Politisk vidskepelse

Aktuellt, Filosofi, Metapolitik, Politik, Rekommenderat

Förr i tiden var människor vidskepliga. De trodde att det bodde småfolk under golvet och att åskan var Tor och hans getter som for runt på himlen. Idag vet vi bättre, tack vare vetenskapen. Förr i tiden var folk dumma. Så lyder i varje fall det moderna samhällets dom. När jag växte upp beskrevs inte bara människor avlägsna i tiden utan även i rummet som vidskepliga, idag omöjliggör politisk korrekthet detta och de enda som får betraktas som verkligt dumma är våra egna förfäder. Tack och lov för det, tillägger vi som goda antirasister.

Men är detta en korrekt beskrivning av verkligheten eller kan det vara så att vi på vissa områden är minst lika vidskepliga som våra förfäder? Jag syftar då inte på new age eller andra försök att skapa mening i en avförtrollad värld, utan på den politiska vidskepelsen (den marxistiske läsaren anar förmodligen att det handlar om reifiering och mystifiering av relationer mellan människor, vilket stämmer).

Ett tydligt exempel på politisk vidskepelse är övertygelsen att politiker är övernaturliga väsen som kan påverka verkligheten genom besvärjelser. Bland de mäktigaste väsen vi då kan stöta på finns Stefan Löfvén, som i tid och otid ägnar sig åt sådan verbal magi. Trollformlerna kan lyda ”vi ska göra allt i vår makt för att människor ska känna sig trygga i Sverige” eller ”ingen ska behöva tigga på gatan i Sverige, då är det något som inte fungerar” (ordet ”ska” återkommer). Detta är förvisso mäktig magi, men effekten är endast och allena att påverka mindre vetande människor och att hos dessa väcka känslor av förtroende och tillit. Några andra effekter har formlerna inte. Den magiske mogulen Löfvén är dock bara en i mängden, olika vidskepliga människor har olika favoriter vilka de tillskriver betydande magiska krafter. Bland dessa krafter finns sådant som förmågan att minska brottsligheten och att förbättra skolan. Istället för att offra gröt till dessa väsen offrar man vart fjärde år papperslappar, varpå man sätter sig ned och väntar på att magin ska ta fart.

Politisk vidskepelse är också övertygelsen att ”polisens uppgift är att skydda mig från brott”. Här tillskriver man återigen ett magiskt fenomen både avsikter och förmågor som inte existerar i sinnevärlden. ”Polisen” är dessutom en än mer opersonlig företeelse än politikerna. Och dess uppgift är inte att skydda dig från brott, de poliser som strävar efter att göra det gör det trots ”polisen” snarare än något annat. Polisens uppgift är att upprätthålla statens våldsmonopol, allt annat är sekundärt. Det som äger rum i efterhand kan heller inte beskrivas som ”skydd” annat än med mycket god vilja.

Andra former av vidskepelse handlar om saker som inte bara existerar men missförstås av de vidskepliga, utan om sådant som inte ens existerar i verkligheten. Här kan man nämna yttrandefrihet och oberoende media. De vidskepliga som är övertygade om att det finns yttrandefrihet i verkligheten kan bli väldigt arga om man ifrågasätter deras vanföreställningar. Detta bör göras med försiktighet, de kan börja skena.

Sammantaget finner vi att vi lever i ett samhälle där vidskepelsen är utbredd, och att denna vidskepelse har betydligt allvarligare effekter för oss alla än vad tron på tomtar och troll en gång hade. Var och en måste därför identifiera sina egna irrationella övertygelser och ta itu med dem. Kommentarsfältet kan med fördel användas i en gruppterapeutisk ansats där vi beskriver vidskepelse vi stött på hos oss själva och andra.

Pin It
 • zeno

  ok – jag kan väl kanske börja…

  en av mina favvisar är/var ”persson-pengar” – uppkallade efter tidigare finans- sedermera statsministern göran persson(”den fete” vanvördigt kallad på nätet av ”näthatarna”)

  ”persson-pengarna” funkade i princip som i tv-serien ”pojken med guldbyxorna” – pengarna kunde aldrig ta slut – hur mycket pengar man än satte sprätt på

  (i tv-seriens sista avsnitt får tittaren mysteriet förklarat – pojkens byxfickor är sammankopplade med riksbankens kassavalv)

  i fallet med persson-pengarna var det det allmänna pensionssystemet som dränerades och den fetes partikamrater lovade dyrt o heligt när svinmedia av någon outgrundlig anledning börjat rota i soppan att pensionärernas pengar i en avlägsen framtid skulle komma att återbetalas ”…krona för krona och öre för öre”

  ”faan trot”

  ps
  trolls gona troll and haters gona hate

  pps
  SD eller DÖ 2.91 – valet e givet!

 • JB

  Ja, – politiska vidskepelser- , kanske faktiskt kan liknas vid forna tiders – tro på tomtar och troll – samt också då s.k. – övernaturliga väsen – , och även också då på – Gudar – , samt på – Gud – …..

   

  Men, men…. Även forna tiders s.k. vidskepelser hade effekter på människors handlingar och tankar och därmed på hur människor förhöll sig i tillvaron—

  Både i förhållande till varandra och i relation till naturen osv. ….(dvs., deras – tro – på konsekvenser, eller icke-konsekvenser, påverkade deras beteende, utifrån de tankar som då ansågs vara – de korrekta tankarna – ….)..

   

  Dock, att kunna få stora folkmassor att – tro på – sådant som egentligen (ännu) – inte finns – , men som tilltros – kommer att kunna finnas- , eller som tilltros – ska kunna komma att finnas till – , om man endast då tillsätter just – den magiska och nödvändiga tron på – , (att så skall kunna komma att ske…), det är en social – verklighet – , som verkligen är en – verklighet – ….

   

  Förutsättningen för att kunna leda nationer, eller för att kunna leda folkmassorna i nationerna, är alltså att kunna lyckas med konststycket att få hela samhällen av människor, hela befolkningar, att verkligen – tro på – , sådant som – egentligen inte finns – …..

  Det är själva kärnan och själva det – sociala konststycket , samt själva – finessen – , eller själva – förmågan – som krävs, som en ren social nödvändighet – , för att överhuvud taget kunna lyckas med just konststycket att just kunna – styra och regera – , ett helt samhälle – ?….

   

  Ingredienser som – piskor och morötter – , alltså – belöningar eller bestraffningar – , eller – goda eller onda konsekvenser – , och nödvändighet av – lagar – ,(eller av – Gudslag – ), och krav på – tro på – , någonting som inte varken (ännu), kan ses som en verklighet, utan då menas kräva – tro – , för att antas kunna – bli en verklighet – , det kan ses som en fullkomligt nödvändig socialt krav, eller som fullkomligt – socialt nödvändiga – ingredienser, för att just kunna lyckas hålla samman ett – samhälle – ….?…..

   

   

  Att kunna få hela – samhällen- , eller – hela folkmassor – , att verkligen gå åt det håll som – samhällsdomtörer, eller som kungar, tsarer, faraoner, hövdingar, kejsare, ledare, och deras dirigenter, verkligen vill, önskar sig och kräver, det är nog inte det lättaste – konsstycket – att kunna genomföra, utan någon – tro på – , politiska vidskepelser – ? …

   

  Om folkmassor, befolkningar eller medborgare i en nation, plöstligt skulle börja vägra att – tro på – , alla – ickebefintliga politiska vidskepelser – , dvs., börja vägra att lyda vad som vill postuleras som – verkligheter – , så skulle konsekvenser inom samhällen, inom folkmassor av medborgare och inom hela nationer, riskera att kunna bli kaos, med samhällsupplösning som följd….?…

   

  Varje samhällsformation, varje nation, som vill överleva som sådan, vill naturligtvis försöka att undvika olika former av kaos, av uppror, av inbördeskrig och av inre upplösningar, och vill då försöka att bekämpa sådana tendenser….

  Alla olika former av – otro – , samt olika sorter av kritiska funderingar, eller misstro, gentemot s.k. – politiska vidskepelser – , dvs., icke synbara, eller ännu befintliga politiska postulat, i någon verklig verklighet, måste då alltid, och i alla samhällen, i alla tider, motarbetas och försöka att bekämpas—

   

  Kankse genom att stigmatiseras, kritiseras och kanske att kritiker också måste, som en ren självbevarelsedrift för samhället som helhet, då antingen interneras, eller eventuellt dödas, vilket är det vanligast förekommande beteendet i de flesta samhällsformationers självförsvar, mot s.k. – oliktroende – , eller mot s.k. – oliktänkande – (Sokrates, Jesus, osv., et cetera)…..

   

  Det är mänsklighetens sociala och psykologiska samhällshistoria…

   

  En historia som oundvikligen och med nödvändighet verkar ha mycket, mycket starka tendenser till att vilja upprepa sig överallt och i alla tider…

   

  Och detta oavsett samhällsform, samhällstro, eller oavsett vilka – politiska vidskepelser – , som vill deklareras för att vara – sanningar – , eller politiska vidskepelser som menas – kommer att kunna bli verkligheter – , om bara de – tilltros – , och absolut inte – misstros- ….

   

   

  Märkliga psykologiska och sociala samhällsfenomen….

  • JB

   .Ps

   På bloggen dgs beskriver idag Patrik Engellau under rubriken – När det gör ont att undervis – , ett, som det verkar västerländskt fenomen, som handlar om oförmågor hos både föräldrar, och lärare, att kunna, eller vilja, vara auktoriteter, att kunna sätta gränser, och att alltså kunna, eller vilja, vara – vuxna – , (främst inför barn och inför elever, men kanske även då inför andra vuxna….)…

   Detta fenomen är mycket intressant…

   Jag funderar mycket på det, och undrar om det hänger samman med…

   …”En evig, och i alla tider förekommande hyllning till ungdom, och därmed med en överallt närvarande – ”Ungdomskultur”…?

    
   Att samhällen vill försöka att göra sig av med gammalmodigheter, eller med dominerande, begränsande och gränssättande s.k. auktoriteter – , är kanske någonting som alltid har förekommit, i de flesta samhällen, i de flesta tider….

    

   Att det idag mer aktivt än kanske någonsin, och verkligen på ett medvetet och frenetiskt sätt, vill försöka att kultiveras, odlas och premieras en s.k. – ungdomskultur – , har kanske större genomslag iom de allt effektivare och allt större genomslag som massmedier av olika slag har, förutom då pop och rock-kulturer, samt mode som skall vara – ungdomligt….

   Msm, t ex då radio, tv och tidningar, filmer, reklam, och alla dessas allt större möjligheter att verkligen påverka stora folkgrupperingar efter just ungdomsideal, eller stora möjligheter att kunna indoktrinera, samt hjärntvätta, kanske särskilt då barn – och ungdomar, så blir det kanske som det blir, i resten av hela samhällen?….

    

   I Amerika hette det som ideal – To be young at heart – …..

   I USA, – Det Nya Landet – , med de – Nya Människorna – , finns också ideal om just ungdomlighet långt upp i vuxenåldrar…

   Människor skall vara – ungdomliga – , och de skall som ideal helst vara som – Tjejer och Killar – , långt efter det att de passerat åldrarna för att verkligen kunna vara just – ungdomar – , eller – Tjejer och Killar – …

   I själva verket är de då istället i faktiskt – Tanter och Farbröder – , eller – Gummor och Gubbar – , men det vill människor inte längre vara?….Alla vill fortsätta att vara just – Tjejer och Killar – , för att därmed anses kunna – räknas för att kunna vara – Moderna – ….?

    

   När alltfler människor i s.k. – Moderna Samhällen – , alltså samhällen som till varje pris vill omfatta, vill anamma och också då vill anta sig själva för att vara just – Moderna – , (dvs., ungmodiga och inte -gammalmodiga – ?), där vill då allt gammalt överges till förmån för – Det Nya – , vilket kanske som en naturlig konsekvens då medför att allt yngre medborgare skall ges rösträtt, samt att allt yngre medborgare måste beredas plats inom statsförvaltning och inom regering och lagförfattningsområden….

   Människor vill inte längre anses vara – gammalmodiga – , eller ens – vuxna – ,…?

    

   Många människor, inom alla yrken, vill inte längre vara – auktoritativa – eller inte vara de som tar sig an att sätta gränser för olika beteenden som kan anses vara destruktiva, både för individerna själva, för deras familjer, för hela samhällen….

   De som vill förespråka ordning och reda, samt förespråka normer och krav på t ex artighet, eller på konstruktivitet och ordning och reda, måste idag oftast i sig själva inneha en s.k. – naturlig auktoritet som då kan få t ex elever, eller få barn och ungdomar, att vilja lyssna och vilja lyda….

   Människor utan s.k. – naturliga auktoriteter – , eller s.k. – naturliga ledaregenskaper – , har svårt att kunna agera påverkare på t ex barn och ungdomar, (där många ungdomar och barn idag då istället är mycket, mycket påverkade av, ja, indoktrinerade av, hjärntvättade av, hypnotiserade av, en msm….)

    

   Naturligtvis vill inte äldre människor vara – gamla och skröpliga – , utan de flesta försöker att verka att vara så absolut -ungdomliga – som det går…

   Men kanske ibland i fler sammanhang och fler situationer än vad som alltid är så lämpligt, därför att sådan kan riskera att skapa litet av ett s.k. – löjets skimmer- ….(…alltså när t ex gamla damer färgar sitt hår blått eller när gamla människor i allmänhet till varje pris vill försöka att se yngre ut än de verkligen är…. Kanske är detta fenomen extra synligt i just USA..? – Det Ungdomliga Landet – ? …)…

 • Baldersvis

  ”Alla människors lika värde” är höjden av vidskepelse.

  En abstrakt konstruktion som ingen lever upp till och den som anser sig försöka skapar ofta mycket lidande genom sitt handlande. Många framför orden men börjar man granska frasen märker man att det inte är annat än en dimridå som kan bryta ner det som är sunt och gott.

  En annan vidskepelse är att endast samerna skulle utgöra Sveriges urbefolkning. Det innebär att etniska svenskar av alltför många betraktas som något ”tomt” folk med liten rätt till sitt förflutna och ingen rätt till sin framtid. I sanningens och rättvisans namn är man minst lika mycket urbefolkning om man är svensk.

  • zeno

   samerna är ganska senkomna till svedala – om du tänker efter så befolkades skandinaviska halvön söderifrån när inlandsisen drog sig tillbaka och den nedtryckta landmassan reste sig ur havet

   sen – vad gäller ”allas lika värde” så är detta uttryck något som gäller i allra högsta grad – värdet är nämligen satt till noll – och inte som alla tycks tro till oändligt

   det är på detta sätt ”eliten” jobbar – med ordmagi

   de vet att de dumsnälla och blåögda svennarna tror att makten vill dem väl – och detta utnyttjas hänsynslöst med hjälp av tvetydiga och mångtydiga ord och uttryck

   ett annat exempel för att klargöra hur de går tillväga är bluffen med klimatet – alla tror att havsnivåerna kommer höjas med åtföljande naturkatastrofer som följd när polarisarna kommer smälta

   gör experimentet själv hemma i köket för att genomskåda bluffen – ta ett vanligt dricksglas som du fyller med isbitar – fyll på med kranvatten tills glaset svämmar över – torka av glaset och ställ på köksbordet i rumstemperatur så isbitarna i glaset smälter – simsalabim – vattennivån i glaset sjunker i takt med att isen smälter

   vill du kontrollera experimentets resultat kan du göra ett ”tvärtom-experiment” – ta en tomflaska och fyll med kranvatten – skruva fast korken – lägg flaskan i en plastpåse och in i frysen

   när vattnet i flaskan fryser expanderar det och flaskan sprängs av isen (därför plastpåsen så du slipper flaskbitar i frysen – utan du fångar dessa i plastpåsen)

   (nordpolens is ligger i havet och sydpolens is ligger på land – vad som än händer(varmare eller kallare klimat) så kommer nordpolens och sydpolens isar ta ut varandra och effekten kommer bli i stort sett plus minus noll