Svensk stormaktstid

Okategoriserade


Jag tänkte jag skulle ha en tråd här på bloggen om historia, svensk historia. Med min kryptiska namnstil får kategorin heta ”sve”, det är mest för min egen skull, då kan jag hitta inläggen. (Jag tvivlar på att någon läsare går till kategorilistan och söker sig fram där efter något läsvärt men jag kan ha fel.) — Svensk historia ska jag skriva om. Det blir inte kronologiskt, det är poänglöst i bloggsammanhang, top-posting mm tenderar att gynna mer fristående texter. Idag ska det handla om stormaktstiden.

Nu skriver jag om stormaktstiden. Och för att reducera denna tidsepok kan man ju jämföra Gustav II Adolf Och Karl XII. Gustav har visserligen mycket som talar för sig (härreform, ny regeringsform, länsindelning, Gustav Adolfsbakelser) och Karl skapade inte så mycket nytt, men jag väljer ändå Karl. Ty:

. Karl har flera episka verk skrivna om sig (Poltava, Karl XII:s levnad, Karolinerna)

. Karls karriär (Narva med fler segrar, Poltava, Turkiet, ritten hem, Bender) är mer fascinerande än Gustavs, den är mer östlig dvs mer exotisk

. Karls utseende, smal typ versus Gustavs tjockhet, är mer heroiskt…!

. Gustav krigade med franska pengar, Karls krig däremot var helfinansierat av svenska kronan

Jag kanske behöver utveckla punkt 2, den om "exotism". Peter den store lär ha sagt: "Karl vill spela Alexander men han ska inte i mig finna någon Darius." Vare sig historiskt belagt eller inte summerar detta Karls bana: han var en nordisk Alexander, en hart när mytisk figur som alltid kommer att fascinera. Gustav II Adolf för sin del är mer jordnära, allt annat lika.