Ett bländande leende

PK, Samhälle

Reaktionerna på regeringens uppgörelse med Miljöpartiet, om skattefinansierad vård till personer som uppehåller sig illegalt i landet, har inte dröjt. Åtminstone inte i alternativa media. Men ifrågasättande kommer även från annat håll. Norrköpings tidnings ledare beskriver och ifrågasätter sakligt förslaget och undrar vilka konsekvenser denna åtgärd kan få:

Förslaget låter humant och värdigt. Att människor som flyr för sina liv ska få vård är det säkert många som anser. Men det är inte så enkelt som det låter.
För det första är en papperslös flykting någon som aktivt valt att inte ta kontakt med Migrationsverket. Flyktingen förblir papperslös så länge den undviker kontakt med svenska myndigheter. Det finns alltså ett personligt ansvar att uppsöka Migrationsverket, även om beslutet kan vara svårt för varje individ. Vissa kanske är rädda för att utvisas och väljer därför att gömma sig. Den som inte lämnar landet efter ett avslag på en asylansökan är enligt lag illegal och får inte uppehålla sig i landet.
Svårigheten blir när en överenskommelse görs som ger vård till de som uppehåller sig illegalt i landet. Självklart ska akut sjuka människor få hjälp, men det sänder fel signaler när politikerna menar att de som aktivt gömmer sig för myndigheter är brottslingar, men ändå vill ge dem privilegier som annars är förbehållna svenska medborgare.
Avsikten är god, men leder till betydande problem. Människor ska belönas för att de gör rätt, inte för att de bryter mot reglerna.

I stort sett är ledaren sund och hyfsad uppriktig (några klichéer, visst) och på många sätt skriven på ett sätt som varit ovanligt de senaste årtiondena, i det svenska debattklimatet. I denna, och relaterade frågor, är det inte sällan journalister svävar iväg och blir högtravande, visionära och abstrakta – för att medvetet flytta fokus från de faktiska, pragmatiska frågorna.

Att Norrköpings tidning valt att använda termen ”papperslösa”, istället för det korrekta illegala, får vi som läsare kanske stå ut med. Tidningen är trots allt en del i det etablerade mediamonopolet.

Traditionalistens syn på livet, sitt eget liv, handlar om kontinuitet. De har, enkelt uttryckt, en förmåga och önskan att se sig som en del i en lång kedja av släkter, kultur och tradition. I detta ingår naturligtvis också moraliska förpliktelser om att t.ex. bidra till de normer och värderingar, regler och system, i landet där traditionalisten hör hemma. Samtidigt så innebär detta ställningstagande, i dagens samhällssituation, att traditionalisten ställs inför ett val. Att följa och återgälda ett system som går i rak motsats mot vad traditionalisten står för, blir moralist oförsvarbart.

Men mörkret kan vändas till gott. Naturligtvis finns inga sunda människor som skulle vägra andra vård vid akuta situationer. Varken liberaler eller traditionalister, höger eller vänster. Bryter man en arm eller blir påkörd, ska man ha vård. Punkt slut. Men om staten skickar dubbla signaler till kriminella i landet, rörande förmåner och laglydighet, så måste det hela ses ur annat perspektiv.

I det vardagliga kan vi dock se en lösning och en lösning som snabbar på det extremliberala, politiskt korrekta samhällets sammanbrott: ingen behöver längre betala för vård. Vem som helst kan ju påstå sig vara papperslös. Hur ska någon påvisa motsatsen? Helt sonika kan man, under förevändning om att ha svåra smärtor i tänderna, plötsligt kunna fixa till garnityret. Utan att det svider i plånboken. Eller fixa till eksem, magkatarr och bråck. Det räcker med att lämna ID-kortet hemma.
Skulle man vilja resonera ur ett mer vänstervridet perspektiv så går det utmärkt. För genom att påstå sig vara papperslös blir det lika för alla som kommer till landstingets institutioner. Det är väl himla rättvist!? Även om vissa av oss redan har betalt in en slant för eventuella behandlingar, men det, just den biten, den kan vi bjussa på nu när vi alla har fått gratis vård.

Betänk. Inom kort kan vi alltså få tänderna lagade och samtidigt skynda på nedmonteringen av det nuvarande politisk korrekta systemet, för att sedan återgå till sunt förnuft och ordning.

Länkar
http://www.nt.se/ledare/default.aspx?articleid=7780655
http://www.friatider.se/sa-funkar-reinfeldtcare-har-ar-hela-listan-pa-formaner-till-illegala-invandrare
http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/59/63/b61531f0.pdf
http://avpixlat.info/2012/06/29/vardbeslutet-det-heter-illegal-inte-papperslos/
http://www.redcross.se/detta-gor-vi/i-sverige/vard-/vardformedling-for-papperslosa-/ Tips: på Röda Korset kan man söka hjälp om man inte skulle få den vård man, som nybliven papperslös, har rätt till.
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article15047784.ab Tips: kommentarsfältet säger allt om folks uppfattning i frågan.