Andra perspektiv på de somaliska piraterna

Okategoriserade

De flesta torde känna till att farvattnen utanför Somalia är riskabla att passera, då pirater från det splittrade landet med jämna mellanrum kapar fartyg och utkräver lösensummor för att lämna dem. De flesta torde också känna till att piraterna som följd av detta i många fall blivit synnerligen rika, och att ”världssamfundet” nu steg för steg börjat agera mot deras verksamhet. Detta inte minst då den i media närmast messianske president Obama gett den amerikanska marinen order att slå till hårt mot piraterna.

Vad man dock missar om man följer händelseförloppet via media, är att det finns flera sidor av konflikten. Somalia är ett exempel på det som kallats en ”failed state”, en nationalstat som brutit samman och ersatts av en klanbaserad ordning. Sådana stater har i en världsordning som bygger på nationalstaten som aktör en utsatt position. Dels kan de inte sluta avtal med omvärlden, dels har de svårt att försvara sina intressen. Ljusskygga företag kan exportera giftigt avfall till sådana ”stater”, och främmande fiskeflottor kan fiska i deras territorialvatten utan större risk.

It’s almost like a resource swap, Somalis collect up to $100 million a year from pirate ransoms off their coasts and the Europeans and Asians poach around $300 million a year in fish from Somali waters.– Peter Lehr

Efter att Somalia bröt samman som stat är det det senare som skett, och detta har inneburit att invånarna i många kustbyar fått se sina vatten exploateras av främmande fiskebåtar och sina stränder förgiftas av dumpat avfall. I ett land där snart sagt varje vuxen man har en självklar rätt att bära vapen var reaktionen på detta att man började patrullera sina fiskevatten på egen hand, och fördriva eller beskatta inkräktare. Värt att notera är att dessa ”pirater” ofta betraktade sig själva som patrioter som försvarade Somalias suveränitet i avsaknad av en regering och flotta.

Geokultur och geopolitik

The Somali coastline has been destroyed, and we believe this money is nothing compared to the devastation that we have seen on the seas.
– Januna Ali Jama

De somaliska piraterna befinner sig alltså i en liknande situation som Brethren of the Coast i Karibien på 1600-talet. Den dominerande världsordningen, då spansk och nu amerikansk, betraktar de som illegitim. Buckanjärerna eftersom de ofta härstammade från europeér som tagits som slavar till Nya världen och behandlats illa av spanjorerna, somalierna eftersom världsordningen inte brytt sig om att deras land exploaterats och förgiftats under åratal (USA har också betraktats med blandade känslor efter sin inblandning i landets inbördeskrig under 1990-talet, då det förödmjukades av krigsherrar som Aidid). Samtidigt är de ett störande moment för handeln, och förr eller senare kommer hegemonen därför att ägna större resurser åt att bekämpa dem.

Detta innebär inte att man behöver ägna sig åt några sympatiaktioner för de somaliska piraterna, men man bör vara medveten om att den mediala bilden av att USA nu slår ner på ett antal kriminella gäng inte riktigt är hela sanningen…

Somaliska pirater