Céline revisited

Kultur

För en tid sedan skrev undertecknad ett inlägg om författaren och läkaren Louis-Ferdinand Céline. Det återfinns här. Tre av Célines verk: Bagatelles pour un massacre, L École des cadavres och Les Beaux draps omnämndes i inlägget. Dessa verk, även kallade pamfletterna, har en smått mytomspunnen historia som nyligen fått ny fart.
Pamfletterna avfärdas snart av litteraturkännare som antisemitiska, men det ger en väldigt förenklad bedömning av verken. Visserligen innehåller samtliga pamfletter kritik mot judarna men är i högsta grad ett upprop mot andra världskrigets förödande konsekvenser (underförstått: för de Europeiska folken) och det moraliska förfallet i dåtidens Franska kultur och politik.
När Nationalsocialisterna ockuperade Frankrike förbjöds pamfletterna raskt och Céline hamnade i en prekär situation. Han var inte populär hos Nazisterna trots sin kritik mot judarna (Céline var även kritisk mot Hitler vilket man kan anta vägde tyngre i Nazisternas uppfattning om författaren) och efter kriget blev han dömd som landsförrädare då han inte tagit aktiv ställning mot ockupationsmakten. Han ansågs ha ”jobbat för Nazisterna”. 1951 återvände Céline till sitt hemland, efter ett år i husarrest i Danmark, och levde sedan ett stillsamt och undandraget liv till sin död, tio år senare. Efter Célines död tillföll författarens upphovsrätt till släktingar, vilka konsekvent avvisat samtliga erbjudanden om återtryck av de beryktade pamfletterna. Man kan inte klandra dem, de vill naturligtvis till varje pris undvika att bli utpekade som Célines antisemitiska släktingar. De kan knappast vänta sig någon nyanserad debatt kring verken, trots att Céline var en välkänd och beryktad författare.

Céline är svår att fånga i en beskrivning, man kan inte förenkla honom till antisemit. Han är envis motståndare mot modernismen, mot det moraliska förfallet och totalitära stater. Samtidigt är persongalleriet i dennes böcker ofta bohemer, fritänkare och radikaler. Man kanske kan beskriva honom som en representant för traditionalisterna en människa som värderar sin frihet högt, som slår fast att traditioner, religion och kultur är byggstenar i samhället som man ej bör rucka på och att varje människa har och får, utifrån ovan nämnda som ram, möjligheten att forma sitt liv.

Men åter till pamfletterna. Under många år fanns originalutgåvor av verken att återfinna i Paris boklådor längst med Seine. Med tiden sinade naturligtvis exemplaren och priserna sköt i höjden. Under sex års tid har undertecknad hört sig för hos de flesta av dessa försäljare, av och till, men aldrig ens fått en hänvisning. Till nyligen. Ett modigt piratförlag har trotsat upphovsrätten och beslutat sig för att dessa litterära guldkorn åter igen ska se dagens ljus. Verk av en författare som vid många tillfällen varit på tapeten när Nobelpriset i litteratur kommit på tal, kan inte hållas från sina läsare. Alltså, nyutgåvor finns i Paris boklådor igen. Men de är inte tillåtna att säljas. Eller ägas. De går inte att köpa via nätet. Men frågar man försäljarna vid boklådorna artigt och ser pålitlig ut, förevisas man snart verken, som ligger väl dolda i lönnfack bakom andra böcker. Och har man ett par tusen att hosta upp kan man snart skratta sig lycklig över sina inköp. Det är en tidsfråga innan marknaden sinar igen- endast 100 exemplar av varje pamflett ska vara tryckta.

För de som inte är på resande fot eller vill ta sig en förhandstitt, finns pamfletterna sedan länge utlagda på nätet.

Les Beaux draps
http://ia600308.us.archive.org/33/items/LesBeauxDraps/LFCDraps.pdf

L École des cadavres
http://vaultbreaker.webs.com/Louis.ecole%20des%20cadavres.pdf

Bagatelles pour un massacre
http://www.vho.org/aaargh/fran/livres4/bagat.pdf (Fransk)
http://www.vho.org/aaargh/fran/livres6/CELINEtrif.pdf (Engelsk)

Se även Oskoreis inlägg om Céline här.