Vi gillar lika…

Okategoriserade, Samhälle

Man skulle kunna drista sig till att påstå att den mediala, och i stor utsträckning politiska, agendan kan summeras: ”Vi gillar olika”. Alltså inte bara som slogan för Aftonbladets kampanj. I parollen ingår okritiskt omfamnande av mångkulturen, schablonförklaringar kring kriminalitet, visionärt fikonspråk gällande bidragskultur osv.
Men samtidigt så vet vi att många människor, även de som manar på den extrem-liberala idén om ett mångkulturellt samhälle, privat föredrar att umgås och verka tillsammans med de som är lika dem själva: ekonomiskt, etniskt, socialt, kulturellt.
Man kan spåra detta till Aftonbladets chefredaktör som förespråkar att låg- och medelinkomsttagarna ska beblanda sig med utomeuropeiska invandrare, men själv väljer att bo i en etnisk homogen förort till Stockholm. Det är iögonfallande. Men bortsett det dråpliga exemplet och med ett mer övergripande perspektiv är det lätt att se var européerna samlas, generellt: kring golf, tennis, hårdrock, segling, konst, klassisk musik, utställningsmässor (kring ovannämnda), börsen, countrymusik.

Professor Kevin MacDonald myntade begreppet implicit whitness, vilket innebär, i praktiken, det ovan beskrivna. Det är alltså frågan om en mer eller mindre medveten process som gör att människor söker sig till miljöer där de helt enkelt trivs bättre. Vi kan se hur barnfamiljer flyr Stockholms innerstad för att flytta till områden utanför Nykvarn: en miljö där det bor många etniska svenskar, där servicen är relativt god inom barnomsorg och sjukvård, där de boendes intressen ofta kretsar kring golf och Thailandresor.

I många länder har så kallade gated communites funnits under lång tid. Det handlar om inhängnade bostadsområden där viss service finns tillgänglig för de boende och ingår i avgifter. En modern form av kibbutz, om man spetsar till det. Alltså: parkområden, snabbköp, restauranger, diverse butiker, idrottsanläggningar, sjukvård osv. I vissa fall är områdena mycket stora och fungerar fullt ut som egna samhällen.
Hot Springs Village i Arkansas är det största gated communityt i USA, eller rättare sagt ett ”census-designated place”. Runt tretton tusen personer bor i Hot Springs Village och på området finns eget “kommunhus”, pooler, träningscenter, hamn, och naturligtvis egen polis och brandkår.

Men det blir först riktigt intressant när man tittar på vilka som bor i dessa gated communitys. Vita amerikaner (dvs. amerikaner som härstammar från Europa) är klart överrepresenterade. I Hot Springs Village ser det ut enligt följande: 97,98% vita, 0,94% svarta, 0,14% indianer (”Native Americans”, 0,19 asiater, 0,20% övriga/blandade samt 1.01% latino. Hur det ser ut i Nykvarn (centralorten får man bortse från av uppenbara skäl) kan vi bara ana oss till då etnicitet anses vara en obekväm parameter för statistik i Svedala.

Men trenden att även etniska svenskar söker sig till områden där andra etniska svenskar bor växer sig starkare och har uppmärksammats av vissa kommersiella bolag. Däremot är urbaniseringen mycket tongivande i Sverige och många svenskar vill inte lämna staden, även när de bildat familj. Lösningen är gated communitys fast i bostadsrätts form.

Viktoria Park är ett bolag som ganska ogenerat söker sälja en högkvalitativ tillvaro som innebär exklusiva lägenheter, men framförallt ett mervärde för de boende/medlemmarna: vinkällare, bastu, tennisbana, övernattningslägenheter till besökare, boulebanor, konferenslokal, pooler, egen biograf, spa-anläggning, parkområden. Viktoria Park kallar det naturligtvis inte skyddat boende eller något som påminner om deras amerikanska motsvarighet, utan har istället valt det mer tillrättalagda ”livsstilsboende”.

Det som skiljer sig i övrigt, från amerikanska motsvarigheter, är fokus på säkerhet. De amerikanska gatet communitys skryter gärna om sina dygnet runt bevakade områden eller egna poliskårer, medan Viktoria Park ligger lågt på den punkten.
Men målgruppen är den samma, även om Viktoria Park säkerligen skulle göra allt för att upprätthålla bilden av att alla kan bli medlemmar.

Det finns naturligtvis både positiva och negativa infallsvinklar i frågan om slutna boenden. Ett gott tecken är att många, även om det är omedvetet, önskar eller i praktiken genomför flytt till områden där personer av samma härkomst finns representerade. Det ser vi också i andra grupper i samhället och i världen, inte minst bland de människor med utomeuropeisk härkomst, som idag finns i landet.
Samtidigt innebär fenomenet en flykt från de miljöer som en gång byggdes och underhölls av just denna grupp – etniska svenskar. Resignation, helt enkelt.

Relaterat:
Oskorei
Viktoria Park
Hot Springs Village

Exempel på andra, slutna boenden:
Judiskt ålderdomshem
Antroposoferna i Järna