Metapedia från A till Ö: E som i Etnopluralism

Metapolitik

Etnopluralism är ett antirasistisk rättsfilosofi som skapades av den tyske socialisten Henning Eichberg. Etnopluralismen hävdar alla folks rätt till sin egenart och oberoende. Bland etnopluralistiska moderna uttolkare återfinns Richard McCulloch. Den franske filosofen Alain de Benoist påstås ofta ha myntat begreppet, men han har i själva verket aldrig använt det och är istället upphovsmannen till bland annatdifferentiell antirasism och rätten till olikhet.

Etnopluralismens princip bygger på varje etnisk grupps rätt till existens. Inget folk skall vara överordnat ett annat och alla folk ska erkännas samma och lika rättigheter. Med ett lika erkännande hävdas alla etniska gruppers rätt till fortsatt existens och bevarande. Det inbegriper även rätten till ett territorium, land, område eller region som respektive folk kan erkännas av långvunnen hävd.

Varje enskilt folk anses vara de bästa experterna och uppbärarna av den egna kulturen och de enskilda traditionerna. Dessa kulturer och traditioner har många gånger tusenåriga anor och många generationer bakom sig och har gett resultatet att vi har en etnisk och kulturell mångfald i världen som riskerar att försvinna om dessa hotas. Varje folk ska genom etnopluralismen själva få avgöra det egna folkets vidare öde, utan påverkan av andra folk. Detta görs bäst i egna territoriella områden där kulturerna kan odlas och bevaras.

Etnopluralismen är således en form av ett antirasistiskt och politiskt ställningstagande som en motpol mot mångkulturens strävan att utjämna skillnaderna mellan folk och kulturer och standardisera alla etniska grupper. Etnopluralismen har i Sverige förespråkats av bland annat Nationaldemokraterna och Nordisk Ungdom.

Länk till Metapedia: http://sv.metapedia.org/wiki/Etnopluralism