Makten över rummet

Aktuellt, Debatt, Konservatism, Politik, Rekommenderat, Religion, Samhälle

Det är en gammal etablerad tes att människans beteende är en produkt av både arv och miljö, att både genetiken och rummet påverkar. Lite förenklat kan det påstås att den förstnämnda, den inre påverkan, är individuellt konstant och den senare, den yttre påverkan, är allmän och föränderlig över tid. Rummet förändras och således förändras också människors beteende ur förmågan för anpassning.

Den radikala förändringen av beteende i Västvärlden kan till stor del förklaras av förändringar i rummet. Den som härskar över rummet härskar också över beteendet enligt trestegsprincipen: förändra rummet – förändra behovet – förändra beteendet, även känt som ”problem-reaktion-lösning”. Skapa ett problem i rummet, invänta den förväntade reaktionen hos befolkningen och lägg fram en lösning som ackumulerar makt.

Här går också en stor skiljelinje mellan tjänare och härskare. Där härskaren ser sitt rum som något eget och formbart är tjänaren fullt upptagen med att anpassa sig till nya förutsättningar och reflekterar inte nämnvärt om syftet bakom varje ny förändring. Han lever enligt devisen att digitalisering, centralisering och modernisering är ofrånkomliga naturlagar som hör tiden till.

Tidigare generationers observationer och erfarenheter av sitt rum mynnade ut i religiösa skrifter, berättelser och sagor som skulle hjälpa kommande generationer att förbli odödliga, starka och livskraftiga. Dessa vägledningar är idag komplexa, bortglömda, till synes overkliga och saknar relevans i vårt modernistiska antisamhälle. Men ju mer vi distanserar oss från religion, andlighet och djup ju längre bort hamnar vi också från förståelsen för naturens processer. Dessa två faktorer samexisterar till synes helt parallellt och genom människans historia har naturen och gudarna alltid gått hand i hand.

I nära nog samtliga västeuropeiska men också en del östeuropeiska länder ser vi samma tendens till självutplåning och endast de nationer och folk som hållit kvar vid stolthet, traditioner och gudstro har kvar ett naturligt skyddande membran mot förstörelsekrafter som mångkultur, kulturmarxism och liberalism. Detta är också vad Bibeln utlovar; följ vägledningen och ditt folk förblir odödligt, friskt och livskraftigt, bryt mot vägledningen och drabbas av ofruktsamhet, splittring och till slut utrotning.

Ratatosk