Våra medarbetare

 df_frilagd
E-post
0734-28 24 33

Daniel Friberg

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Civilekonom från Göteborg och en av Tankesmedjan Motpols grundare. Daniel har både bedrivit ekonomisk forskning samt tillskansat sig en gedigen erfarenhet från näringslivet. Han är idag VD för bokförlaget Arktos samt styrelseordförande i ett börsnoterat gruvbolag. Inspiration hämtar Daniel främst hos tänkare från den franska nya högern, den traditionella skolan samt den konservativa revolutionen och han är en av initiativtagarna till att introducera identitära strömningar här i Skandinavien. Daniel har för avsikt att skriva om allt från traditionalism, metapolitik, strategi och ideologi till dagsaktuella frågor.

Silhuett E-post

Joakim Andersen

Ställföreträdande redaktör

Joakim Andersen driver sedan 2005 bloggen Oskorei. Han har akademisk bakgrund med samhällsvetenskaplig inriktning och ideologisk bakgrund som marxist. Denna bakgrund kommer idag till uttryck i ett intresse för idéhistoria och ett fokus på strukturer snarare än personer och grupper (motståndaren är kort sagt den nya världsordningen, inte muslimer, judar eller andra grupper). Under årens lopp har inflytandet från Marx kompletterats med bland annat Julius Evola, Alain de Benoist och Georges Dumezil, då marxismen saknar både en hållbar teori om det politiska och en antropologi. Idag identifierar Joakim sig inte fullt ut med någon etikett överhuvudtaget, utan betraktar fixeringen vid bland annat den tänkta konflikten mellan ”höger” och ”vänster” som något som skymmer vår tids verkliga frågor. Hans blogg har även fortsatt ett idéhistoriskt fokus, och introducerar gärna utländska strömningar för en svensk publik.

Patrik Ehn @ Motpol E-post

Patrik Ehn

Patrik Ehn är en svensk folkbildare och opinionsbildare. Han är utbildad till lärare och skolledare vid Uppsala universitet och har också en filosofie kandidatexamen med kulturgeografi som huvudämne. Tidigare var han gruppledare för Sverigedemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige och Västra Götalands regionfullmäktige. Ehn satt även med i partiets centrala valberedning och representerade Sverigedemokraterna i Kyrkomötet. Därmed betraktades Ehn som en av de ledande företrädarna för sitt parti. Patrik, som tidigare varit bosatt i Tyskland, har ett stort intresse för den konservativt revolutionära idéströmningen som var rådande där för snart hundra år sedan. Han har även studerat internationella relationer och skriver därför gärna utrikespolitiska betraktelser.

John-Jarvenpaa E-post

John Järvenpää

Familjär samhällsvetare; arkeofuturist, pragmatiker och realist; partipolitiskt obunden. Ogillar sektmentalitet och inskränkthet. Uttråkad av förutsägbara argument, plattityder och falskspel. Gillar naturupplevelser, träning och kreativitet. Gläds över sin familj, hedersamt beteende, en god bok, ny miljövänlig teknik, fågelkvitter, en vacker solnedgång, ren luft och mat och rent vatten samt en trevlig kväll med god mat och dryck i goda vänners lag.

MarkusAndersson E-post

Markus Andersson

Konstnär, mångsysslare och lärare i teckning och måleri. Inspirerad av naturen i alla dess former. Bedriver får- och hönsskötsel i mindre skala. Bor på en gård i Norra Uppland där han under sommarhalvåret presenterar en del av sina verk på gårdens eget galleri, Theoderik Hall. Friluftsliv är en förutsättning för hans konst. Intresserar sig för samhällsfrågor, särskilt kring konst och kultur. Har varit elev och gäst hos den norska konstnären Odd Nerdrum. Ställt ut i större och mindre sammanhang i Sverige och utomlands. Kommer att skriva om frågor kring konst och kultur, samt presentera färdiga och pågående verk från sin ateljé.

Paul Gottfried E-post

Paul Gottfried

Paul Gottfried (f. 1941) är en av USA:s ledande historiker och konservativa tänkare sedan mer än 40 år, och är författare till en rad böcker, bland annat den banbrytande ”Conservatism in America” (2007). Gottfried är även en av de främsta kritikerna av den neokonservativa rörelsen, och han har varnat för de minskande skillnaderna mellan Demokraterna och Repuplikanerna samt framväxten av den terapeutiska staten.

Markus Willinger E-post

Markus Willinger

Markus Willinger (f. 1992) och uppvuxen i Schärding am Inn, Österrike. Han har varit politiskt aktiv inom den alternativa högern sedan han var femton, och studerar numera historia och statsvetenskap vid universitetet i Stuttgart. Han är även författare till den bästsäljande boken ”Generation Identity” (Arktos, 2013).

John MorganE-post

John Morgan

John B. Morgan IV (f. 1973), uppvuxen i New York och senare bosatt under flera år i Ann Arbor, Michigan, där han tog sin universitetsexamen i litteratur vid University of Michigan. Idag är han chefredaktör för Arktos (www.arktos.com), ett förlag och återförsäljare med inriktning mot litteratur kopplad till den identitära strömningen, den nya högern, traditionalism och alternativ till moderniteten i största allmänhet.

Solguru E-post

Solguru

Solguru tar avstamp i perennialism och Tradition, och i en politiskt reaktionär grundinställning, och försöker erbjuda en blandad kompott av perspektiv och kulturella fenomen. Här diskuteras och kritiseras modernitetens olika aspekter, från sekularism och humanism till mångkultur och feminism. Även positiva fenomen behandlas – kultur i dess olika former, och infallsvinklar som kan bereda en utväg ur eländet vi kallar nutid.

Solguru E-post

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson arbetar till vardags som grafisk designer och fokuserar här på ämnen där esoteriska och spirituella element står i centrum. Presenterade teorier och information tar avstamp i år av studier och praktik inom olika esoteriska strömningar.

Solguru 

Robin Carell

En traditionalist i sina unga år som blickar mot ovan. I folkmun även kallad ”den glada misantropen”. Hos mig kan ni finna texter som slår hårt mot 68-vänsterns nihilistiska konstruktion som vi idag känner till som – enligt dem – A och O.

Henrik-Lind-5 E-post

Henrik Lind

Henrik Lind (fil. kand) är verksam som musiker och författare och har bloggat som Nilrik sedan 2009. Personliga naturskildringar varvas med kritiska tankar om samtiden, resereportage och en och annan anmärkningsvärd drömsekvens. Ambitionen är att bidra till den kulturella och politiska omvälvning Norden så desperat behöver – om inte annat genom att locka läsaren att närmare bekanta sig med Sveriges natur. Allegoriska kortnoveller kan förekomma.

Michael Nordlind E-post

Michael Nordlind

Michael Nordlind är romantiker, estetiker och indo-europeisk hedning. Han önskar se en global mångfald och är därför starkt kritisk till den nuvarande utvecklingen där världens olika folk och kulturer är på väg att utplånas och ersättas av en enfaldig och själlös konsumtionskultur. Han inspireras av personer som Ernst Jünger, Yukio Mishima och Morrissey och gillar människor som går sin egen väg utan ett behov av att passa in i någon snäv mall. Studerar humaniora och befinner sig gärna på resande fot.

Solguru

Marcus Follin

Asagudarnas Gyllene Son. Hemsida: youtube.com/TheLatsbrah

Solguru

Alexander Syding

Alexander Syding är en skribent med en bakgrund orienterad mot kraftsport, programmering, musik och geometriska matematiska metoder i fysik. Instagram: instagram.com/alexstrongmann

Marcus Larsson E-post

Marcus Larsson

Traditionalist som söker påvisa bristen av sunt förnuft i dagens PK-karusell. Har en förkärlek till gräsrotsrörelser – inte minst de identitära- som opponerar sig mot det senmoderna samhället. Marcus behandlar allt från ämnen som barnböcker och genushysteri till katolsk tradition.

Carl Faust E-post

Carl Faust

Carl Faust tar avstamp i en världsuppfattning vilken uppfattar livet som mest värdefullt när det präglas av vilja, ärlighet, sanning, skönhet och autenticitet. Han ser med avsmak på moderniteten som historisk rörelse och den subversiva samtiden i synnerhet. Sina intellektuella förebilder finner han i Oswald Spengler, Carl Schmitt, Thomas Molnar och Fjodor Dostojevskij.