Priest

Okategoriserade

Många filmer baseras idag på seriefigurer. Gissningsvis är detta ett medvetet drag, användandet av redan kända huvudpersoner kan innebära att marknadsföringen blir billigare och profiten större. Samtidigt kan det innebära att många av originalseriernas trogna fans känner sig själsligt våldtagna, när deras älskade seriefigurer reduceras till varor i kapitalismens profitmaximerande mekanismer.

Tendensen att basera filmer på tecknade serier har nu nått den koreanska serien Priest. Serien är en såkallad manhwa, en koreansk manga skapad av Hyung Min-woo. Den är också en av de mer originella asiatiska serierna, med ett mörkt och eget tilltal. Filmen har dock mycket lite gemensamt med serien.

Priest – manhwa

It was then, and later too, that the Nephilim appeared on earth – when the divine beings cohabited with the daughters of men, who bore them offspring. They were the heroes of old, the men of renown.
– Genesis

Serien utspelar sig under korstågen, i vilda västern och i framtiden, men fokus ligger på västern. Handlingen bygger på efterspelet till det serafiska upproret mot Gud, då några av de änglar som stred mot Lucifer efter segern börjar ifrågasätta varför människorna blivit de nya favoriterna. Under ledning av Temozarela beger sig dessa änglar till Jorden för att förleda människorna och visa Gud hur svag och förrädisk människan är (Min-woos händelseförlopp påminner här om den judiska historien om nefilim, liksom den islamiska om Iblis uppror). Men straffet blir hårt, och Temozarela och hans anhängare fängslas. Under korstågen upptäcks de av en korsfarare som även han upplever sig förrådd av kyrkan och av Gud, Vascar De Gullion. De Gullion skänker sin kropp till Temozarela, och den fallne ängelns hämnd tar åter sin början.

Isaacs

Fokus i manhwan ligger på vilda västern, där en präst vid namn Ivan Isaacs av misstag befriar Temozarela igen. Isaacs dödas, men erbjuds av Temozarelas fiende Belial en tillvaro som odöd om han vänder sig från sin tro. Som en odöd, mäktig präst rider Isaacs därefter genom västern i jakt på Temozarelas änglar, samtidigt som dessa förgör hela städer med sin svartkonst.

Det finns en betydande kristen minoritet i Korea, och Min-woo har goda kunskaper om kristendomen även om han själv brottas med att inte kunna tro. Detta märks i serien, där Temozarelas tvivel och känsla av övergivenhet både driver handlingen framåt och ger den en ovanlig äkthet. I grunden påminner den fallne ängeln om ett övergivet barn, som vill tvinga den gudomlige föräldern till en reaktion, vilken som helst. I jämförelse med detta är Isaacs existentiella kval tämligen banala.

Den odöde eller sataniske huvudpersonen är en i vår tid vanliga gestalt. Delvis kan detta bero på att det är häftigt med demoner och odöda, men det utgör också en lämplig metafor till moderniteten. Det är en epok som präglas av ofattbar makt över naturen, men denna makt bygger samtidigt på en närmast infernalisk skövling av naturen och ett hot om nukleär undergång. Vår epok är på flera vis demonisk, och det är heller inte svårt att känna igen sig i en Isaacs eller en Spawns infantila utbrott. Trots den makt de besitter, saknar de självkontroll, och det är ett problem även för den moderna människan. I en era då en genomgod huvudperson skulle framstå som banal eller orealistisk blir den demoniske huvudpersonen en mer lämplig metafor.

Min-woo ställer i serien också två verklighetsuppfattningar mot varandra, där den ena har stora likheter med moderniteten. Temozarela sprider sin ”doktrin” bland människorna för att vända dem från Gud men det är samtidigt en doktrin som finner villiga anhängare. Doktrinen utgår från människan som rent biologisk varelse, en varelse som kan känna smärta och skräck för döden. För en sådan biologisk varelse blir den tillvaro som odöda kannibaler Temozarela erbjuder ett inte oävet alternativ.

Sammantaget är det alltså en både spännande och originell serie Min-woo skapat. Mot bakgrund av vilda västern för han in element som odöda, fallna änglar och svart magi. Både Temozarela och Isaacs är också fängslande huvudpersoner, och runt dem finns ett flertal minnesvärda karaktärer. De första kapitlen är inte särskilt tilltalande vare sig grafiskt eller innehållsmässigt, men Min-woo finner gradvis sina egna former. För den som uppskattar manga kan serien rekommenderas, den finns online här: Manga Fox

Priest

Filmen

Filmen har mycket lite med serien att göra. Den utspelar sig i en alternativ verklighet där människan alltid legat i krig med en ras av vampyrer, vampyrer som påminner mer om aliens än den europeiska blodsugaren. Genom att kyrkan utvecklade en kast av krigarpräster fick människan övertaget, och vampyrerna stängdes in i reservat. Människorna å sin sida lever främst i stora städer, och världen har inslag både av klassisk cyberpunk och vilda västern.

Efter segern fick krigarprästerna dra sig tillbaka, och filmen följer en av dem. När en ung släkting kidnappas tvingas han trotsa kyrkan och åter ta fram sina vapen. De obligatoriska klichéerna kan alltså prickas av en efter en, och särskilt intressant blir det inte. Där finns den korrupta kyrkan, krigaren som tvingas trotsa sina överordnade, alien-liknande vampyrer, et cetera. Den främsta behållningen är vampyrerna, vars ickemänskliga samhälle dock bara antyds.

Filmen får därför två indo-europeiska trollkarlshattar i betyg av fem möjliga. Av Min-woos manhwa skulle det gå att göra något betydligt bättre.