Det moraliskt tveksamma i att äta semlor

Katolicism, Samhälle

Nej, det är inte så illa som det låter. Vi kan alla fortsätta njuta av semlorna. Det hör till traditionen att så göra, för att inte nämna att många av oss tycker om dessa små bakverk. På fettisdagen äts närmare fem miljoner semlor i Sverige. En imponerande mängd.

Men den moderna människan är starkt påverkad av det egoistiska, självupptagna samhälle hon befinner sig i och själv skapar. Hon tycker inte om att betala skatt, men ska ha all tänkbar sjukvård. Hon köper hellre en plasma-TV, istället för att ge pengar till välgörenhet. Hon besöker pliktskyldigt sina föräldrar på ålderdomshemmet, men vill för allt i världen inte ha dem boende hemma hos sig. Hon knyter näven i fickan när grannen köpt en ny bil, men lånar snart upp pengar för att kunna göra det samma. Och så vidare.

Fettisdagen åtföljs av Askonsdagen. Det är dagen då de kristna inleder sin fasta: 40 dagar av botgöring, reflektion, andakt, bön och barmhärtighetsgärningar. Maten, är central, eller frånvaron av mat. Men man misstar sig om man tror att fastan enbart innebär uteslutandet av föda. Tyngdpunkten i fastetiden handlar om att sålla bort det dagliga ”brus” som samhället kastar över oss: löpsedlar, TV-program, telefoner, mail och internet. Under fastan vänder sig de kristna inåt och tittar på sig själva, rannsakar sig och ber om nåd. Samt söker hjälpa sina medmänniskor. De kristna söker en närmare relation till Gud. Och för att uppnå detta krävs uppoffringar, det krävs en stillhet som måste åstadkommas – fysiskt och andligt.

Men den moderna människan vill inte hänge sig åt något större än henne själv, trots att kyrkan lagt grunden till hennes djupt rotade syn på rätt och fel, rättssystem, samhällsstruktur osv. (dvs. det inre kompass ”alla” västerlänningar har inom sig, utan att för den del vara aktivt kristna). Nej, den moderna människan vill inte ta ansvar, ödmjuka sig. Hon är själv konung och drottning, hon har blivit sin egen gud. Alltså väljer hon, precis som Luther en gång valde. Hon plockar russinen ur kakan. Kontext är ointressant, det är den egna vinningen som helgar medlen. I det här fallet väljer man semlan, och avstår alltså fastan. Det är sorgligt.

Länk
Fasta