Heretiker

Katolicism

På senare år har vi i Sverige sett hur Svenska kyrkan (SvK) tagit till mer desperata knep för att uppmärksammas och således få nya medlemmar. Så får vi anta att strategin ser ut.
Först kunde man se de plumpa utspelen som en del av ovanan att själva behöva få in medel och faktisk agera ute i samhället, efter det att statens pengapung dragits undan. Lite som barnsjukdomar. Men det var nått mer. För det fortsatte bara på samma sätt.

Det verkar inte längre spela så stor roll vad kristendom är, för SvK: alla är välkomna, alla sätt och åsikter välkomna. Ateister som heretiker. Muslimer som Buddister. ”Vi är alla Guds barn” so to speak. Men bara så länge det är inom ramen för det politiskt korrekta såklart. Paradoxalt nog med tanke på att SvK har Bibeln som sin utgångspunkt, sola scriptura, (eller hade en gång i tiden, i vart fall) och man får söka med ljus och lykta efter några mer politiskt inkorrekta skrifter än de som samlats i Bibeln. Men sånt går ju att revidera, ska vi snart se.

Ledande personer inom SvK har uttalat sig till förmån för det moderna samhällets yttringar i allt större utsträckning: HBT, insemination, aborträttigheter, liberal invandringspolitik (inte flykting- och asyl alltså, utan invandring), framlyftandet av Ecce Homo utställningen, etc.
Nu senast skriver Helena Myrstener på Kyrkanstidning.se att Gud borde kanske kallas ”hen”. Myrstener, och säkert många med henne, följer med och stöttar alltså den aktuella ”hen”- trenden i media.

En stilla undran infinner sig hos undertecknad: vilka ska rekryteras till kyrkan genom detta politiskt korrekta utspel? Är det PK- eliten i Sverige? FI- gänget? Kulturmarxisterna? Svårarbetade målgrupper för SvK kan jag tänka mig. Gemene man är knappas intresserad av ”hen”-guden och de troende är generellt förståndigare än att lyssna på trams som strider mot Guds ord.
Eller gör SvK representanter sådana utspel för att de är livrädda att hamna under PK-luppen och bli anklagade? Vem vet..

Några väldigt basala exempel som kan vara på sin plats att nedteckna innan vi går vidare: Jesus Kristus var man. Apostlarna var män. Gud Fader. Herren. Fadern. Fundamentala begrepp inom kristendomen. Ok?

Nog nu. För att en självhatande och Gudshatande medioker präst inte klarade av sin egen synd och trotsade Gud på 1500- talet, drog igång en egen kyrka, så betyder det inte att det är Guds kyrka. På ett enda sätt. Det går inte att försvara, trots bästa vilja.
Det finns en kyrka som Gud skapat och den går under namnet Katolsk. Den är uppdelad i Ortodox och Romersk, men delar samma ursprung den är skapad av Jesus Kristus Gud. Allt annat kan betraktas som fiskeklubbar eller motsvarande.

Det betyder att den som tror på SvK, Baptisterna, Livets Ord, Maranatha, Sjundedagsadventister, Helge Fossmo, Flat Earth Society, David Koresh – eller vilka andra avknoppningar som helst på den ”kristna” kartan inte kommer att bli frälsta. De kommer inte att räddas.
Detta är naturligtvis det största bekymmret: alla dessa som utger sig för att vara ställföreträdande Jesus Kristus och kyrkan. De, och dess anhängare, kan naturligtvis hoppas på Guds barmhärtighet och räddas ändå, det vet vi inget om. Men att aktivt arbete MOT den Gud de påstår sig tro på, bådar inte gott. Det finns inget som säger att det är rätt väg att gå, tvärtom.
Alla dessa själar som protestanterna och Co. medvetet kastar ut ur världen och in i helvetet. Ett ofattbart brott mot Gud. Så kärlekslöst. Ur ett sådant perspektiv är det klart bättre att människor håller sig från ”samfunden”. All heresi som protestant- och sektvarianterna kommit med under århundraden faller naturligtvis också på axlarna på de människor som tillbett dem.
Avskaffandet av helvetet, kvinnliga präster, reduceringen av sakramenten, introducering av samkönade äktenskap, undlåtande att bekräfta Helgon, Änglar eller reducerandet av Gudsmoder Marias betydelse, icke-kontextuell Bibelläsning….listan kan göras oändligt lång över vad de Gudsfientliga krafterna i västerlandet har åstadkommit.

I skrivandets stund så läser jag domprost Mats Hermansson blogg. Han skriver:

Jesus beter sig som en manschovinsitiskt svin. Som en god representant för en kvinnoförtryckande kultur med tydliga rasistiska inslag.

Det är helt omöjligt för mig som kristen att ens försöka förstå. Hur får man ihop svin, kvinnoförtryckande och rasism i samma mening som Jesus? Och dessutom är den skrivande mannen (hen?) domprost. Eller ska jag vara tacksam? Domprosten bekräftar det jag skrivit ovan.

För Helena Myrsteners skull, för domprostens och alla protestanters skull, alla sektmedlemmar, önskar jag att SvK har rätt. Det finns inget helvete. Det är avskaffat. Därför kan Myrstener skadeglatt kalla Gud för hen och domprosten kalla Jesus för rasist, riskfritt.

Bara ett problem: det finns ingenting som talar för att Gud avskaffat helvetet, även om SvK gjort det.

Bad luck.

Länkar
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/ar-det-dags-att-borja-saga-hen-om-gud
http://blogg.svenskakyrkan.se/domprostmats/
http://wodinaz.motpol.nu/pronomen-och-jamstalldhet/