Metapedia från A till Ö: C som i Corneliu Codreanu

Metapolitik

Corneliu Zelea Codreanu, född den 13 september 1899 i Hushi i den rumänska provinsen Moldavien, och dödad av polis natten mellan 29 och 30 november 1938, var en rumänsk kristen nationalistisk grundare och ledare av Ärkeängeln Mikaels Legion – Järngardet, en nationalistisk organisation som var aktiv under större delen av mellankrigstiden. Generellt betraktat var legionen en rumänsk variant av fascismen, men även känd för sitt mystiska och esoteriska rumänsk-ortodoxt inspirerade revolutionära budskap. Med tiden växte rörelsen till att bli en betydande aktör på den rumänska politiska scenen. Man kom därmed ständigt i konflikt med det politiska etablissemanget och man utnyttjade därför även utomparlamentariska metoder i sin kamp. Legionärerna refererade ofta till Codreanu som Căpitanul (Kaptenen) och han hade absolut makt över rörelsen ända till sin död. Hos legionärerna fanns en stark personkult kring Codreanu, och han dyrkades som en hjälte av sina anhängare.

Codrenau som började sin politiska karriär efter första världskriget som en antikommunistisk agitator tillsammans med A.C. Cuza (rumänsk politiker på yttersta högerkanten) och Constantin Pancu som var en av grundarna av Kristnationella Förbundet. Codreanu lämnade dock förbundet för att bildaJärngardet, som samlade en betydande studentrörelsen och boderörelsen, men också många från landets intelligentia och prästerskap. Organisationen förbjöds flera gånger men överlevde som underjordisk rörelse. Under en period då tiotusentals legionärer fängslades och till och med mördades av staten utförde Järngardet hämndattentat mot politiker som man ansåg vara skyldiga till förtrycket. Detta inkluderade premiärminister Ion G. Duca och avhopparen Mihai Stelescu som konspirerade med regimen om att lönnmörda Codreanu.

Järngardet vann stora framgångar i 1937 års val och blev det tredje största partiet i landet, men hindrades att nå makten av kung Carol II, som istället favoriserade det rivaliserande Kristnationella Förbundet och Frontul Renaşterii Naţionale. Rivaliteten mellan Codreanu och kung Carol II samt den moderate politikern Nicolae Iorga slutade med att Codreanu fängslades och avrättades tillsammans med 14 andra medfångar i en skog utanför Bukarest. Codreanu efterträddes av Horia Sima och 1940 utropades den Nationella Legionära Staten av Järngardet som kom att styra landet tillsammans med general Ion Antonescu.

Corneliu Zelea Codreanu har haft ett stort inflytande på nationalister i efterkrigstidens Europa. Grupper som har haft honom som förebild är Noua Dreapta och andra efterträdare till Järngardet, den internationella Tredje Positionen och ett antal nyfascistiska organisationer i Italien och andra delar av Europa.

Länk till Metapedia: http://sv.metapedia.org/wiki/Corneliu_Codreanu