Metapedia från A till Ö: O som i Organisk humanism

Metapolitik

Organisk humanism baseras på en människosyn relaterad till antiegalitarismen. Den levande gemenskap som formar samhället och dess medlemmar kan liknas vid en levande organism, där de olika delarna är komplementära och beroende av varandra. Denna organiska samhällsgemenskap fostrar dess medlemmar till personer, med olikartade förmågor, men med en identitetsskapande samhörighet och kultur samt ett gemensamt ursprung och öde.

Den organiska humanismen kan ses som motsatsen till en mekanisk sådan, där människan istället är en likriktad och rotlös individ och samhället sedd som en maskin med människan som dess utbytbara delar. Istället vill den europeiska nya högern genom den organiska humanismen forma en motvikt till den mekaniska motsvarigheten och till den globala marknadens homogenitet, genom att värna om bland annat en kulturell mångfald samt rätten till olikhet och identitet.

Länk till Metapedia: http://sv.metapedia.org/wiki/Organisk_humanism