Marcus Larsson

Traditionalist som söker påvisa bristen av sunt förnuft i dagens PK-karusell. Har en förkärlek till gräsrotsrörelser – inte minst de identitära- som opponerar sig mot det senmoderna samhället. Marcus behandlar allt från ämnen som barnböcker och genushysteri till katolsk tradition.

Artiklar av skribenten