar av sig fasaden, och tycker att detta är värt att applådera, när det i själva verket inte existerar något krav på en fasad.

 • sjalvebastedrang

  Fan vad bra du skriver, man blir ju lite kär! Naturligtvis har du rätt, både vad gäller kravlöshet och väderkvarnar. Speciellt det senare är närmast symptomatiskt för vår tid: Blås upp frågor på marginalen till att vara livsviktiga. Antirasism, HBTQ, betyg fr.o.m. årskurs 6 eller 7, homoadoptioner, o.s.v. Påfallande ofta frågor som antingen inte är problem eller som redan har överkommits. D.v.s. ett ständigt insparkande av öppna dörrar. Lämna sedan livets vekliga fundamenta och väsentligheter utanför i den offentliga diskussionen. Sådant som individens ansvar för sin egen hälsa och moral. Döden, Tak över huvudet. Mat i magen. Kläder på kroppen. Utbildning.

  Kravlöshet från föräldrar gentemot sina barn är inte helt ointressant. Ingen framför detta i debatten om skolan. Aldrig. Jag uppfattar skolan som rätt konservativ. Ofta förändras samhällets andra delar snabbare än skolan. Därför finns det all anledning att fråga sig om försämringen i skolan kommer sig av förändringar utanför skolan. Kanske en allmän kravlöshet på barn och ungdomar, och inte minst vuxna? För att inga missförståd skall uppstå så menar jag inte att man skall tvinga barn att spela fiol från 4 års ålder, eller att de ska stå i givakt på morgonen i skolan före morgonbönen i svenska flaggans skugga. Men kanske kunna gå till skolan själva? Ta tunnelbanan själv isf suv med chaufför.

  F.ö. har det mekaniserade, höj- och sänkbara skrivbordet á 20 000 kr/st för mig kommit att symbolisera kravlöshet och slapphet. Människor sitter sönder sin hälsa, gnäller sedan på arbetsmiljön och begåvas med sådana tingestar. Springer löpband istället för utomhus. O.s.v.

  • Avantgardist

   Tack för beröm!

   Ja, många föräldrar är idag oförmögna att ställa krav på och sätta gränser för sina barn, vilket resulterar i att så unga barn som sju-åttaåringar beter sig som ligister utan någon respekt för vuxna i deras närhet. Jag har stött på det själv många gånger, och hört de mest gräsliga historier. En av orsakerna till detta menar vissa, och det ligger mycket i det, är att föräldrar idag har mindre tid för sina barn och kompenserar detta genom att låta barnen bestämma under den tid de har tillsammans.

   Haha, höj- och sänkbara skrivbord. Onekligen en bärande symbol för vår tids arbetskultur :).

   • sjalvebastedrang

    Jag tror att många föräldrar (jag har tre barn själv) analyserar för mycket. Varje reaktion på sina barns beteende är genomtänkt och upplevd som rationell och ”rätt”. Barnen exponeras därför sällan eller aldrig för spontan ilska, gränssättningar eller andra viktiga mänskliga reaktioner och beteenden. Snarare möts de av oändligt tålamod från föräldrarna och av beslut som alltid är motiverade. Så ser sedan inte livet ut, varken i skolan, arbtslivet eller annorstädes. Det är inte bra. Man kan säga att det inte är mänskligt.

 • Thomas Matsson

  Revolutionen i Ukraina har genomförts av Ukrainare. Syftet är att färbättra Ukrainarnas liv och framtidsutsikter.
  Faktum är att warzawapaktsländer som gått med i EU har haft en högre levnadsstandard än warzawapaktsländer som ej gått med i EU. Alltså drar många Ukrainare slutsatsen att EU-medlemskap är bättre än att befinna sig i Rysslands intressesfär. Just nu i vart fall.
  Det viktigaste med revolutionen i Ukraina är att Ukrainarna har bekräftat att de har förmåga att göra revolution. I längden tenderar styrelseskick och politiska rörelser till monstrositet, oavsett vad de är eller vad de kallar sig själva eller vad de påstår sig stå för. Förmågan och självförtroendet att sluta sig samman och göra revolt är extremt värdefull. Jag tar av mig hatten för Ukrainarna och sänder dem mina hjärtligaste gratulationer och min respekt.

  • ”Revolutionen i Ukraina har genomförts av Ukrainare. Syftet är att färbättra Ukrainarnas liv och framtidsutsikter.”

   Jag skulle nog hellre säga att ”revolutionen” har genomförts på initiativ av George Soros med kamrater, och att syftet är att försvaga Ryssland, söndra Ukraina samt öppna det för exploatering. Sedan förpackar man det ju förstås på ett sätt som låter mer aptitligt.

   • Thomas Matsson

    Jag lyssnade på mises.se och deras podcast med en ukrainare. Jag har läst och lyssnat på många andra också men det var den som gjorde störst intryck på mig. Min kommentar ovan syftade till att påminna om att Ukrainarna agerar för Ukrainarna, inte för någon annan. Det är de hänsyn sanna Ukrainare har rätt att ta. Det finns ett ord för människor som tar hänsyn till andra än det egna folket och de egna medborgarna. Det ordet är ”Förrädare”.
    Vår existens är vår business. Vi kommer inte få den till skänks av någon annan. Vi måste säkra vår existens själva. Icke svenskar har inget intresse av att vi svenskar existerar. Det är bara vi som har intresse av att vi existerar.

    • Avantgardist

     Detsamma gäller för de rysktalande Ukrainare på Krim som byter ut nationsflaggan mot ryska federationsflaggan på div. offentliga byggnader (ngt som på twitter bl a kallats ”russian invasion”), och det är precis det som är min poäng: ukrainare, ryssar, ungrare, rumäner och polacker gör vad de gör för sin egen skull, men när den ena gruppens lebensraum inkräktar på den andres är det svårt att ta ställning med en nationalistisk utgångspunkt. Mångetniska länder behöver kanske ett annat ideologiskt styre?

     • Thomas Matsson

      Numera avskyr jag ideologi. Hela poängen är ju existens? Varför inte då koncentrera sig på existens och ”let the chips fall where they may”? Visst blir vi lättmanipulerade när vi snävt koncentrerar oss på existens. Men bara om vårt sätt att koncentrera oss på vår existens är enfaldigt. Till exempel, fundera på afrikanernas metod för att kolonisera nordamerika? Det är resultat som räknas.
      Gör mångkulturen till en tillgång. Som sporrar vår själ till handling? Ett städ på vilket vi kan smida en oefterhärmelig kultur av existens? Världen är mogen för en ny stor religion. Världens mest sekulariserade folk befinner sig i existentiell kris och är mycket mottagligt.
      Och tack för klargörandet. Och att du förstod att jag inte riktigt förstod artikeln. Det hela är litet för komplicerat och sofistikerat för mitt sinne. Därför blev min kommentar litet OT. Och mitt svar är jag som biter mig fast i saker som jag förstår.

 • Reaktion

  Historien igenom har alla imperier fallit medan odalbonden ofta stått självständig och fri. Härav följer att småskalighet och decentralisering är att föredra framför storskaliga projekt där ingen egentligen litar på någon och alla försöker lura alla. I det lilla sammanhanget – tänk Asterix by eller antikens Sparta – ansvarar man för sina handlingar, hedern blir en naturlig del av livsstilen.

 • byternickofta

  Charlotta, vill bara passa på att tacka och hylla! Du är den enda på motpol jag läser allt av, otroligt bra. Din objektiva stil passar mig… Ser fram emot kommande alster!

 • Areal

  Bra och informativ artikel, rakt på sak! mer sådant. Kan bara rekommendera en artikel om liberalismens och kommunismens ideologiska närmande apropå liberala nationalister kontra antiliberala nationalister http://www.nonkonform.se/?p=1414

 • För den som oroar sig för att Ukraina styrs av nazister har Forbes lugnande ord:

  ”The truth is that much of Ukraine’s present leadership, including Yatsenyuk are Jewish.”

  Så vi kan alla slappna av med andra ord. Leve revolutionen!

  http://www.forbes.com/sites/gregsatell/2014/03/04/5-important-facts-that-the-western-press-is-getting-terribly-wrong-in-ukraine/

 • zeno

  ”…medarbetare börjar kasta suddigum under morgonmötet, skriker ”hora” åt sina kvinnliga kollegor, börjar slåss med en annan medarbetare vid kopiatorn, fyller toaletten med papper så att det blir stopp för att ”då kanske vi får gå hem””
  eller går dit på helgen och ”tuttar på” och sen inväntar brandbilen för att kasta sten på brandmännen
  ps
  de som slänger ”hora” efter sina skolkamrater är samma typer som utan fog beskyller sina medmänniskor för att vara ”rasister” – ett avskyvärt beteende som inte hör hemma bland civiliserade människor – utan är kännetecknande för barbarer

 • Esthlost

  ”Proffspolitiker väcker möjligen inte samma känsla av igenkänning hos
  ”verklighetens folk” som dessa wildcards, däremot väcker de något långt
  mycket viktigare för en långsiktig politisk strategi: respekt.”

  Det beror lite på vad som åsyftas med ”proffspolitker”. Självklart är kunskap i sakfrågor, kompetens inom politikens spelregler och retorisk formuleringsförmåga nödvändigt för att nå respekt och gehör hos väljarna. Men många associerar nog ”proffspolitker” med Gustav Fridolin och Annie Lööf-typen, dvs. personer som har blivit så institutionaliserade i den politiska världen att det enda de förmår kväka fram är floskler och moralism och en sällsynt oförmåga till ärlighet, konsekvens och ställningstagande. Det stora problemet är att de personer som skulle kunna kombinera kompetens med rättskaffenhet och mod, är personer som flyr det politiska som pesten.

  Annars håller jag helt med dig i din analys.

 • chainmail

  Utmärkt analys! SD:s vandring in i den liberala sörjan är ytterst bekymrande.

 • Thomas Mattsson

  Ja, det är sorgligt det som SD blivit. Men det kanske ligger i politikens natur? Min önskan är att politikerna skall bestämma över mindre än de bestämmer över idag. Så kan de vara hur otäcka de vill, de gör ändå mindre skada. Hur detta skall gå till? Tja, det kommer sig nog automatiskt i det mångkulturella samhället.

 • Dan

  Tackar för inlägget och klargörandet, man gör helt enkelt kycklingfabriker av fjädrar 😉 Man undrar ju hur resonemanget går och vilka värderingar som igentligen härskar på media-institutionerna.

 • Lars Svensson

  Inlägget har en viktig poäng om hur *vissa* gruppers självupplevelser per automatik upphöjs till sanningen med stort s. I just det här fallet tror jag dock inte att det förekommit någon självupplevd diskriminering över huvud taget; vi har istället att göra med en professionell bedragare. Hon har vid upprepade tillfällen anmält diverse näringsidkare för diskriminering och kränkning, och i ett fall fått 80.000 kr efter förlikning – just eftersom anklagelsen är nog i dagens Sverige. Så troligen handlar det för hennes del bara om att få uppmärksamhet och pengar

  Och för makthavarna spelar det absolut ingen roll vad som faktiskt har hänt, eller om *något* har hänt alls. Även uppenbart uppdiktade historier, som den om kvinnan i slöja som i förorten blev attackerad av fyra svenska män i kostym, eller som den stackars svarta skolflickan som fick mjölk hälld på sig i skolan för att hon skulle bli vit, går alldeles utmärkt att använda i den antisvenska propagandan. När lögnerna sedan uppdagas gör det heller ingen skillnad, för alla ”goda” människor vet ju att även om det enskilda fallet visar sig vara påhittat, så *kunde* det mycket väl ha hänt, och liknande saker inträffar förresten hela tiden. Det vet man ju.

 • Jessica

  Jag upplever att det är det The Empire, dvs det sionistiska och fascistiska USA/Israel/EU som flyttar fram sina positioner österut för att försvaga Ryssland ekonomiskt. Det här var den andra revolutionen i Ukraina sedan den första år 2004. Den har åtminstone planerats sedan 2007 av nuvarande judiska premiärministern. Som vanligt vimlar det av judar i både politiken och bland oligarkerna i Ukraina, men även USAs ”revolutionsteam” utgjordes av judar av det avlyssnade läckta telefonsamtalet med fröken ”Fuck The EU”. Även Israel hade ett 40-tal civila militärer som deltog i revolutionen.

  Förutom att expandera The Empire’s världsdominans så handlar det mycket om pipelines för gas & olja från Asien till Europa och Israel är sedan 2010 en gasspelare, Turkiet vill vara gas-hubb mellan Asien och Europa, Iran vill dra gasledning via Irak och Syrien till Medelhavet och Europa. Det är inte Saudarbien och Quatar samt Turkiet intresserade av därav krig i Syrien som stöds av Israel och USA. Amerikanska och Brittiska energibolag som Exxon och Cheveron (Rockefeller) samt BP och Shell (Rothschild) vill vara med och göra affärer, och kan man kontrollera västra Ukraina där flera av Rysslands gasledningar finns så har man förhandlings möjligheter. Att köpa billiga statliga tillgångar och ta över Ukrainas penningsystem samt rädda Europeiska bankers fodringar är också av stort intresse.

  Det är många spelare med olika intressen i denna geopolitiska soppa. Ryssland träder fram som ledaren för motståndet mot den sionistiska och fascistiska diktaturen (demokraturen) USA/Israel/EU
  och det är tur för Ryssland och världen att Ryssland har så skickliga ledare som Putin och Lavrov som får västvärldens ledare att framstå som skolgossar, samt att de har 15.000 kärnvapenmissiler.

  Independets opinionsundersökning om bästa världsledaren så fick Holland 1%, Cameron 2%, Obama 4%, Merkel 8% och Putin 84%. Det verkar som om både amerikanska och europeiska folken tröttnat på judisk kulturmarxism, multikulturalism, feminism och alla jävla krig.

  • Olavsson

   Ikke bruk termen ”fascisme” som et banneord. Om USA, Israel og til og med EU (!) er fascistiske stater, gjør jo dette bare ”fascisme” som et ideologisk begrep meningsløst! Den historiske og autentiske fascismen – eller de positive aspektene derav – representerte på mange måter det totalt motsatte av hva globalistiske plutokratier som USA og EU representerer.

 • Tack för ditt svar Charlotta. Angående din första mening om ”skribenten Motgift” så är det hela en ledarartikel och representerar alltså magasinets åsikt (vilket i längden betyder att artikeln är skriven och/eller godkänd av alla oss tre i redaktionen) — därför är den inte signerad med en person.

 • Marine le Pen om Ryssland och Ukraina:

  http://rt.com/news/marine-pen-russia-ukraine-128/

 • nonick

  Återigen träffsäkert från min favoritskribent!

 • Duelurad

  Flertalet sunda resonemang och frågeställningar i artikeln, som bör begrundas noggrant innan man gör definitiva ställningstaganden.

  Låt Putin ta hand om Globalisterna, så tar vi hand om oss själv under tiden.
  I takt med att den europeiska nationalismen stärks kommer också Putin se det nödvändigt med ett större europeiskt, nationalistiskt, samarbete. I dagsläget är vi för svaga för att ställa massa krav på Putins Ryssland. Principiella moraliska ställningstaganden som rör nationalism, förändras inte för den sakens skull.

 • MICKEYM0USE

  Mycket bra artikel. Långt ifrån snuttifieringen i DN och SvD och väldigt långt från Uncle Sam-skribenterna.
  Ren poesi för en anark.

 • Daidalos

  Jag trodde först att den här artikeln var ironi eller något slags skämt men så såg jag att nämnda dokument också fanns i verkligheten.
  Jag tackar Gud för att jag aldrig ha behövt jobba inom offentlig sektor.

 • Jag har sagt det förr och säger det igen: I jämförelse med svensk offentlig förvaltning står sig Salvador Dalí slätt när det gäller surrealism. Du är en pärla Charlotta….(ursäkta min manliga härskarteknik)

  http://polytempik.blogspot.se/

 • Dr Pangloss

  Skönt att det ännu finns människor som inte drabbats av postmodernt hjärnsläpp. Ännu bättre att de vågar håna dumheterna som upphöjts till dygd.

  Handboken är intressant läsning, en stilstudie i trams. Hela texten är någon sorts intellektuell tomgångskörning. Dess bättre klarar man av att ta sig igenom rökoset på mindre än en minut.

  Inte minst de stolliga uppmaningarna är komiska. Använd inte ordet ”vetenskapsman”, någon kan bli ledsen. Det gäller att ”uppmuntra till att bryta normer”. Den brutna normen är den nya normen.

  Försök göra tvärtom. Kränk inte de kränkta, utan de hittills okränkta. Samhället ska anpassas till de benfria. Använd inte dina ben utan att känna skuld över dina privilegier.

  Jisses! Hur ska vi kunna bryta dumhetsnormen i Sverige?

  • Hur bryta dumhetsnormen?

   Svar: genom att uppmärksamma dumheterna här på Motpol och andra sajter. Och parallellt med det driva en positiv agenda och lyfta de normer vi själva står för.

   Dvs precis det som Motpol gör vecka ut och vecka in. Fokus ska ligga på att driva den egna agendan. Dvs inte alltid se på vad MSM gör. Dvs lyfta de författare och filosofer som gett visioner för en nygammal, annorlunda värld. Som Filippo Tommaso Marinetti, som jag skrev om i september förra året.

   • zeno

    vad sägs om lite vanligt svenskt hederligt sunt bonnförnuft?
    eller e de för bonnigt?

 • Debatten i ämnet tar sig. Och mitt senaste utlåtande om politisk korrekthet, det får bli något jag läst någonstans på nätet. Där stod: ”Politisk korrekthet är en impulsstyrd, Gudlös religion.”

  Det stämmer bra tycker jag. Man kan också uttrycka det som att PK är ondska, ren ondska. Bekämpas bäst med Gudstro, ljus och tro.

  PK-ismen är självdestruktiv. Men vi kan ju hjälpa den över kanten genom upplysningsverksamhet som denna.

  • MICKEYM0USE

   Amen Lennart!

 • VictorK87

  Underhållande läsning, dock ställer jag mig frågan när jag läser sådana här texter hur författaren ser på ekonomin – en annan fråga förvisso, men definitivt relaterad om man skall kritisera konsumtionssamhället. Annars gör man sig skyldig till samma kardinalfel som vänstern brukar göra – d v s peka ut problemet men utan en hållbar lösning.

  • Avantgardist

   Det finns ju faktiskt andra alternativ än planekonomi eller konsumism. Det huvudsakliga problemet när man diskuterar ekonomi är att man ofta, oavsett hållning, utgår ifrån den moderna idén att ekonomin är ALLT. Då jag inte är ekonom har jag inget detaljerat alternativ att presentera, men jag kan ju tycka att marknadsekonomin som sådan, dvs ett system där vi byter varor och tjänster med varandra, är en naturlig grund för samhällsutveckling, samtidigt som kollektivet naturligtvis ska kunna enas om gemensam finansiering av vissa samhällsfunktioner. Det viktiga, som jag ser det, är att de eviga värdena (familj och tradition) alltid står över ekonomin. Stabiliteten ska finnas i familjen och storfamiljen, inte i möjligheten att konsumera.

 • Elgar Mazepa

  En intressant och tänkvärd krönika. Ur ett nationellt säkerhetsperspektiv är det skamligt att det inte diskuteras mer. Även den identitetskris som du belyser är värd att skriva om, dels för att förstå det mångkulturella våldet men också genom att belysa hur viktig etnicitet och identitet är i alla människors liv.

  Har dock en invändning, i detta stycke skriver du ”Utöver det redan självklara och uppenbara, att den arabiska våren utgjorts av uppror iscensatta och sponsrade av amerosfären för att stärka Saudisk kontroll och därmed amerikanska ekonomiska intressen, finns det några faktorer som är viktiga att känna till. ”

  Hur är det självklart och uppenbart? Jag skulle hävda att den arabiska våren uppstod ur en legitim folklig vilja inte genom sponsring, i vissa fall har den folkliga viljan kunnat utnyttjas för andra intressen som i Libyen och Syrien men i andra länder som i Egypten har den ställt till med enorma problem för USA och det är bara genom inrättandet av en militärdiktatur som man har kunnat återupprätta stabiliteten och hindra framväxten av en fientlig regim.

  Jag är tills motsatsen bevisats fast övertygad om att den arabiska våren har uppstått spontant, för att inledningsvis ha bekämpats av USA, främst i Bahrain, Saudiarabien och Egypten. Därefter i ett senare skede, när situationen har eskalerat så långt att man inte kan behålla sin tidigare position har man successivt stött folkliga uppror och utnyttjat det för egen vinning, eller helt enkelt som ett sätt att skademinimera som i Egypten. Vilka amerikanska ekonomiska intressen skulle gynnas av den arabiska våren?

  • egojkoe

   Den arabiska våren är bara ett begrepp som har konstruerats för en ny typ av krigföring i länder där ”USA” vill utöva inflytande, utan att använda mer reguljära metoder för krig. Detta var också en stor anledning till att Obama blev ”vald”. Amerikanarna var, och är, mycket trötta på krigen från Bush tiden. Därför behövdes, eller rättare sagt, krävdes en ny strategi, under en ny president. Obama som också gick till val på att utnyttja denna krigströtthet. Givetvis var det aldrig tänkt vara ett seriöst menat försök till fred i Arabvärlden/MÖ.

   Man är därför mycket naiv om man tro den arabiska våren kom som av en naturlig revolutionär process. Bara det faktum att amerikanskt massmedia var med 100% på noterna från första minut, talar för att revolutionen var orkestrerad från första stund. Amerikanskt massmedia bör också betraktas som en förlängd arm av Pentagon.

 • gäst

  Håller verkligen med i det du lyfter fram här och jag har tänkt det samma i de flesta exempel du tar upp. T.ex. angående kroppsbehåring och färger på leksaker.

  Om jag har någon invändning här att pluralisera och balansera med så vore det väl att du går till sociala medier och konstaterar att du hittar sandlådenivå, men det är ändå tappert av dig och för hoppningsvis så kan någon knee jerk reaktionär lyfta sin debatt lite.

  Den mest uppmärksamhetssökande politiska grupp har ju tydligt mobiliserat mot uppmärksamhetsgivande sociala medier. Och de är ju i sin tur utrustade med en färdig förklaringsmodell som de endast behöver försvara enligt mönster.

 • Jern_Betong

  Jag testade din väns sätt att avslöja min moraliska hybris men det funkade inte. Känslan av intellektuell överlägsenhet är kvar.
  # Ett mångkulturellt samhälle kommer att göra det svenska folket lyckligare #
  # Ett mångkulturellt samhälle kommer att göra det svenska folket olyckligare #
  Argument:
  # ty historien visar otaliga exempel på goda och väl fungerande sådana. #
  # ty historien visar otaliga exempel på dåliga och illa fungerande sådana. #

 • egojkoe

  Jag skulle vilja påstå att radikaliseringen av förorten kommer av en uträknad medvetenhet hos vissa invandrargrupperingar, att pressa, både etablissemanget och svenskar generellt, att acceptera ett ökat muslimskt inflytande över samhällsutvecklingen. Man odlar helt enkelt en problematik för att kunna motivera ett ökat politiskt (muslimsk) inflytande. Den mångt mer farliga radikaliseringen ur ett svenskt nationalistiskt perspektiv.

 • raberget

  Det är så himla befriande att INTE behöva bry sig i denna konflikt. Har Vi inte nog med våra egna importerade problem?

 • chainmail

  Det finns en annan förklaring på den svenska högerns fixering vid Israel men ej kristna minoriteter. Se vilka som styr den svenska högern bakom kulisserna – ta centerpartiet och se vilka som under kuppartade förhållanden satte Annie Lööf i ledarstolen… (Läs Silberstein)

 • je suis voltaire?

  ”a deeper conflict regarding the European political identity: who am I?”

  – I’ll answer the above mentioned with a quoting the insightful and witty Mark Steyn: -IN THE MULTICULTURAL WEST, OUR VALUES ARE THAT WE HAVE NO VALUES: WE ACCORD ALL VALUES EQUAL VALUE https://www.youtube.com/watch?v=CdEGJb5W5ks

  PS

  THE LACKEYS (i.e journalists) AND THEIR LIES

  EX. https://www.youtube.com/watch?v=LAWuVy0QW18
  – Charlie Hebdo Fired ‘Anti-Semitic’ Cartoonist For Ridiculing Judaism In 2009
  http://anonhq.com/charlie-hebdo-fired-anti-semitic-cartoonist-ridiculing-judaism-2009/

  http://media.tumblr.com/d2d6ccf21ffeb56bd52aa9b0187baa8b/tumblr_inline_mhakrtiwJF1qz4rgp.jpg

  NB

  Professor de Mattei: From its very foundation, “Charlie Hebdo” has been a newspaper wherein satire was placed at the service of a philosophy of libertarian life, the roots of it being imbedded in the anti-Christian ideas of the Enlightment. The French, satirical newspaper became famous because of its caricature of Mohammed, but its disgusting, blasphemous vignettes to vindicate homosexual unions should not be forgotten. The editors of “Charlie Hebdo” can be considered an extreme but coherent expression of the relativist culture now widespread in the entire West, in the same way as the terrorists who slaughtered them can be considered an extreme but coherent expression of the hate against the West by the entire, vast Islamic world.
  – – –

  The main bulk of Charlie Hebdo cartoons are not controversial or simply even good satire -Ex. below shows the Holy Spirit going up Jesus’ rectum while he is having anal sex with God, his father. Tasteless! -That’s Charlie Hebdo summed up in one word!

  http://capitolcommentary.com/wp-content/uploads/2015/01/charlie-hebdo-chiesa-.jpg
  -Like they say: ART FOR ART’S SAKE …AND RIDICULE FOR RIDICULES SAKE…

  Charlie Hebdo just followed the old and worn path of ridiculing all the sacred aspects of Western society that at least before created the sense of meaning and community for an array of very different people.

  PISS CHRIST by Andres Serrano
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/de/Piss_Christ_by_Serrano_Andres_(1987).jpg

  or how about the ”insightful” work SHITTY by gaycouple Gilbert and Georges

  http://www.escapeintolife.com/wp-content/uploads/2010/09/1994-SHITTY-FROM-SNHW.jpg

  RIDICULING ISLAM IS THE EXCEPTION, BUT RIDICULING CHRISTIANITY IS THE unwritten RULE