Metapedia från A till Ö: X som i Xerxes

Metapolitik

Xerxes är den 25:e bokstaven i det svenska bokstaveringsalfabetet. Alfabetet, som också kallas det fonetiska alfabetet, det analoga alfabetet, radio-, stavnings- eller telefonalfabetet, är ett system för att i klartext uttala ordens bokstäver med andra karakteristiska ord för att minska risken för missuppfattningar.

I Sverige används civilt tvåstaviga mansnamn. Det svenska bokstaveringsalfabetet härstammar från 1891. Listan dök upp i telefonkatalogen år 1902, reviderades 1930 och har sedan dess inte ändrats förrän 1960, då Harald döptes om till Helge, etta till ett och sjua till sju. Anledningen till bytet belyses i avsnitt förväxlingsrisker nedan. I Västsverige förekom ända inpå 1940-talet en lista med både mans- och kvinnonamn. I Sverige användes också inpå 1930-talet ett särskilt namnalfabet med kvinnonamn för att förtydliga siffror.

Före andra världskriget använde den svenska marinen ett eget bokstaveringsalfabet med enstaviga ord. Svenska Försvarsmakten blev 2006 ålagd att övergå till den standard som används inom Nato (Alfa, Bravo, Charlie osv), men har sedan en tid tillbaka återgått till det svenska signaleringsalfabetet.

Länk till Metapedia: http://sv.metapedia.org/wiki/Xerxes