Schneewittchen

Kultur, Litteratur

Vårens vita blomning, månens klara
sken över det spegelblanka vattnet
Furstarna har alltid fruktat
denna kärlek till skönheten
När de ser sig i spegeln förstå de
att deras makt blott är en illusion.