Daniel Karlsson

Daniel Karlsson (f 1973) har akademisk bakgrund inom fälten filosofi och matematik och har sin ideologiska bakgrund i traditionell marxism. Hans politiska intresse väcktes redan i tidiga tonåren och ledde sedermera till ett engagemang i den s.k. arbetarrörelsen. Efter många års politisk dvala återväcktes intresset för politik och samhällsfrågor i samband med 2014 års valrörelser. Daniel skriver gärna om såväl dagsaktuella politiska frågor som politisk-filosofiska spörsmål.

Artiklar av skribenten