Metapedia från A till Ö: Q som i Querfront

Metapolitik

Querfront är ett politiskt-strategiskt begrepp som myntades i Tyskland under mellankrigstiden. Kortfattat handlar det om att den yttersta högern och den yttersta vänstern samverkar i politiska frågor där de kan komma överens. Konservativt revolutionära tänkare som den tyska kulturhistorikern och statsvetaren Arthur Moeller van den Bruck utvecklade begreppet rent ideologisk och lanserade i sitt verk Das Dritte Reich från 1923 idén om en ideologisk syntes mellan nationalism och socialism. Han förespråkade också att Tyskland utrikespolitiskt skulle närma sig Sovjetunionen. Det gjorde även Ernst Niekisch som myntade begreppet Sparta-Potsdam-Moskva. Niekisch anslöt sig till det tyska socialdemokratiska partiet revolutionsåret 1917. Under 1920-talet började han vända sig mot marxismens tro på en internationell socialism och försökte i stället bygga en bro mellan den tyska arbetarrörelsen och den icke-reaktionära och anti-liberala högern. Niekisch inspirerades av Oswald Spenglers stridsskrift Preussentum und Sozialismus från 1921 där Spengler betonar de preussiska dygderna plikt, ordning och rättvisa (att jämföra med den franska revolutionens slagord om frihet, jämlikhet och broderskap). Querfront användes också som en strategi för att försvaga det politiska mittfältet i tysk inrikespolitik. Bland annat genomförde kommunistiska och nationalsocialistiska arbetare gemensamma strejker under perioden för Weimarrepubliken. I ett försök att sidsteppa Hitler några månader innan dennes maktövertagande tog rikskanslern general Kurt von Schleicher kontakt med Gregor Strasser från NSDAP:s så kallade vänsterfalang i ett försök att bilda en regering bestående av såväl konservativa politiker som nationella socialister. Efter andra världskriget har europeiska nationalister och socialister kunnat enas i framförallt anti-imperialistiska ståndpunkter och gemensamt motstånd mot USA och Israel, men också i protester mot sociala nedskärningar som de tyska Hartz-reformerna.

Länk till Metapedia: http://sv.metapedia.org/wiki/Querfront