A handbook of traditional living: Theory and practice

Kultur, Litteratur, Recensioner, Rekommenderat, Traditionalism

Idag recenserar Solguru ett manifest baserat på Julius Evolas tänkande, ursprungligen författat av Italiens Raido. Den heter A handbook of traditional living: Theory and practice, och ger uttryck för en hel del intressanta idéer.

Den första bok som givits ut på det nystartade förlaget Arktos är en sorts handbok för traditionalistisk radikalhöger. Den utgår i allt väsentligt från en evoliansk form av traditionalism, och många drag i boken kan kännas igen från exempelvis Evolas förslag till ordensregler för L’Ordine della Corona di Ferro (på engelska här). Boken innehåller engelska översättningar av två texter som tidigare publicerats av den italienska organisationen Raido: Il Mondo della Tradizione (1997) och Il Fronte della Tradizione (1998), samt ett par korta förord av bland andra översättaren.

Den första delen av boken – renderad som The World of Tradition – kan beskrivas som en snabbkurs i evoliansk och i viss mån generellt traditionalistisk verklighetsuppfattning. Som kortfattad introduktion till densamma är den också utmärkt. En uppenbar nackdel är att svårsmälta eller märkliga föreställningar inte förtydligas eller källbeläggs närmare – det gäller att hänga med i svängarna för att kunna ta till sig innehållet, och skeptiker torde inte övertygas. Som snabb referensguide, eller en inkörsport, till en traditionalistisk tankevärd torde den dock vara svåröverträffad – att författaren uppenbarligen är grundligt övertygad om det han skriver gör också att man slipper omständliga omtolkningar eller ”kontextualiseringar”. Ibland blir det för enkelt eller fel på andra sätt, men överlag är det en mycket klar och precis framställning av sådant som förhållandet mellan triaden ande-själ-materia, kastregression, initiation, auktoritet och mycket annat (ständigt sett med Evolas specifika ögon, vilket ofta är en fördel, men ibland leder till lindrigt sagt kontroversiella ställningstaganden).

Den andra delen – The Front of Tradition – behandlar hur man bör organisera sitt liv för att leva upp till traditionella värderingar, och samtidigt aktivt delta i en andlig och/eller politisk kamp för att återskapa en civilisation i ordets rätta bemärkelse. Värden som självdisciplin, andlighet, broderskap och organisation diskuteras koncist och tydligt. En avgörande skillnad mot den text av Evola själv som nämndes i denna recensions början är att man, medvetet eller omedvetet, rensat bort vissa av de märkligare idéerna ur Evolas egna riktlinjer, och i viss mån gjort innehållet mer tillgängligt.

Till stor del ägnas denna del åt att lägga fram orienteringspunkter för en orden av något slag – en andlig-politisk kampgrupp vars mål är att genom exempel och aktivism förändra det omgivande samhället. En hel del energi läggs dock också på att lyfta fram behovet av personlig, individuell förbättring hos den som vill leva efter traditionella mönster, vilket är en av de viktigaste sidorna av manifestets budskap.

Man behöver inte mycket fantasi för att hitta punkter att kritisera i texten; i ett samhälle där det sociala, mediala och kulturella blivit samtidigt integrerat och fragmenterat på det sätt som skett i senmodernismen är det lindrigt sagt svårt att föreställa sig en ’orden’ av den renläriga typ som här förespråkas. Detta är dock inte allt för väsentligt – många av principerna och idéerna är tillämpliga både för individer, och som inspirationskällor för faktiska verksamheter och organisationer. En större brist är däremot att boken knappast alls berör vardag, relationen till populär- eller annan kultur eller interaktion med samhället och politiken i allmänhet. Givet att en gruppering av den typ som förespråkas rimligen måste hitta medel för att påverka sin omgivning – öppna upp samhället för Traditionens ljus, så att säga – hade mer pragmatiska råd helt klart varit av värde.

Man kan alltså med fog hävda att det handlar betydligt mer om teori än praktik – konkreta tillämpningsförslag för det som menas röra konkret livsföring saknas till stor del. Samtidigt handlar det om ett principiellt manifest, och som sådant är det i många stycken både estetiskt och ideologiskt inspirerande. Samt självklar läsning för den som intresserar sig för förhållandevis sentida reaktionärt tänkande.

”[N]othing will ever be accomplished unless the moral conscience of man is reaffirmed through the connection to a living centre. This is the primary aim every human community must strive for. Man has two options: transcendence or degradation.” [p. 78]

Boken finns, föga förvånande, att köpa här.