Aequitas et Veritas

Katolicism

På bloggen Rent Principiellt skriver Lennart Svensson:

Är man kristen är man antisemit. Well, då är jag väl antisemit då. Som kristen anser jag iaf att judarna bör ångra sig och ta emot Kristus. De behöver för den skull inte uppge sin judiska identitet…

Bloggen Rent Principiellt

Den Heliga Katolska kyrkan, skapad av Jesus Kristus genom Petrus, följer på sin pilgrimsfärd på jorden Guds bud och vilja, inte det moderna samhällets värderingar. Därför blir det debatt och konflikt mellan de politiskt korrekta och de troende. Men kritiken mot judarna har egentligen bara ifrågasatts på allvar under senmodern tid. Augustinus, Tomas av Aquino, Innocentius III, Gregorius IX och Innocentius IV, bland många andra, har i förtydligat Kyrkans hållning i denna fråga långt innan dagens PK-samhälle såg världens ljus.

Den av människan skapta kyrkan har också varit kritisk mot judarna, inte minst Martin Luther, som gav ut skriften Judarna och deras lögner. Men det var långt innan Helle Klein och hennes kumpaner satte den kyrkans agenda.

All denna avoghet mot judarna bottnar naturligtvis i den skuld judarna självmant ådrog sig i samband med Kristi avrättning.

Et respondens universus populus, dixit: Sanguis eius super nos, et super filios nostros.

Douay Rheims: Matteus 27: 25

I modern tid så hanteras fakta lite mer varsamt än tidigare. Påven menar i sin senaste bok att judarna inte kan kollektivt beskyllas för Kristi död. Man måste samtidigt inse att Påven skriver sin bok som privatperson och de insikter han förmedlar behöver inte nödvändigtvis överensstämma med Kyrkans. För samtidigt lär Kyrkan ut att kollektiv skuld är något som drabbar alla:

I Paulus efterföljd har kyrkan alltid lärt att man inte kan förstå det omfattande elände som drabbar människan, liksom hennes böjelse för det onda och hennes utsatthet för döden, utan att man tar hänsyn till Adams synd och det faktum att han har givit vidare åt oss en synd som vi alla berörs av genom vår födelse. Den innebär ”själens död”. I kraft av sin trosövertygelse ger kyrkan dopet till syndernas förlåtelse även åt små barn som inte har begått någon personlig synd.

Katolska Kyrkans Katekes

Det är naturligtvis inte upp till människor att avgöra straff för synder. Judarna lever idag och det genom Guds stora barmhärtighet. Precis som vi andra. Vad det gäller blodsskulden så är det inte vår fråga. Det är mellan Gud och judarna.

Men ovan nämnda leder eventuellt till funderingar kring vad som är rätt och fel för en Kristen, även om det är först på Domens dag som vi blir varse konsekvenserna av vårat handlande. Till dess har vi Kyrkan och Guds bud som vägleder oss.
Frågan ställs på sin spets i filmerna The Boondock Saints I och II. Två bröder, djupt troende Katoliker, beger sig ut på ett korståg för att rensa ut synden. Med andra ord begår de själva kardinalsynd för att befria världen från synd. Ett moralist dilemma? Även om de troende bröderna på många sätt upplevs som moraliskt korrekta och tilltalande, är de långt från några helgon. Benediktinregeln efterlevs inte med någon större emfas och i första filmens inledning går bröderna fram till altaret mitt under mässan! Filmiskt mycket dramatiskt, men självklart otänkbart i verkligheten.
Nå, filmen appellerar till människors mörka sida, där hämndbegär lurar i skuggorna. Samtidigt så vill filmskaparen berätta något viktigt om vikten att resa sig mot orättvisor och synd.

Filmskaparen, Troy Duffey, har haft en riktig berg- och dal bana till karriär. Efter framgångarna med The Boondock Saints så har Duffey hamnat i en rad konflikter med folk i mediabranschen, bråkat och stökat. Dessutom har han uttalat sig negativt om judarna. Och då blir man inte långlivad i Hollywood. Man ska inte bita den hand som föder…
Det märkliga är att om Duffey, som av Hollywood och skvallerpressen utmålas som en trögskalle och buffel, känner ett avog mot judarna, så har han dolt det väl i filmerna The Boondock Saints. Det hade naturligtvis aldrig blivit några filmer annars, så helt korkad är han visst inte.

Avslutningsvis kan filmerna rekommenderas. Inte för inspiration men som diskussionsunderlag kring moralfrågor.

Hänvisningar

The Boondock Saints officiella sida med trailer, foton, intervjuer m.m. finns här.
”Overnight” , dokumentärfilm om Troy Duffys karriär finns att beskåda på You Tube.
Benedektinregeln
Martin Luthers ”Judarna och deras lögner” finns att läsa on-line här.
Helle Klein om antisemitism