Våra medarbetare

 df_frilagd
E-post
0734-28 24 33

Daniel Friberg

Ordförande och ansvarig utgivare

Civilekonom från Göteborg och en av Tankesmedjan Motpols grundare. Daniel har både bedrivit ekonomisk forskning samt tillskansat sig en gedigen erfarenhet från näringslivet. Han är idag VD för bokförlaget Arktos. Inspiration hämtar Daniel främst hos tänkare från den franska nya högern och han är en av initiativtagarna till att introducera identitära strömningar här i Skandinavien. Daniel har för avsikt att skriva om framförallt metapolitik och strategi.

Silhuett E-post

Joakim Andersen

Joakim Andersen driver sedan 2005 bloggen Oskorei. Han har akademisk bakgrund med samhällsvetenskaplig inriktning och ideologisk bakgrund som marxist. Denna bakgrund kommer idag till uttryck i ett intresse för idéhistoria och ett fokus på strukturer snarare än personer och grupper (motståndaren är kort sagt den nya världsordningen, inte muslimer, judar eller andra grupper). Under årens lopp har inflytandet från Marx kompletterats med bland annat Julius Evola, Alain de Benoist och Georges Dumezil, då marxismen saknar både en hållbar teori om det politiska och en antropologi. Idag identifierar Joakim sig inte fullt ut med någon etikett överhuvudtaget, utan betraktar fixeringen vid bland annat den tänkta konflikten mellan ”höger” och ”vänster” som något som skymmer vår tids verkliga frågor. Hans blogg har även fortsatt ett idéhistoriskt fokus, och introducerar gärna utländska strömningar för en svensk publik.

Silhuett E-post

Patrik Ehn

Patrik Ehn är en svensk folkbildare och opinionsbildare. Han är utbildad vid Uppsala universitet och har en filosofie kandidatexamen med kulturgeografi som huvudämne. Tidigare var han gruppledare för Sverigedemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige och Västra Götalands regionfullmäktige. Ehn satt även med i partiets centrala valberedning och representerade Sverigedemokraterna i Kyrkomötet. Därmed betraktades Ehn som en av de ledande företrädarna för sitt parti. Patrik, som tidigare varit bosatt i Tyskland, har ett stort intresse för den konservativt revolutionära idéströmningen som var rådande där för hundra år sedan. Han har även studerat internationella relationer och skriver gärna utrikespolitiska betraktelser.

Silhuett E-post

Jonas Åberg

Jonas Åberg är född och uppvuxen i ett annat Malmö. Han är utbildad bibliotekarie och har arbetat i ett tiotal år som sådan. Filosofi och politik är två områden som alltid har engagerat djupt – det första av lust, det andra av irritation. Under några år var han doktorand i filosofi. Politiskt är han konservativ med libertarianska böjelser, eftersom han tror att historien och kulturen inte skapas av folket utan genom det av kreativa ledare. Jonas Åberg härstammar från skånska bönder och köpmän, vilket han givetvis är stolt över. Kulturellt sett känner han sig närmare besläktad med den grekiska och romerska antiken – i dess av tidens gång raffinerade form – än med sin samtid, och han anser att beundran inför mänsklig storhet är ett nyckelvillkor för själslig sundhet och vitalitet. Den som inte förmår se upp till andra människor kommer att förakta sig själv – medvetet eller omedvetet. Och den som föraktar sig själv kommer att avsky livet. Medan kärleken till livet tar sig uttryck i konservativa synsätt och värderingar tar sig livshat uttryck i politisk radikalism. ”För dem som mäktar det är världen god”, skriver Ekelund. Det kan låta som ett riskabelt passiviserande motto. Den som försöker leva upp till det vet bättre.

Silhuett E-post

Jan Olof Bengtsson

Jan Olof Bengtsson försvarar vad han för teoretiskt-analytiska syften kallar en europeisk post-paleokonservatism, och förespråkar en av kritisk urskillning präglad dialog med den nya högern. Filosofiskt ansluter han sig till idealismen, personalismen och den s.k. värdecentrerade historicismen, och i sin andliga åskådning, som en del av eller i förlängningen av idealismen i vid mening, till philosophia perennis med viss tonvikt på Vedanta. Han är mest känd för sin bok The Worldview of Personalism: Origins and Early Development, har en doktorsexamen från Oxford, har undervisat i idé- och lärdomshistoria i Lund, har länge, om än i begränsad utsträckning, varit verksam som kulturskribent och politisk idédebattör, och har varit partipolitiskt aktiv som ledamot av styrelsen för Sverigedemokraterna i Stockholms stad.

Silhuett E-post

Daniel Karlsson

Daniel Karlsson har akademisk bakgrund inom fälten filosofi och matematik och har sin ideologiska bakgrund i traditionell marxism. Hans politiska intresse väcktes redan i tidiga tonåren och ledde sedermera till ett engagemang i den s.k. arbetarrörelsen. Efter många års politisk dvala återväcktes intresset för politik och samhällsfrågor i samband med 2014 års valrörelser. Daniel skriver gärna om såväl dagsaktuella politiska frågor som politisk-filosofiska spörsmål.

Silhuett E-post

Jalle Horn

En sann humanist är förstås konservativ. Jalle Horn arbetar för att bevara och förmedla europeiskt kulturarv i en tid av kulturell ödeläggelse. I själ och hjärta dock filosof som på Motpol i första hand kommer att erbjuda analyser av vår tids grasserande kultursjukdom – nihilismen och ressentimentet – med hjälp av Europas klassiska kultur.

Silhuett E-post

Robert Rönngren

Robert är naturvetenskapligt skolad och har ett stort intresse för frågor som berör det genetiska arvets påverkan på mänskliga egenskaper. Han behandlar också såväl rent ideologiska som mer dagspolitiska frågor samt frågor som berör andlighet och tradition.

Silhuett E-post

Robin Carell

En traditionalist i sina unga år som blickar mot ovan. I folkmun även kallad ”den glada misantropen”. Hos mig kan ni finna texter som slår hårt mot 68-vänsterns nihilistiska konstruktion som vi idag känner till som – enligt dem – A och O.

Henrik-Lind-5 E-post

Henrik Lind

Henrik Lind (fil. kand) är verksam som musiker och författare och har bloggat som Nilrik sedan 2009. Personliga naturskildringar varvas med kritiska tankar om samtiden, resereportage och en och annan anmärkningsvärd drömsekvens. Ambitionen är att bidra till den kulturella och politiska omvälvning Norden så desperat behöver – om inte annat genom att locka läsaren att närmare bekanta sig med Sveriges natur. Allegoriska kortnoveller kan förekomma.

John-Jarvenpaa E-post

John Järvenpää

Familjär samhällsvetare; arkeofuturist, pragmatiker och realist; partipolitiskt obunden. Ogillar sektmentalitet och inskränkthet. Uttråkad av förutsägbara argument, plattityder och falskspel. Gillar naturupplevelser, träning och kreativitet. Gläds över sin familj, hedersamt beteende, en god bok, ny miljövänlig teknik, fågelkvitter, en vacker solnedgång, ren luft och mat och rent vatten samt en trevlig kväll med god mat och dryck i goda vänners lag.

MarkusAndersson E-post

Markus Andersson

Konstnär, mångsysslare och lärare i teckning och måleri. Inspirerad av naturen i alla dess former. Bedriver får- och hönsskötsel i mindre skala. Bor på en gård i Norra Uppland där han under sommarhalvåret presenterar en del av sina verk på gårdens eget galleri, Theoderik Hall. Friluftsliv är en förutsättning för hans konst. Intresserar sig för samhällsfrågor, särskilt kring konst och kultur. Har varit elev och gäst hos den norska konstnären Odd Nerdrum. Ställt ut i större och mindre sammanhang i Sverige och utomlands. Kommer att skriva om frågor kring konst och kultur, samt presentera färdiga och pågående verk från sin ateljé.

Solguru E-post

Michael Nordlind

Michael Nordlind är romantiker, estetiker och indo-europeisk hedning. Han önskar se en global mångfald och är därför starkt kritisk till den nuvarande utvecklingen där världens olika folk och kulturer är på väg att utplånas och ersättas av en enfaldig och själlös konsumtionskultur. Han inspireras av personer som Ernst Jünger, Yukio Mishima och Morrissey och gillar människor som går sin egen väg utan ett behov av att passa in i någon snäv mall.

Solguru

André I. Jönsson

André I. Jönsson besitter ett rikt intresse för filosofi, kultur, politik, psykologi och historia, ur vilka han analysera samtiden. Granskar kritiskt dagens massamhälle, kommersialism och värderelativism, med avstamp i en historisk-filosofisk kontext, och är särdeles inspirerad av tyska 1800/1900-talstänkare och den radikalkonservativa skolan. Har akademisk bakgrund inom praktisk och teoretisk filosofi. 2017 romandebuterade André med det skönlitterära verket Panteon.

Solguru

Solguru

Solguru tar avstamp i perennialism och Tradition, och i en politiskt reaktionär grundinställning, och försöker erbjuda en blandad kompott av perspektiv och kulturella fenomen. Här diskuteras och kritiseras modernitetens olika aspekter, från sekularism och humanism till mångkultur och feminism. Även positiva fenomen behandlas – kultur i dess olika former, och infallsvinklar som kan bereda en utväg ur eländet vi kallar nutid.