Resa till absurditetens ände

Kultur, Samhälle


I texten ”I sagornas värld” beskrev jag hur barn- och ungdomsböcker har omredigerats och censurerats utifrån ett politiskt korrekt perspektiv. Det finns åtskilligt att återkomma till i ämnet, men det är inte bara barn- och ungdomslitteraturen som är drabbad av det senmoderna samhällets värderingar. Även vuxenlitteraturen får sin beskärda del av det politiskt korrekta, även om det då sker på ett mycket mer subtilt sätt.

Ett praktexempel är författaren och läkaren Louis-Ferdinand Céline, (född Louis-Ferdinand Destouches, 1894 – 1961). Céline kom från en fattig bakgrund och växte upp i Paris förorter. Han blev meriterad soldat under första världskriget och hyllad som hjälte. Efter att ha ådragit sig skador och förklarats invalid, läste han till läkare och öppnade praktik. Under sin livstid bedrev Céline läkarpraktik av och till i Frankrikes fattigare förorter. Under ett år, 1916-1917 arbetade han åt Sangha-Oubanghui Company och var stationerad i Kamerun. Det finns mycket lite information om vad han gjorde i Kamerun, men det uppdrag han tycks ha tilldelats tycks ha misslyckats och Celiné lämnade Afrika efter bara ett år. Han återvände till Frankrike och arbetade som lärare med uppgift att bekämpa tuberkulos.

Parallellt med sitt arbete som läkare skrev Céline ett antal romaner som beskriver, ofta skrivet på slang, författarens barndom, ungdomsår och erfarenheter från kriget. Célines beskriver en mycket säregen värld där ett burleskt persongalleri figurerar och författarens alter ego, trots sin pessimism och förvirring, tycks vara den enda sunda punkten i tillvaron. Céline beskriver fantasifyllda, spännande, tragiska och galna berättelser på ett sätt som för dåtiden bröt mot det konventionella.
Men Céline var långt från någon urflippad liberal eller anarkist. Hans verk talar i botten om en längtan efter ordning, trots författarens uppenbara förtjusning för udda personer och händelser. Till Célines mest uppmärksammande verk räknas Voyage au bout de la nuit (Resa till nattens ände) 1932 och Mort à crédit (Död på krita) 1936.

Under 30- och 40- talet skrev Céline ett antal böcker, senare kallade ”pamfletter”, där författarens uppfattning om den destruktiva påverkan judarna hade på samhället framkommer.Pamfletterna, Bagatelles pour un massacre , 1937, L École des cadavers, 1938 och Les Beaux draps, 1941, tvingade Céline att fly Frankrike när de allierade ockuperade landet. Detta trots att Céline hade varit mycket kritisk mot Hitler och närmast kan beskrivas som vän av fascismen och nationalist. Han var fransman ut i fingerspetsarna, med allt vad det kan innebära. Céline tillfångatogs under flykten från Frankrike och blev satt i husarrest i Danmark under ett år. Han återvände 1951 och levde ett tillbakadraget liv fram till sin död 1961.

”Mannen som levde två gånger. Eller, en anarkistisk och rasistisk författares död och uppståndelse, en reaktionär revolutionär men ändå modern kritiker av framstegsläran, en vild hund utan husse som efter lång tids ylande mot månen förvandlades till varg, visade sina tänder, bet men gick från att jaga till att be, blev fördriven, jagat, fångad och bestraffad. Men allt det där fick inte honom att bli tam.”

– Stenio Solinas (fritt översatt av undertecknad).

Trots Célines starka åsikter om judarna, kritik av det liberala samhället och hans kompakta motstånd mot modernismen, har hans färgrika och säregna författarskap influerat många av efterkrigstidens författare, bland dessa Gunter Grass, Charles Bukowski och Irvin Welsh.
Vid flertal tillfällen har Célines namn förekommit i sammanhanget Nobelpriset i litteratur. Röster från politiskt höger och vänster, anarkister, författare, kulturkritiker och en stor skara läsare har gång på gång sökt få med Céline på listan av kandidater . Bakomliggande orsaker kan bara spekuleras i. Det behövs dock ingen kärnfysiker för att räkna ut att Célines sympatier för de nationella och fascisterna ligger honom i fatet. Även de verk som etiketterats antisemitiska som gavs ut under 30-talet. Som många insett delas Nobelpriset ut till personer som kan klassificeras som minoritet av något slag. Av föreslagna kandidater återfinns, exempelvis, personer av judisk börd i 18% av fallen. Det i och för sig betyder inte mycket om man inte sätter det i relation till att det judiska folket utgör en marginell del av världens befolkning.

Man kan alltså diskutera de bakomliggande orsakerna till att Céline aldrig fick upprättelse och det genomslag hans författarskap förtjänar (även om han sina åsikter till trots faktiskt åtnjuter en viss status bland författare, filosofer och konstnärer). En intressant jämförelse kan göras med en annan författare som skrivit en smula kritiskt om det judar, men som trots det fick Nobelpriset i litteratur: Ernest Hemingway. I romanen The sun also rises (Och solen har sin gång), 1926, utmålas den judiska karaktären Cohen som socialt motbjudande, labil och nyckfull.

Céline utgör ett gott exempel vad det gäller författare som opponerar sig mot det moderna samhällets dogmer och vilka konsekvenser det kan få. Men det finns andra författare vars verk ifrågasatt regim, liberalism, socialism, humanism, etnicitet, brottlighet etc. som även de fått stryka på foten. Några exempel nedan, från USA:

Brave New World, Huxley
Skolbiblioteken i USA har förbjudit boken. Någon officiell förklaring till detta har undertecknad inte lyckats spåra.

Catch-22, Heller
Skolor i Texas, Ohio och Washington har förbjudit boken. Den anses ”farlig”.

Huckleberry Finn, Twain
Förbjuden av Illinois, Pennsylvania, Iowa, Virginia, Texas då boken anses vara rasistisk till vokabulär och innehåll.

A clockwork orange, Burgess
Förbjuden att använda i skolor i Rhode Island, Colorado, Alabama på grund av ”vokabulär”.

Nedan några länkar till ytterligare exempel.

Länkar
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/forfattare-kanner-sig-censurerade_4436275.svd
http://www.realisten.se/2010/04/25/forfattaren-anders-jacobsson-censureras-av-bonniers/
http://www.youtube.com/watch?v=FWhrHKBcPYM&feature=related
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_banned_by_governments

PDF på nätet
Bagatelles pour un massacre
Fransk
http://www.quellehistoire.com/docu/bagatelles.pdf
Engelsk
http://www.vho.org/aaargh/fran/livres6/CELINEtrif.pdf

Céline, filmklipp
http://www.youtube.com/watch?v=ObdyM9GHjdc
http://www.youtube.com/watch?v=RfgQDbbiCYA&feature=related

Lästips:
Celiné- liv och tankesätt, Ekerwald (Norstedts)