Bin Laden 2007

Okategoriserade

Al-Qaedas andlige ledare Usama bin Laden har i dagarna kommit med ännu en video där han riktar sig till det amerikanska folket. Videon är i sig ganska märklig, då det är en mer svartskäggig bin Laden som talar, och då bildkvaliteten inte direkt är den bästa när han kommer in på mer aktuella händelser. Det har därför hävdats att videon kan vara en förfalskning. Detta bör man vara medveten om när man ser den. Samtidigt är det så att i Skådespelets samhälle spelar det mindre roll om filmer, bilder eller nyheter är sanna eller falska, det viktiga är den effekt de får på de massor som konsumerar dem. Så är också fallet med bin Ladens video, som bland annat tagits upp av Per Gudmundsson på Svenska Dagbladet i artikeln Har Karl Marx färgat skägget. Gudmundsson påstår att bin Laden använder sig av marxismens och miljörörelsens retorik, och att detta är ett medvetet drag för att få dessa grupper att öka det inhemska motståndet mot Irakkriget i USA.

Gudmundsson tillhandahåller däremot ingen länk till talet, så man får tro honom på hans ord när det gäller dess innehåll. Vi på webblogg Oskorei har däremot en annan inställning till våra läsares förmåga att kritiskt bedöma budskap både från radikala islamister, sionister och stalinister, och länkar därför utan problem till talet. bin Ladens senaste tal står att finna här:

Usama bin Ladens tal 2007

När man läser talet slås man av ett par saker. För det första att bin Ladens kritik av sina fiender påminner mer om den identitära kritiken än av vänsterns kritik. Det samhällsideal han försvarar är snarare den afghanska landsbygdens traditionella samhälle än de moderna och utopiska avarter som vänstern föreställer sig (frågan är egentligen mer komplex, då även militant islamism kan ses som en modernistisk ideologi). Som identitär inser man att islam är en religion som kan passa i Saudiarabien eller Irak, men inte i Europa. Samtidigt inser man dock att den muslimska världens folktraditioner hotas av samma globala system som hotar att utplåna de europeiska folken.

bin Ladens kritik av detta globala system påminner mycket om den identitära kritiken. Han påpekar att USA kontrolleras av en neo-konservativ härskande klick, och att dessa fört ett flertal orättfärdiga krig ända sedan Vietnam. Han tar också upp att amerikansk media är styrd av mäktiga intressen, och nämner här i förbigående Noam Chomsky som studerat just detta. Vidare tar han upp en gammal radikalkonservativ insikt, nämligen att demokratin har en tendens att förvandlas till plutokrati (de rikas styre) eftersom de rika kan finansiera och muta olika politiker. Överhuvudtaget utgår hans kritik av den globala kapitalismen från en traditionell världsbild snarare än en vänstermodern, och han poängterar att storföretagen är en sorts moderna feodalherrar.

This is why I tell you: as you liberated yourselves before from the slavery of monks, kings, and feudalism, you should liberate yourselves from the deception, shackles and attrition of the capitalist system.

If you were to ponder it well, you would find that in the end, it is a system harsher and fiercer than your systems in the Middle Ages. The capitalist system seeks to turn the entire world into a fiefdom of the major corporations under the label of “globalization" in order to protect democracy.

And Iraq and Afghanistan and their tragedies; and the reeling of many of you under the burden of interest-related debts, insane taxes and real estate mortgages; global warming and its woes; and the abject poverty and tragic hunger in Africa: all of this is but one side of the grim face of this global system.

Detta är hedervärda insikter, även om vår ideologiska tradition utvecklat dem betydligt mer på djupet än vad bin Laden har möjlighet att göra i ett tal riktat till amerikanska folket.

Vad man dock bör vara medveten om när man följer talet är att bin Laden och vi inte automatiskt har delade intressen bara för att USA:s härskande eliter hotar våra folk. bin Laden vill att både amerikaner och européer blir muslimer, och han tar till etnomasochismens skuldkänslor för att uppnå sina mål. Därför börjar han tala om Förintelsen, och påstår att detta är något särskilt europeiskt. Vi serveras här en romantiserad version av hur humana muslimer alltid varit mot judar och kristna, och hur stygga de kristna varit. Här får man hålla med Gudmundsson, sådan historieförfalskning och uppmaningar till etnomasochism och skuldkänslor har nog tacksammare publik i vänsterns led än bland identitärer.

bin Laden avslutar också talet med att uppmana åhörarna att bli muslimer, men det stycket är av mindre intresse. Vi européer har egna andliga traditioner som passar oss bättre om vi vill hitta tillbaka till våra rötter.

bin Laden