Goternas mysterier

Okategoriserade

Edred Thorsson (Stephen Flowers) har skrivit en läsvärd bok om goterna "The mysteries of the goths". En fördel med hans bok, jämfört med många andra böcker som tar upp mysterier, är att han undviker billig sensationalism. Thorsson är en tränad akademiker som förmår förena kritiskt tänkande med ett sinne för tillvarons mystik.

Ordet "gotisk" kan associeras till gotisk arkitektur, gotiska romaner, gotisk skräck mm. Hur kan det komma sig att namnet på en germansk stam har blivit fäst vid olika kulturella yttringar århundraden efter att stammen har försvunnit från den historiska scenen? Enligt Thorsson finns en spirituell skatt dold i det gotiska arvet som har inspirerat européer sedan goternas storhetstid och han försöker visa oss hur dess mysterier kan förstås.

I Skandinavien och England var man besatta av goterna under 15-1600-talet. Göticismens främsta esoteriska företrädare var Johannes Bureus. Senare, under 17-1800- talet, identifierade romantiker över hela Europa sig som gotiska. Idag har vi en gotisk subkultur. Thorssons bok är dock fokuserad på de gotiska stammarna innan 711 e.Kr. "…in this book our primary focus is on the actual mysteries preserved within the Gothic elite in ancient times secrets which formed a hidden body of lore among those few nobles who handed it down in an extrordinarily discreet way." (12)

Goternas historia är väl dokumenterad. Men det är inte goter som har skrivit den och den är fokuserad på politik och militära bedrifter. Thorsson lyfter istället fram det kulturella arvet. Han går igenom goternas syn på den andliga världen, deras lära om själen, begravningsseder, andar, demoner, förfädernas andar, gudar och gudinnor, offer och heliga objekt som spjut, ringar och kittlar.

Dagens Väst befinner sig i ett tillstånd av anomie, förvirring och sönderfall. Det påminner om tillståndet som romarriket befann sig i då goterna trädde fram på scenen. De lade grunden till en ny värld genom att skapa en syntes mellan sina egna traditioner och vad som återstod av värde från imperiet. Goterna var handlingsinriktade och heroiska. De är en inspirerande förebild för dem som vill se Europa resa sig ur det nuvarande lågvattensmärket.

”The mysteries of the goths”  (här)