Ny chefredaktör för Motpol

Aktuellt, Åsiktskorridoren, Motpol, Podcasts, Politik

Den första oktober tillträder Patrik Ehn som ny chefredaktör för Motpol.nu. Han har under många år medverkat som redaktionsmedlem men också som skribent på vad som beskrivits som Sveriges ledande konservativa tankesmedja.

— Mitt mål är att engagera fler skribenter, oavsett om de beskriver sig som national-, social-, eller radikalkonservativa, eller tillhör den alternativa, den nya, eller den traditionella högern. Huvudsaken är att man på ett kvalitativt sätt kan bidra med relevant kultur- och samhällskritik.

Patrik Ehn var tidigare politiskt engagerad som gruppledare för Sverigedemokraterna i Göteborg och Västra Götaland, men fick lämna partiet efter att bland annat ha delat artiklar från Motpol.nu.

— Motpol har betytt mycket för många sverigedemokraters ideologiska utveckling. Eftersom den ideologiska debatten är frånvarande i partiet så har Motpol varit den viktigaste inspirationskällan för många.

Motpol som har gått in i sitt andra decennium har nu planer att ytterligare bredda verksamheten. Bland annat kommer Motpols medarbetare att lansera en poddradio inför valåret 2018. Man ska också organisera regionala så kallade talarpubar där Motpols läsare får möjlighet att träffa varandra och Motpols skribenter.

— Idag har vi en livlig och högkvalitativ ideologisk debatt på Motpol.nu. Våra läsare bidrar med välskrivna kommentarer som i sin tur ökar läsvärdet, och många av dessa skulle säkert uppskatta att träffas i verkliga livet. Vad gäller Motpols tidigare podcast, är tanken att den ska återkomma, som ett månatligt magasin för idédebatt fast i radioform.

Patrik Ehn säger att han vill fortsätta att bygga på Motpols gamla devis ”Kulturkamp — Folkbildning — Samhällsdebatt” — något som han anser saknas i dagens Sverige, åtminstone till höger om åsiktskorridoren.

— Patrik Ehn är en mångårig medarbetare och personlig vän. Han har dessutom varit central i att driva verksamheten framåt de senaste åren, varför han är den mest självklara efterträdaren till redaktörsposten. I synnerhet nu när vi skruvar upp ambitionsnivån inför valåret 2018, samtidigt som jag själv är uppbunden med mitt arbete för Arktos och den internationella alternativhögern, kommenterar den avgående redaktören Daniel Friberg, som dock även framgent kvarstår som ordförande och ansvarig utgivare för Motpol.