Fansen har tröttnat…

Samhälle


Kritik kring medias rapportering av nyheter, debatter och analyser kan lätt uppfattas falla inom ramen för känsliga samhällsfrågor och känsliga politiska frågor. Men personer som läser systemkritiska artiklar och bloggar inser snart att implementeringen av den politisk korrekta doktrinen och det senmoderna samhällets normer får en verklig effekt i vardagen. Till sist så upptäcker även gemene man kopplingen mellan verklighetsfrämmande politiska beslut och konkreta förändringar i samhället.
Nyligen hittade undertecknad ett upprop på nätet. Det handlar om att fotbollsfans tröttnat på den mediala återspeglingen av supporterkulturen i Sverige och har även insett att media är den egentliga makthavaren i landet.
På uppropets hemsida, Positiv Läktarkultur – ett initiativ som stöttas av över 30 supporterklubbar- skriver initiativtagarna uppfriskande rakt på sak kring medias vinklade rapportering av läktarvåldet och hur politiker, långt från sakkunniga, tar beslut som baserar sig på kvällstidningarnas löp (får man anta).
Det är intressant hur öppet kritiska Positiv Läktarkultur ställer sig till medias rapportering och hur tydligt de påvisar kopplingen till politiska beslut som påverkar en stor mängd människor som aldrig skulle fundera på att bruka våld. Människor som vill stötta det fotbollslag de känner solidaritet med helt enkelt. Och de är i majoritet, såklart. Men inte enligt media.

På Positiv Läktarkultur finner man följande:

Mediarapporteringen
Förmedlandet av en snedvriden bild av verkligheten skapar en politisk korrekthet. Man ger en bild av att våldet eskalerat, när faktum är att det motsatta skett. Den politiska korrektheten accelererar per automatik och leder till en skadligt ensidig debatt.

Bristande rättssäkerhet
Politiker och SvFF hetsas till snabbt agerande – vilket leder till att man försöker finna lösningen till ett problem man inte är insatt i. I panik låter man ta fram lagar och regler som kränker våra grundläggande principiella rättigheter.

Konsekvenserna
Den nya och aggressiva attityden i media tvingar fram godtyckliga lagar och regler som kommer få direkta konsekvenser i form av ett stort publikbortfall i svensk fotboll. Klackarna kommer nämligen att bli vingklippta, vilket leder till bortfall inom sittplatspubliken. I det långa loppet skadar detta givetvis svensk fotboll.

Visst låter det bekant? Fast då i andra sammanhang…

Positiv Läktarkultur är en frisk fläkt. För att det finns människor där ute som höjer rösten när den politiskt korrekta doktrinen sipprar ner och gör sig till känna i det dagliga livet. För att initiativet påvisar att den politiskt korrekta doktrinen inte bara handlar om invandringspolitik eller mångkultur, utan även i andra aspekter i det samhälle vi lever i från barnböcker på förskolan till fotboll till inkvotering på arbetsplatser.


http://www.positivlaktarkultur.se/