Metapedia från A till Ö: P som i Peronism

Metapolitik

Peronism, även kallad national-justicialism, är en ideologi som grundar sig på de tankar som framfördes av Argentinas president Juan Perón.

Peronismen influerades starkt av den italienska fascismen, men många menar att den också stått den franska gaullismen nära. Huvudmålen för Peróns politik var ett självständigt Argentina under en stark centralregering med en korporativ och antikapitalistisk samhällsekonomisk modell. Liksom inom gaullismen existerade så kallade höger- och vänsterfraktioner, men Peróns starkaste anhängare var de ”skjortlösa” (descamisados) arbetarna, alltså de allra fattigaste ur arbetarklassen. Peronismen saknar egentligen en etnisk medvetenhet men har trots det stundtals anklagats för antisemitism, troligen på grund av dess ställningstagande mot finanskapitalet, men också det faktum att många ledande medlemmar ur NSDAP tog sin tillflykt till landet efter andra världskriget.

Idag företräds peronismen framförallt av Argentinas president Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner som tillhör Frente para la Victoria (Segerfronten) som är en valallians som leds av det peronistiska partiet Partido Justicialista.

Länk till Metapedia: http://sv.metapedia.org/wiki/Peronism