Motpol

Motpol är en konservativ tankesmedja med två huvudsakliga mål: 1) Att lyfta ett spektrum av kultur som i allt väsentligt lämnas utanför ett allt trängre och enfaldigare svenskt offentligt rum. 2) Att tjäna som forum för presentation och debatt av politisk ideologi, teori och praktik. Motpols skribenter kommer från skilda bakgrunder och skriver utifrån olika perspektiv.

Artiklar av skribenten