Metapedia från A till Ö: Å, Ä & Ö

Metapolitik, Okategoriserade

Bokstäverna Å, Ä och Ö består förutom av bokstäverna a och o, även av så kallade diakritiska tecken. Diakritiska tecken är små skrivtecken som vanligtvis läggs till över eller under en bokstav och som gör att bokstavens uttal ändras. I många språk finns det bokstäver med vad som ser ut som diakritiska tecken, men som formellt räknas som egna bokstäver, som svenskans Å, Ä och Ö.

Bokstaven Å används med ungefär samma uttal i bland annat danska, norska och svenska språken. Å används numera även i vallonska, men av typografiska orsaker.

Bokstaven Ä finns i estniskan, finskan, liviskan, slovakiskan, svenskan, turkmeniskan och võro. Tecknet finns även i det tyska alfabetet men har inte status som egen bokstav.

Bokstaven Ö används i azerbajdzjanskan, estniskan, finskan, svenskan, turkiskan, tyskan och ungerskan. Den har inte status som egen bokstav i tyskan och ungerskan.

I vissa fall skrivs det diakritiska tecknet som ett snedstreck över själva bokstaven som i danskans, norskans och färöiskans Ø eller polskans Ł.

Länk till Metapedia: http://sv.metapedia.org/wiki/Diakritiskt_tecken