Utstuderad mångkulturell ondska

Aktuellt, Inrikespolitik, Invandringspolitik, Media, Samhälle

Svenska makthavares galenskap, alternativt ondska, verkar inte ha några gränser. 2015-11-30 nås vi via sajten informationskriget.se av beskedet att makteliten inte bara fullkomligt ignorerar och mörkar det våld och de sexuella övergrepp som svenska flickor och kvinnor dagligen utsätts för i det nya mångetniska Sverige, man vill även proaktivt förse potentiella våldtäktsmän med nya offer via skattefinansierade projekt. Det är i Östersund som man kommit på den briljanta idén att sammanföra vuxna män, som ljugit om sin ålder för att få förtur till det svenska välfärdsparadiset, med 16-17-åriga flickor. Dessa skall lära sig att den grupp som har i särklass högst överrepresentation v.g. vålds- och sexualbrott inte alls är farliga. Att de uppenbart vuxna män, av bilderna och Facebookinlägg att döma 20-30-årsåldern, är alldeles utmärkta potentiella pojkvänner och i förlängningen sexualpartners.

För även om man bara har en ytterst rudimentär förståelse för hur unga män i den här åldern fungerar i allmänhet, så förstår man hur det kommer att sluta när männen tillhör de folkgrupper som har absolut högst överrepresentation vad gäller grova och våldsamma sexualbrott. Att de ondskefulla makthavare som står bakom projektet är fullt medvetna om de konsekvenser det kommer att få, får man nog tyvärr utgå ifrån. De är rimligtvis fullt medvetna om att ett av skälen till att dessa unga män kommit hit är, att de av människosmugglare lockats med bilder av svenska flickor och kvinnor som ropar efter afghanska, afrikanska och arabiska män. Att dessa män har en syn på europeiska kvinnor som gjort Sverige världsledande i våldtäktsstatistiken, där dessa män klart skiljer ut sig i brutal våldsanvändning och förakt för sina offer.

I ett friskt samhälle, där makthavarna värnar om sitt eget folk, så släpps inte grupper med så hög överrepresentation i brott ut i samhället. Inte för att alla i den grupp som vill invandra kan antas utföra sådan brottslighet, utan för att andelen som gör det är för hög och för att alla i värdbefolkningen är potentiella offer för brottsligheten. Om man av humanistiska skäl anser att individer som tillhör en sådan grupp av något skäl skall få stanna i landet, så hålls dessa avskilda från värdbefolkningen, för att skydda den.

Man kan inte dra någon annan slutsats än att sagda makthavare är beredda att offra de unga flickor som deltar i projektet på mångkulturens altare. Det är inget annat är ren ondska, sprunget ur en perverterad mångkulturalism som upphöjts till religion. Liksom aztekerna offrade tiotusentals för att blidka sina avgudar och bibehålla den kosmiska harmonin, så är mångkulturalisterna beredda att offra tiotusentals och hundratusentals svenska kvinnor till sin avgud, Den Främmande, för att bibehålla sin egna harmoniska Godhet.

Aztekernas barbari fick ett slut med Spanjorernas ankomst och på ruinerna av offertemplet restes Amerikas största kyrka. Huruvida någon kyrka kommer att resas på ruinerna av den perverterade mångkulturalismen vet jag inte, men att projekt som det i Östersund tydligt visar att det perverterade och blodbesudlade dyrkandet av Den Främmande måste krossas och kastas på historiens sophög en gång för alla står för mig helt klart.

Läs vidare på:

http://www.informationskriget.se/2015/11/30/afghanska-man-paras-ihop-med-gymnasieflickor-i-nytt-offentligstott-projekt

http://www.friatider.se/im-gonna-fuck-you-little-swedish-girl-sen-gick-asyls-karen-till-attack

http://www.breitbart.com/london/2015/12/01/afghan-migrant-brutally-raped-burnt-death-young-european-wanted-break

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/pa-vaeg-mot-en-kinesisk-koensfoerdelning-20749