Ted Kaczynskis manifest

Film, Ideologi

Vem är fri i det högteknologiska samhället? Ted Kaczynski ställde sig den frågan, och TV-serien Manhunt: Unabomber från 2017 sätter fingret på samma fråga igen. Miniserien är relevant i en tid då globala företag går vänsterns ärenden, och vice versa, i sin strävan efter att kontrollera människans fria tanke och uttryck. Detta globaltotalitära fenomen förkortas ibland ctrl-left och kan då förstås som en ideologisk motsats till alt-right. Alternativhögerns ikon Richard Spencer var för övrigt bosatt i Whitefish, Montana bara 26 mil från Lincoln, Montana där Ted Kaczynski levde ensam i sin legendariska stuga.

Kaczynski har beskrivits som ekoanarkist, men hans tankegods är så långt ifrån miljöpartism man kan tänka sig. Den polskättade matematikern ger uttryck för en djupekologisk aktivism som är nära besläktad med den finländske fiskaren Pentti Linkolas idéer och som man kan ta del av i boken Can Life Prevail? som finns utgiven på Arktos förlag. Även Guillaume Faye utvecklar liknande tankar genom begreppet katastrofernas konvergens där enligt honom ekonomiska, ekologiska och etniska katastrofer kommer att samverka.

I sitt manifest från 1995 uttrycker Ted Kaczynski en förödande kritik både mot vänstern och det högteknologiska samhället, alltså den tvåhövdade orm som idag bekämpar det fria ordet och i förlängningen den fria människan. Johannes Nilsson som till vardags arbetar på Nyheter Idag har översatt manifestet och läst in det tillsammans med Myra Åhbeck Öhrman och Kristoffer ”Kringlan” Svensson. Det är inga överord att kalla detta arbete för en kulturgärning. Lyssna gärna igenom de tre delarna av Det industriella samhället och dess framtid och sprid sedan detta högpotenta röda piller.