Tekniskt underhåll pågår

Motpol

Under den kommande veckan kommer vi att utföra serverunderhåll. Räkna därför med att Motpol periodvis kan vara offline eller långsammare än vanligt under de närmaste 4-5 dagarna, samt med en betydligt lägre uppdateringstakt än normalt.

Vi skall göra vårt bästa för att hålla driftstörningarna till ett minimum, och meddelar så snart underhållsarbetet är slutfört.

Hälsningar,
Redaktionen