Det amerikanska imperiets uppgång och fall

Okategoriserade


Detta är en ompostning. Det las först upp på Svenssongalaxen 24/5 i år. Det handlar om USA, landet som häromveckan avslöjades med att spionera på svensk mark. De spanade efter ”terrorister”. Detta ska ha skett 2009. Säpo upptäckte gruppen och man avvisade den. USA bedriver alltså hemlig verksamhet i Sverige, som ändå är vänskapligt sinnat. Det visar bara att USA blivit fartblinda. Det amerikanska imperiet slår vilt omkring sig. Man drar sig inte ens för att spionera i vänligt sinnat land. Vad blir det härnäst? — USA har ett imperium, det har militärbaser i varje världsdel. Det är tusentals staber, installationer, armébaser samt flott- och flygbaser. Hur har allt detta uppstått? Varför gör USA på detta viset?

1.

USA grundades som stat i slutet av 1700-talet. I början krigade man mot näraliggande hot. Man skyddade sitt territorium mot engelsmän (1812) och mot mexikaner (1846-48). Förutom det slog man ner indianuppror och utkämpade sitt inbördeskrig 1861-65.

Krig i närområdet har i och för sig fortsatt i modern tid. USA har intervenerat i Mexico, på Kuba, Grenada och i Dominikanska republiken. Man har även utövat hegemoni över Sydamerika genom schackranden i Chile (1973) och på andra platser (Guatemala på 1950-talet).

Sedan har USA även fört krig bortom haven. Det hela började med det spanska kriget 1898-1902. Det innebar dels strider i närområdet, på Kuba. Man hade kunnat erövra och annektera ön men man avstod. Antagligen av etniska skäl: man ville inte ha mer hispanics än nödvändigt som medborgare. Dels erövrade man ögruppen Filippinerna i Ostasien. Inte heller denna annekterades. Man tog kontroll genom ett slags hegemoni.

Hegemoni är ett bra ledord för USA:s imperium. Man har i regel undvikit att dominera länderna direkt genom egna guvernörer och administratörer. Dock har man fått den kontroll man behövt genom flott- och armébaser, valutapolitik (dollar/petrodollar) och handelsavtal. Man har inte behövt hissa den amerikanska flaggan över varje erövring. Dominansen har tryggats genom en kombination av piska och morot. Det militära inslaget har tonats ner men alltid funnits där i bakgrunden.

2.

USA:s kärnland är fastlandsamerika, de 50 staterna. Sin transoceana hegemoni grundlade USA med beskydd av Filippinerna (armé- och flottbas och amerikansk ståthållare som drogs in 1946) samt erövring av öarna Wake och Guam. Hawaii annekterades separat 1889 (och blev USA:s 50:e stat 1959).

USA:s hegemoni över Europa började stapplande med första världskriget. Man tenderade att dra sig tillbaka i isolationism efter den segerrika interventionen 1917-18. Dock började vid den här tiden dollarn ersätta pundet som världens dominerande valuta. Och sedan väl isolationismen dött 1941 kunde USA flytta fram sina positioner både i öst och väst. Efter andra världskriget var den amerikanska hegemonin rätt stabil med dollarn som officiellt accepterad reservvaluta och amerikanska militärbaser (flyg, flotta, armé) i Japan, på Filippinerna, i England, i Italien och i Tyskland med mera. I skrivande stund har USA baser och installationer på tusentals platser världen över, i Sydamerika, Afrika, Asien och Europa.

Gällande dollarimperialismen så föll det sig rätt enkelt att etablera den. Konferensen i Bretton Woods 1944 bestämde till exempel att alla internationella lån skulle ske i dollar. Olja handlades rutinmässigt i dollar. Detta blev ett permanent system på 1970-talet genom en deal Nixon gjorde med Saudi-Arabien, OPEC:s hegemon. För att kompensera att dollarn 1971 inte längre var guldbackad lovade USA att skydda Saudi-Arabien militärt mot att alla olja skule handlas i dollar. Saudi-Arabien gick med på det och därefter antog hela OPEC samma policy. Detta stärkte dollarn och gav USA väldiga finansiella fördelar.

Dollarn blev efter 1945 världens standardvaluia, dess reservvaluta. USA behöver till skillnad från andra länder inte ha någon valutareserv med vilken det kan köpa tillbaks egen valuta i tider av skakig sådan. Nej, man trycker bara mer pengar. Detsamma gäller stadsskulden. Alla länder inklusive USA har denna världerad i dollar. Genom att ha statsskulden i egen valuta har USA en viss finansiell fördel, jag vet inte vilken, men en ekonom kan nog svara på det.

USA utövar i alla fall militär och finansiell hegemoni över världen. Det kalla kriget hann ju aldrig bli varmt, det var bara ett sätt för militär och politiker att spendera pengar på vapen och adminsitration. Som på beställning fick man 9/11 som resulterade i 1) ett otal regeringsorgan inriktade på "nationell säkerhet" 2) evigt krig à la Afghanistan-Irak-Libyen. Således har det militärindustriella komplexet, avslöjat för omvärlden i Eisenhowers avskedstal som president 1961, USA och världen i sin hand.

3.

Men det går inte alltid som USA vill. I Vietnam blev kostnaderna för stora, militärt, finansiellt och imagemässigt. Man måste retirera. Det har hänt förr och kan hända igen. Min vision är att man hamnar inför en kulturell-nationell storm, en religiös levée en masse i Mellanöstern, när den synbarligen sekulära Jasminrevolutionen byter skepnad i höst och blir en fundamentalistisk, islamdominerad rörelse. Detta torde USA:s plutokrater ha anat, ja redan när man (som många påstår) triggade Jasminrevolutionen i december 2010-våren 2011.

Vill de verkligen ha världskrig, vill de att USA ska åka på spö i Mellanöstern, bli jagade bort från Irak, Libyen, Afghanistan och inte minst Bahrein med sin fina flottbas…? Kanske inte direkt. Men när det gäller machiavelliska intriger kan vad som helst hända. Världskrig för att sedan, efter några år i välutrustat skyddsrum i Coloradobergen, ta över i namn av NWO? En viss Albert Pike, frimurare, hade en sådan vision (och det redan på 1800-talet; Googla Albert Pike three world wars.) Mitt grundtips är dock att USA:s hegemoni går mot sitt slut. Inget varar för evigt. Post-1945-ordningen med dollar som reservvaluta och tusentals USA-baser världen över kan inte vara för evigt. Man kan inte bygga ett imperium på luft. För det är ju vad deras valuta består av, luft. Den saknar täckning, är bara en papperslapp med godtyckligt värde. Dollarn har värde bara för att vi anser att den har det. Så den dag dollarn dör dör även USA:s krigsmakt.

Dollarn hålls uppe av fenomen som petrodollar, främmande länders valutareserver i dollar, kärnvapenhot ("kärnvapenmyntfot") och allmänt förtroende. Det är kruxet med alla fiatvalutor, alla konstgjorda pappersvalutor inklusive den svenska kronan. De har värde för att folk anser dem ha värde. När sedan detta intryck upphör att gälla, när folk inte längre har förtroende för valutan som i Tyskland 1923 eller Zimbabwe 2003-09, då rasar allt. Så när dollarn dör kan vi sjunga, "Horray, horray, the wicked witch is dead". Vi kan sjunga "Fallet, fallet är Det Stora Babylon". Frågan är bara när det kommer att ske. Experter har spått en dollarkrasch sedan början av 2000-talet. Problemet är väl att dessa experter sett det hela ensidigt ekonomiskt. Men internationell ekonomi består inte av balansräkningar enbart, det består av realpolitik samt imagefrågor och intryck, vad man tror respektive inte tror. Idag är förtroendet för USA och dess dollar på nedgång, visst, men när botten går ur påsen, när proppen går ur flaskan på riktigt är svårt att sia om.

Dock upphör ju Federal Reserves fribrev att trycka pengar 31/12 2012 så det tar väl slut senast då.

Relaterat
USA och Mellanöstern
Det Stora Babylon krigar vidare

(Géricault, ”Medusas flotte)