Anna Dahlbergs tomma blad

Aktuellt, Debatt, Invandringspolitik, Liberalism, PK, Politik, Rekommenderat, Samhälle, Vetenskap

Stötte återigen på en krönika på Facebook som först verkade läsvärd och intressant, då skribenten Anna Dahlberg utifrån World Value Surveys Kulturkarta argumenterar för att olika kulturer spelar roll och att Sverige intar en i många stycken extrem position vad gäller värderingar i världen.

Mitt i texten stöter man dock på följande formulering:

”Det finns inget sådant som etniskt svenska värderingar. Kulturer förändras över tid och människor kan förvärva vilka värderingar de önskar.”

Att det finns individer som kan bryta sig loss ur en etnisk grupps kultur innebär inte att det inte finns gruppkulturer, det innebär att det finns gruppkulturer, där den etniska gruppen svenskar har en kultur. Att denna förändras över tid är ett helt ointressant halmdockeargument. Det är lika intelligent som att hävda att människor inte har personligheter, då aspekter av en människas personlighet delvis kan förändras under livets gång. Kulturer definieras dels i relation till sig själv över tid och dels i relation till andra kulturer i sin samtid. Att alla kulturer förändras över tid betyder således inte att att alla kulturer är lika eller att alla fritt kan välja vilken kultur de vill tillhöra , precis som man inte fritt kan välja sin personlighet.

Det innebär inte heller att individer kan ”förvärva vilka värderingar de önskar”. Människor är inga tomma blad när de föds, de föds in i en social kontext med ett specifikt biologiskt arv som bestämmer fixpunkten utifrån vilken förändringarna utgår och sätter gränser för vad de kan välja. Att det finns enstaka individer som har potential att gå utanför den sociala kontext de fötts in i betyder inte att alla kan det, bara att just de individerna har bättre förutsättningar att göra det. Att vissa kan förändra en del betyder inte att alla kan förändra allt.

Tyvärr förvandlade alltså Anna Dahlberg något som hade kunnat bli ett intressant och värdefullt inlägg till politisk korrekt snömos, förgiftat av den liberal-socialistiska dogmen om människan som ett oskrivet blad. Hennes lösning på ”integrationsproblemen” talar också sitt tydliga språk:

”Vi behöver också bli mer nyfikna på alla de människor som kommer hit. Vad innebär det till exempel när flyktingar kommer till Sverige från länder där staten mest fungerar som en tortyrkammare och mutcentral? I dessa länder är det i stället ofta klanen man förlitar sig till för sin säkerhet och försörjning.”

Problemet är alltså att svenskar inte är ”tillräckligt nyfikna” inte att hela projektet är omöjligt. Om man bara är tillräckligt ”nyfiken” och ”öppen” så kanske ”problemet” att människor inte av egen kraft kan flyga genom att frenetiskt flaxa med armarna också kan lösas? Kan denna ”öppenhet” och ”fördomsfrihet” även undanröja den vitt spridda uppfattningen att massajer i genomsnitt är mycket längre än pygméer?

Ny genforskning visar att evolutionen accelererat efter att människor lämnade Afrika och att de olika undergrupperna av den nuvarande mänskliga arten utvecklats på distinkt olika sätt, med olika fysiologiska och mentala egenskaper. På basis av detta har de respektive grupperna skapat olika kulturer och samhällen. Det är inget som uppstått i ett materiellt vacuum. Den materiella verkligheten, där det biologiska arvet är en fundamentalt viktig del, utgör själva grunden på vilket alla kulturer och samhällen är byggda och den går inte att tänka bort. Om man nu inte råkar vara en liberal dogmatiker som värnar mer om sin egen plånbok än mänsklighetens väl och ve.

Anna Dahlbergs krönika finner man här:  ”Värderingarna är nästa stora strid”