Svenska folkets underbara öden

Historia, Kultur, Metapolitik, Rekommenderat

Under decennier har den svenska självbilden brutits ned och den svenska historien ifrågasatts och omdefinierats av radikaler med ondsinta agendor. 100 år efter att Carl Grimbergs historiska mästerverk Svenska folkets underbara öden publicerades för första gången är det därför dags igen!

Historia är ingenting annat än mäns handlingar för att uppnå de egna målen. – Karl MarxOavsett om du gillar det eller ej så är historien på vår sida. Vi kommer att krossa er! – Nikita Khrushchev

Historien bestäms alltid i efterhand och varje generation har sin egen tolkning. Har du makt över det förflutna, kan du definiera nuet och peka ut riktningen för framtiden. – Dick Harrison, huvudredaktör för Sveriges historia.

Under ledning av historieprofessor Dick Harrison lanserades år 2009 projektet Sveriges historia. I centrum för projektet – som är ett samarbete mellan TV4, Historiska muséet i Stockholm och Norstedts förlag – står bokverket i åtta band, med Harrisson som huvudförfattare.

Dick Harrison har haft som uttalad ambition att ändra synen på svensk historia. Han anser bland annat att Mellanösterns antika kultur i lika hög grad som den grekisk-romerska ”utgör vaggan för hela den moderna västerländska civilisationen”. Denna insikt menar Harrison är ”det bästa motgift jag kan tänka mig mot samtidsfixerad främlingsfientlighet.”

Medförfattarna till verket har Harrison handplockat och laguppställningen innefattar bland andra:

  • Yvonne Hirdman, genusvetenskapens moder i Sverige som disputerade 1974 vid Stockholms universitet med avhandlingen ”Sveriges Kommunistiska Parti 1939–1945”.
  • Bo Stråth, som i den vänsterradikala tankesmedjan openDemocracy förespråkar kontinentöverskridande projekt och en ökad radikalisering inom den europeiska vänstern.
  • Jenny Andersson, docent i ekonomisk historia, som ges ut på vänsterradikala bokförlaget Ordfront. Skrev i valrörelsen 2010 att valets “givna mål” var att hålla Sverigedemokraterna utanför riksdagen. Om detta misslyckades förutspådde hon ett samhälle där skinnskallar mördar invandrare, oliktänkande, journalister, mörkhyade barn och poliser.
  • Kjell Östberg, professor i historia vid vänsterradikala Södertörns högskola och hängiven trotskist med mångårigt engagemang i Socialistiska partiet, sedan partiets grundande 1969 – då under namnet ”Revolutionära Marxister (Leninist-Trotskister)”.

Syftet med projektet Sveriges historia är att genom historierevisionism förändra och nedmontera den svenska identiteten och bana väg för en vänsterradikal omvälvning av det svenska samhället. Trots att denna ambition helt saknar förankring eller stöd bland svenska folket så har Dick Harrison med kolleger getts fritt utrymme att systematiskt propagera sin nya historieskrivning genom en dokumentärserie på bästa sändningstid i Sveriges största TV-kanal, genom en permanent utställning på Sveriges största historiska museum, genom flera övriga TV-framträdanden samt ett otal artiklar i Sveriges större tidningar. Och genom det nya “standardverket” av historieböcker: Sveriges historia.

Men förfalskningen av vår historia och nedvärderandet av Sverige ska inte få stå oemotsagda!

Historiedocent Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden gavs ut i nio delar mellan 1913 och 1924. Detta verk är med god marginal det mest populära och lästa verket om svensk historia någonsin. Medförfattare är bland annat Emil Hildebrand, som tilldelades Svenska akademiens kungliga pris för historiskt författarskap, och Norstedts dåtida litterära chef Ragnar Svanström.

Svenska folkets underbara öden hyllar det svenska folkets historia när så sig bör och levandegör med ett yvigt, fängslande och personligt språk vår nations berättelse på alla nivåer – från den enskilde odalbonden till stormaktskungen. Från forntid till sent 1800-tal.

Något bättre verk än Svenska folkets underbara öden, att illustrera en motbild till Harrissons vänsterradikala historierevisionism, finns inte. Och därför, med din hjälp, ger vi nu ut ett nytryck av Grimbergs verk. Utan att förvränga innehållet kommer vi att uppdatera språket, tillföra unika omslagsillustrationer av den nationalromantiska konstnären Markus Andersson och ge ut böckerna i material av högre kvalitet än någonsin tidigare.

Vänsterradikalerna må ha lyckats ändra den officiella historieskrivningen för stunden, men striden är långt ifrån över. Nu ger vi moteld och återtar vår egen historieskrivning och därmed också vår nationella identitet.

Stöd kampanjen här: https://www.kickstarter.com/projects/grimberg/svenska-folkets-underbara-oden