Grattis Victoria Kawesa

Feministiskt initiativ valde nyligen in Victoria Kawesa som ny partiledare jämte Gudrun Schyman. Detta får ses som en positiv utveckling både för partiet och för Sverige.

Aktuellt, Feminism, Politik, Samhälle, Vänstern

Victoria Kawesa är lektor i genusvetenskap på Södertörns högskola, nyvald partiledare för feministiskt initiativ och ensamstående mamma. Hon har bidragit med många viktiga inlägg i samhällsdebatten, som att påpeka att hon inte använder begreppet identitetspolitik eftersom ”… det är snävt. Identiteter är mångfacetterade. Att vara en svart transperson eller vit transperson innebär olika positioner i makthierarkin.”

Nyligen uppmärksammades också hennes viktiga uttalanden om utvisningar vid brott. Hon menar bestämt att sådana inte ska ske, eftersom vita svenskar ju inte blir utvisade. Så sant, det blir de faktiskt inte. Kritikerna hävdar då att inga personer som är svenska medborgare utvisas, men de missar här poängen. Poängen är, som Kawesa säger, att vita svenskar faktiskt inte blir utvisade.

Feministiskt initiativ valde in Kawesa för att vara partiledare tillsamman med Schyman, och de kommer att åka på valturné tillsammans. Detta eftersom ”Vi ska dela på ansvar och ledarskap, vi tror inte på bara en ledare i toppen. Som kvinnor står vi inför många utmaningar, jag är till exempel ensamstående mor.” Ledarstilen delas på sätt och vis med Miljöpartiet, som ju också har två partiledare.

Feministiskt initiativ kunde inte, från ett högerperspektiv, valt en bättre partiledare. Få personer skulle som Kawesa kunna klart och tydligt visa för de breda folklagren vilket parti Feministiskt initiativ är. Eftersom de antagligen kommer komma in i Riksdagen efter nästa val så kommer detta de närmsta åren bli mer och mer tydligt. Jag önskar nu att Feministiskt initiativ verkligen trycker på för att föra upp sin politik. Som att införa ett genusgranskningsråd, till exempel, och utlysa ”allmän asylamnesti”

Galenskaper

Det är ibland fördelaktigt för högern när vänstern blir mer extrem. De flesta människor utanför vissa områden i storstäderna anser fortfarande att mycket av det Feministiskt initiativ står för är vansinnigt. Tillåts det då komma mer upp till ytan kan det driva fler människor åt högerns håll. Detta har onekligen varit en framgångsfaktor den senaste tiden, inte minst i att Donald Trump blev vald. Det är helt enkelt så att många vanliga människor inte uppskattar att bli kallade för rasister och förtryckare. Det skapar motreaktioner, ibland sämre sådana och ibland bättre.

Men det är också farligt att ett så extremt parti som Feministiskt initiativ får mer makt. Trots allt så finns det många människor som uppskattar dem och de kommer ta mer plats i takt med att Feministiskt initiativ växer. Det här kan antagligen ofta röra sig om människor som arbetar med barn, på bibliotek eller liknande. Människor som trots allt kan påverka samhället och bildas det inte ett starkare och mer självsäkert motstånd mot dem kan de flytta fram sina positioner ytterligare. Men förhoppningen är då att detta motstånd bildas i högre grad nu.