Preference Falsification, AfS och framtiden

Aktuellt, Debatt, Inrikespolitik, Metapolitik, Okategoriserade, Politik, Rekommenderat, Samhälle, Sverigedemokraterna

Nils-Olov Johnson skriver på den utmärkta sidan “Det Goda Samhället” om begreppet ”Preference Falsification”, ”PF-tal” som kortfattat beskriver skillnaden mellan det folk säger sig tycka och det de egentligen tycker. Begreppet utvecklades som ett verktyg för att förklara hur de kommunistiska regimerna i Östeuropa kunde behålla makten så länge för att sedan på mycket kort tid helt tappa greppet om befolkningen.

I en serie artiklar jämför han Sveriges nuvarande situation med den i Östeuropa innan de kommunistiska regimernas fall och finner att de båda på avgörande punkter liknar varandra. Detta är intressant då han gör en del förutsägelser om framtiden baserat på en statistisk analys av den hittillsvarande utvecklingen. Han kommer fram till följande:

”En linjär framskrivning pekar på våren 2023 som tiden för det svenska samhällets kollaps. Med det menar jag att vi då har nått en situation där hela folket öppet kräver invandringsstop samtidigt som alla 7-klöverpartierna samarbetar intensivt för att omöjliggöra någon form av riksdagsbeslut i den riktningen.”

Den svenska regimen kommer att falla och då kommer det sannolikt att vara rörelser som Alternativ för Sverige (AfS ) som står redo att ta över ledarfanan, inte rörelser som Sverigedemokraterna (SD).

SD har satt sitt hopp till att det svenska systemet kommer att bestå och går att reformera i en mer mänsklig och folkligt förankrad riktning, precis som en del av de oppositionella krafterna i Östeuropa. Dessa “vänliga påtryckare” med paroller som “en mänskligare och demokratisk socialism” skrivet på sina  banderoller utgjorde under några år precis innan kollapsen relativt breda rörelser som de facto var de ledande oppositionsrörelserna. När väl kollapsen kom gick de dock samma öde till mötes som det system som de i grund och botten var beroende av och idag är de få som ens kommer ihåg vilka de var.

Kvar finns de rörelser som såg en framtid bortom det existerande systemet och en del av dem sitter idag i regeringsställning med en betryggande stor del av folket bakom sig. Av AfS:s företrädare att döma avser de ta samma roll som Fidesz gjorde i Ungern och Lag och Rättvisas föregångare i Polen och de har av allt att döma en god chans att lyckas med det. Om så blir fallet är Kasselstrand sannolikt framtidens svenska Orban och AfS framtidens svenska Fidesz.

Artiklarna är väl värda en genomläsning för att få lite perspektiv över de långsiktiga åsiktsförändringarna hos folket och för att behålla hoppet om framtiden. Sverige är ej förlorat än!

Vidare läsning finner vi här: Varför SD ökar i de senaste opinionsundersökningarna