Metapedia från A till Ö: Y som i Yin & Yang

Metapolitik

Yin och yang är centrala begrepp inom kinesisk filosofi och symboliserar universums urkrafter.

Yin, det svarta, är den kvinnliga och passiva urkraften. Den symboliserar jorden och månen, det mörka, det kalla och det fuktiga, men även bergen och skelettet. Tigern anses vara den varelse, som allra mest förkroppsligar ”yin”.

Yang, det vita, är den manliga och aktiva urkraften. Den symboliserar himlen och solen, det ljusa, det varma och det torra, men även floderna och blodomloppet. Draken anses vara den varelse, som allra mest förkroppsligar ”yang”.

Länk till Metapedia: http://sv.metapedia.org/wiki/Yin_och_yang