En ding ding värld

PK, Samhälle

För en tid sedan uppmärksammade viss media att Sagolikt bokförlag lanserat politiskt korrekta barnböcker. Bland dessa återfinns sagan om Jösta och Johan, två homosexuella giraffer som mest av allt önskar sig att bli föräldrar. Det är snart gjort att föreställa sig att kommunala genuspedagoger gnuggar händerna och ålägger förskolor runt om i landet att köpa in ovan nämnda litteratur.
Men Sagolikt bokförlag är inte ensamma i sin gärning att indoktrinera de små. OLIKA förlag gillar också politisk korrekt barnlitteratur. Här återfinns bland annat boken ”Allan och Mike”. En recensent, Lisa Hamfors, skriver:

Faktum är att man inte tänker på att det är två pojkar som leker en klassisk flicklek, utan man ser bara två barn som tar hand om varandra och har en rätt bra dag på dagis. Och det är ju så det ska vara, böckerna ger oss en annan bild av hur pojkar kan leka UTAN att det görs en stor grej av det. Det är helt enkelt bara Allan och Mike på promenad.

För att ingen förskoleanställd ska gå vilse och bli en smula politiskt inkorrekt tillhandahåller OLIKA förlag handledning via sin hemsida. Nedan ett exempel:

Vi tycker att könsrollerna är för snäva och ser likheter över könsgränserna likväl som olikheter mellan individer, och vi ser även att barn behöver ges större möjlighet att utvecklas fritt och få tillgång till fler färdigheter.

OLIKA förlag nöjer sig inte bara med att sprida sina verk och stå upp för normbrytande litteratur, utan vill även att andra ska göra exakt lika. Därför har OLIKA förlag startat ett upprop mot förlaget Egmont. Förlaget Egmont ger bland annat ut tidningar som riktar sig till barn. Två av dessa heter Emma och Goal. OLIKA förlag anser att Egmonts tidningar utgår från ”förlegade och förminskande traditionella könsroller som skapar färre möjligheter för både flickor och pojkar och ett sämre samhälle för oss alla” och att tidningarna ska dras in.
Det intressanta i sammanhanget: här gäller inte längre OLIKA förlags tankar om mångfald och olikhet. Det gäller bara viss olikhet, viss mångfald.

Den politiskt korrekta agendans aktörer börjar tappa mark. Pendeln svänger sakta tillbaka mot traditionella normer och värderingar. Vi kan se det inom politiken i Europa, i viss media, i opinionsmätningar osv. Steg för steg bort från PK- agendan. Självklart går inte allt på en dag. Som en människa i livsfara gör de politiskt korrekta allt de kan för att överleva. Men det blir bara mer och mer desperata tilltag som begagnas. Och fortfarande tror de att folk inte ser igenom dumheterna…

Att notera: Jag tillhör en generation som växte upp utan politiskt korrekta genuscertifierade böcker så jag har med andra ord begränsade färdigheter, därav eventuella språkliga brister i denna text….