Metapedia från A till Ö: A som i Arkeofuturism

Metapolitik

Arkeofuturism är Guillaume Fayes namn på ett projekt som strävar efter att kombinera arkaiska/ålderdomliga hållningar med futuristisk och modern teknologi. Faye bygger arkeofuturismen på en filosofisk grund som han kallar vitalistisk konstruktivism, och som har stora likheter med Nietzsches och vissa postmodernisters tänkande. Arkeofuturismen är alltså den vitalistiska konstruktivismens tillämpning på den sociala och politiska verkligheten.

Fayes tro på arkeofuturismens oundviklighet och nödvändighet bygger på det han kallar katastrofernas konvergens. Detta innebär att det moderna projektets världsfrånvända ideologier nu lett till att systemet inom kort kommer att mötas av en serie katastrofer. Det rör sig dels om en ekologisk katastrof, etniska katastrofer orsakade av massinvandringen, et cetera. Totalt räknar Faye med sju möjliga katastrofer, och det faktum att de kommer att komma mer eller mindre samtidigt gör att han tror att systemet inte kommer att kunna hantera dem.

Den postmoderna sidan hos arkeofuturismen blir tydlig genom att det för Faye handlar om ett medvetet val av olika hållningar och värden ur historien. Arkeofuturismen beskrivs kanske bäst med Fayes egna ord:

Moreover, as the philosopher Raymond Ruyer, detested by the left-bank intelligentsia, foretold in his two important works, Les nuisances idéologiques and Les cents prochains siècles, once the historical digression of the nineteenth and twentieth centuries has finally closed, with egalitarianism’s hallucinations having descended into catastrophe, humanity will return to archaic values, that is, quite simply, to biological and human (anthropological) values: distinctive sexual roles; the transmission of ethnic and popular traditions; spirituality and sacerdotal organization; visible and supervisory social hierarchies; the worship of ancestors; initiatory rites and tests; the reconstruction of organic communities that extend from the individual family unit to the overarching national community of the people; the deindividualization of marriage to involve the community as much as the couple; the end of the confusion of eroticism and conjugality; the prestige of the warrior caste; social inequality, not implicit, which is unjust and frustrating, as in today’s egalitarian utopias, but explicit and ideologically justifiable; a proportioned balance of duties and rights; a rigorous justice whose dictates are applied strictly to acts and not to individual men, which will encourage a sense of responsibility in the latter; a definition of the people and of any constituted social body as a diachronic community of shared destiny, not as a synchronic mass of individual atoms, etc.

Länk till Metapedia: http://sv.metapedia.org/wiki/Arkeofuturism