Mayer Schiller och den tredje vägen

Okategoriserade

Den officiella diskursen präglas av ett antal outtalade antaganden, flera av dessa har också påverkat systemkritiska miljöer. Bland dessa antaganden återfinns en motsättning mellan judisk och europeisk identitet. Det är då intressant att skissera den ideologiska utveckling som ett antal före detta medlemmar i brittiska National Front och den amerikanske rabbinen Mayer Schiller genomgått.

Mayer Schiller

Schiller växte upp i en liberal amerikansk-judisk familj, men kom att röra sig i konservativ riktning under påverkan av bland annat Goldwater och Thomas Molnar. Samtidigt konstaterade han att en levande tradition är grundläggande för varje konservatism, och började leva som skver-hassidisk jude. Han har haft goda relationer med bland annat sydafrikanska vita, traditionella katoliker och ulsterprotestanter. Han utgår från konservativa och etnopluralistiska principer, och räknar bland annat den tyske ortodoxe rabbinen Samson Raphael Hirsch (1808-1888) bland sina inspirationskällor. Rabbi Hirsch utgick från de stycken i judisk tradition som uppmanar judar att med kärlek och lojalitet verka för sina hemländers väl:

It is our duty to join ourselves as closely as possible to the state which receives us into its midst, to promote its welfare and not to consider our own well-being as in any way separate from that of the state to which we belong.

Inspirerade bland annat av rabbi Hirsch strävade många tyska judar efter att förena sin tro med patriotism, här kan nämnas många av medlemmarna i Stefan Georges krets liksom i flera nationalistiska frikårer, och Schiller ser det som en historiens verkliga tragedier att nationalsocialismen vägrade erkänna deras kärlek till Tyskland. En följd av detta var att sionismen framstod som ett alternativ för många tidigare patriotiska tysk-judar, och att europeisk nationalism för lång tid kom att upplevas som ett hot. Rabbi Schiller skriver:

For many Jews the only alternatives are political Zionism or support of cosmopolitan, contractual government (or, as contradictory as it may seem, some combination of the two). Both consciously and subconsciously Jews have come to associate a heightened sense of religious, cultural, ethnic and national identity among Non-Jews with a threat to their well-being.

Schiller

It is at this point that the teachings or Rabbi Hirsch and those of the Third Way can coalesce to provide a way out of the current impasse. The Rabbi exhorted Jews to be nationalists, patriots in the finest sense of the term, and the Third Way is a movement dedicated to the preservation of peoples, nations, regions and localities. It has also taken a firm stand against any form of racial or religious hatred and, truth to be told, has already done battle against these forces in society.

Schiller tar samtidigt denna koppling mellan Europa och judenhet bortom den primitiva neokonservatism och islamofobi som ofta framställs som dess logiska uttryck. Han betraktar islam som en genuin tradition, och försvarar rätten till särart snarare än den assimilering in i en nivellerande liberal ”civilisation” som ofta är de neokonservativas implicita status quo och mål. Vad gäller synen på Israel undviker han både det okritiska stödet till politisk sionism och jämställandet av sionism med imperialism som debatten ofta pendlar mellan (här påminner han om geopolitiska tänkare som Thiriart och Dugin). För Schiller har Israel begått ett antal misstag men samtidigt har landets invånare ett legitimt intresse av trygghet. Han förvarar det småskaliga, lokalt självbestämmande och det andliga. Detta gör honom till en intressant tänkare, med flera beröringspunkter både med den tredje positionen och den nya högern.

Third Way och nationalliberalismen

Ett antal brittiska nationalister, bland annat med förflutet i National Front, har Schiller som vän och mentor. Efter att de lämnade brittiska National Front kom ett antal medlemmar att ompröva flera av sina tidigare ståndpunkter, och Schiller var då betydelsefull för dem. De kom att bilda The Third Way, och inspirerades bland annat av Bellocs och Chestertons distributism, kooperativ socialism, icke-sekteristisk ulsternationalism, et cetera. De har kommit att förespråka direktdemokrati av schweiziskt snitt, europeisk konfederalism, och småskaliga och kooperativa företag. I likhet med en del andra antiliberala brittiska rörelser som European Action har de också kommit att betrakta det mångetniska samhället som en realitet, och har idag medlemmar från landets minoriteter. De tar idag avstånd från rasistiskt och annat hat, vilket mycket riktigt är oförenligt med den tradition och livssyn bland annat Schiller företräder.

Bland deras projekt kan nämnas fackförbundet Solidarity, som accepterar nationalister som medlemmar. De har också utvecklat en ideologi de kallar nationalliberalism, där de försöker förena den distinkt brittiska traditionen av personlig frihet med den nationella gemenskapens väl. De räknar bland annat Mazzini och många av 1800-talets liberaler som tidiga nationalliberaler. Samtidigt är det en originell liberalism de står för, där bland annat arvet från distributisterna, direktdemokratin och bioregionalismen är starkt. De ser EU som ett problem, och Europa som en lösning. Nationalliberalerna har också riktat hård kritik mot UKIP för att vara ett sionistiskt och nyliberalt parti.

Det är tveksamt hur man ska betrakta utvecklingen mot nationalliberalism. I jämförelse med de etablerade liberalerna är det något positivt, men om Mazzini beskrivs som en föregångare är det mer osäkert. Historien lämnade trots allt både Mazzini och de andra av 1800-talets nationalliberaler bakom sig. Samtidigt får man sannolikt se partiet som en anpassning av de tidlösa värden Schiller representerar till en modern politisk verklighet, och arvet från distributisterna och Schweiz gör att det är en tämligen egen liberalism och en lika originell nationalism vi här har att göra med.

Relaterat Mayer Schiller

Rabbi Mayer Schiller on the Future of the American Right
Rabbi Samson Raphael Hirsch
Judaism and Nationalism
A Movement of Principle

Relaterat judisk tradition och samtida politiska frågor

A Torah Perspective on National Borders and Illegal Immigration
Ecology and Spirituality in Jewish Tradition

Relaterat Third Way

Solidarity Trade Union
Interview with Pat Harrington

Relaterat nationalliberalismen

History
National Liberals vs Liberal Democrats
Beware UKIP Zionists
Beware UKIP Thatcherites