Jara Carell

Jara Carell har under många år både studerat och praktiserat esoteriska. Han är en blotande norrön hedning vars filosofi tar avstamp i den komplexa relationen mellan andlighet och teknologi. Han har under lika många år utmejslat tematiska idéer som behandlar transhumanism.

Artiklar av skribenten