Jonas Nilsson – Anarko-fascism

Fascism, Filosofi, Identitarism, Ideologi, Inrikespolitik, Invandringspolitik, Liberalism, Litteratur, Metapolitik, Politik, Recensioner, Rekommenderat, Samhälle

 • 12
  Delningar

Jonas Nilsson har nyligen gett ut en bok med titeln Anarko-fascism. Ordet kan vid en första anblick framstå som en självmotsägelse, åtminstone om man tolkar samtiden genom 1900-talets glasögon. I kampanjen för Trump och kring den såkallade alternativa högern finner man dock ofta att mer frihetliga libertarianer och anarko-kapitalister sammanstrålar med grupper som av sig själva och/eller andra beskrivs som ”fascister”. Detta är ett intressant samtidshistoriskt fenomen som antyder att 1900-talets politiska begrepp och konfliktlinjer inte nödvändigtvis är relevanta längre. Allt som varit fast förflyktigas.

Vill man förstå fenomenet är Jonas bok, med undertiteln Naturen återfödd, en givande bekantskap. Nilsson är bland annat statsvetare utbildad vid Försvarshögskolan, han har varit aktiv i både Ukrainas och Sydafrikas radikalnationalistiska miljöer. Boken är intressant inte minst då den förenar en medvetenhet om det politiska, i Carl Schmitts anda, med en frihetlig och nordisk sensibilitet. Detta är inte en alldeles vanlig kombination, men väl en givande sådan.

Lögnen, Kriget och Staten
Fåraherden har öppnat grinden till vargarna under förevändningen att alla djur borde komma överens.
– Jonas Nilsson

Inflytandet från Schmitt märks då Nilsson betonar att en politisk ordning måste vara förenlig med verkligheten, med de lagar som gäller för historia och politik. Dessa lagar har bland annat beskrivits av just Schmitt, med distinktionen mellan vän och fiende som själva grunden för det politiska. På liknande vis beskriver Nilsson skillnaden mellan män och kvinnor som en både biologisk och politisk realitet eller lag. Den grupp som förnekar och bryter mot dessa lagar kommer på sikt att drabbas negativt av det, det finns ett visst spelutrymme men det finns också en gräns för det. En grupp som feminiserar sin försvarsmakt förlorar exempelvis både fysisk och mental försvarsförmåga, jämfört med grupper som inte gör det. Nilsson återknyter till militärhistorikern Martin van Creveld och noterar att ”kvinnor behöver män som mest när de är hotade av andra män, och män behöver kvinnor som mest när de vill skaffa barn.” Ett samhälle som skickar ut kvinnor i krig kan exempelvis få problem med återväxten om det blir ett svårt krig. Ett samhälle som låtsas att uttalade fiender egentligen är vänner kan drabbas av andra problem.

Dagens liberala Sverige bygger inte på en sådan förenlighet med verkligheten som Nilsson efterlyser, han menar att det istället bygger på lögner. Lögner har konsekvenser, både för individer och grupper. I synnerhet gäller detta oförmågan att urskilja det schmittianska ”vi” och ”dom”, något som ersatts av ett liberalt ”tillsammans”. Att detta ”tillsammans” bygger på en lögn bekräftas bland annat av terrordåd, etniskt selektiv kriminalitet, massiva angrepp på poliser och gruppvåldtäktsepidemier. Alla dessa dåd är politiska, ett angrepp från ett specifikt ”vi” riktat mot ett specifikt ”dom”. Alla effektiva sätt att hantera dem måste utgå från att man erkänner detta, inser att det här inte handlar om vanliga ”brott”. Detta erkännande är dock liberaler inte kapabla till, då det skulle avslöja lögnen bakom deras ”tillsammans”. Här görs ett val mellan Lögnen och trygghetsskapande. Nilssons resonemang kring detta är ett fruktbart användande av Schmitt för att analysera och kritisera det mångkulturella projektet, ett perspektiv som sannolikt kan ge flera läsare nyttiga aha-upplevelser.

Resultatet av Lögnen är för Nilsson Kriget. Ett ”tillsammans” uppstår inte, istället har grupper av andra ”vi” bland annat tagit över territorium i förorterna (oavsett om vi kallar dem no-go-zoner eller något annat). Jonas beskriver hur ett feminiserat etablissemang är oförmöget att förstå och hantera detta. Resultatet av denna balkanisering blir på sikt gradvis eskalerande konflikter, mellan män från olika ”vi” i konflikt. Nilssons ”vi” är etniskt definierat, ättlingarna till vikingar och fria svenska män. Oavsett hur läsaren definierar sitt ”vi” är Jonas analys av den redan inledda konflikten givande, ”för att kunna utkämpa ett krig måste det först klarläggas vad det är för krig som aktören befinner sig i”. Militär övermakt är exempelvis irrelevant om man inte är beredd at använda den, våra politiker har inga planer på att återta förorterna om det skulle medföra dödsoffer med åtföljande eskalering och mediala drev. Jonas jämför här med Ukraina och Maidan, det är snarast ”nävarna” som kommer spela huvudrollen i Sverige.

Om Lögnen leder till Kriget är det värdefullt både att veta ”vad det är för krig som aktören befinner sig i” och hur det kan vinnas. Men det blir också viktigt att veta hur vi kan organisera ett hållbart samhälle som inte bygger på lögner. Det är här Nilssons kombination av frihetligt och politiskt tänkande blir tydligast. Han ser inte folk och stat som synonymer, utan är tvärtom kritisk till den förvuxna stat som både möjliggör och blir beroende av Lögnen. Det är folket som byggt vårt framgångsrika samhälle, inte staten. Målet för Nilsson blir ett decentraliserat och anarkiskt samhälle. Ett sådant förutsätter bland annat en beväpnad befolkning. Det förutsätter också att heder och ära återigen blir aktuella värden, exempelvis genom att dueller legaliseras. Ett ”vi” med betydande konkurrens, ibland även dödlig sådan, inbördes, vinner den styrka som krävs för att bemöta andra ”vi”. Jonas noterar också att i nuläget behöver vi inte vara starka nog att ersätta staten, det räcker att vara starka nog att ställa sig utanför den.

Boken avslutas med en vers från Havamal, och det märks att Jonas uppskattar det nordiska sättet att utrycka sig. Språket genomsyras av patos, men även av ett stort antal kärnfulla meningar som passar väl som citat. ”En markinnehavare ska behöva tänka både en och två gånger innan denne upplåter sin mark till personer som har en negativ påverkan på resten av samhället” skriver han exempelvis angående asylprofitörer. Creveldskt anstrukna ”migration är krig” är en annan, liksom ”all auktoritet vilar i slutändan på våldsförmågan… allt som är givet saknar värde.” Detta kan tyckas cyniskt och mörkt för den liberale läsaren, men det är en aspekt av verkligheten vi bör ta på allvar.

Sammantaget är det alltså en läsvärd bok, i synnerhet för en specifik personlighetstyp. Den är skriven ur ett perspektiv som förenar mycket av libertarianismens mål med radikalhögerns insikter och vice versa. Värdefullt är inte minst det idékomplex där manlighet, heder och det politiskas realiteter bildar en helhet. Boken läses därför med fördel i kombination med Jack Donovans Way of Men.


 • 12
  Delningar
 • Maximus

  Poliser tillsammans med lärare är kulturmarxismens Sverige mest förnedrade yrkeskår. När jag var pojke så jag polisen nästan som superhjältar, idag ser jag kastrerade hundar som ber om ursäkt för sin egen existens. Toppen på isberget är den nya chefen. Var polis som vaknar upp på morgonen för sitt pass får en spottloska i ansikten av denna gravt sverigehatande förkroppsligande av etnisk masochism och politisk korrekthet.

  En uniform skall betyda något. Auktoritet, pondus, trygghet men också kunna instifta fruktan och traditionell militär enhet för dem som ser goda medborgare som allmän egendom. Kriminella invandrare skrattar åt svensk polis. När skatten är dragen har en svensk polis nästan 18000 i månaden, ibland lite mindre ibland lite mer.

  • MICKEYM0USE

   Auktoritet är prio 1.
   Gangsterna ska veta att de skjuts ner som byrackor vid väpnade rån, stenkastande muhammedaner att de riskerar en gummikula i pungen , bilbrännare att de marineras i pepparsprej. Från de länder de kommer är detta vardagsmat – alltså måste de få specialbehandling här.

   Respekt är prio 2.
   Mycket svårare att uppnå så länge ledningen genomsyras av Sarneckidogmer ( det finns ingen brottslighet att tala om), homobögeriet och genustänk.
   Respekt får polisen när de tar biltjuvar, inbrottstjuvar, när de plockar väl synliga knarklangare, ficktjuvar och tafsare. De får gärna ta alla berikare som kör i 170 på våra vägar också.
   Respekten för polis i fält är större än den för ledningen.

   Sen skulle Polisen själva för länge sedan tagit in intelligenta civilpersoner som utredare och kriminalare. Många utredare är ju rena stolpskott.

 • Delvis handlar det om en organisatorisk dumhet, som även till många polisers frustration försvårar effektivt polisarbete. I ett samhälle där allt färre har samma modersmål kan man också ibland felaktigt dra slutsatsen att man omges av lågbegåvade när det egentligen handlar om andra former av missförstånd.

  Dr. Phil. Helmuth Nyborg – IQ, immigration and Europe’s future (part 1-4)

 • Joakim Cajmyr

  FB – Marcus Oscarsson: ”SVERIGES POLISLEDNING KAN INTE HANTERA KRIMINELLA LIGISTER SOM FÖRSTÖR TRYGGHETEN I VÅRA STÄDER”
  En kvinnlig polis har hört av sig till mig och sagt följande:
  -Vi inom polisen får allt svårare att upprätthålla tryggheten i stad efter stad där ligister härjar och förstör vardagen för vanligt folk. De beter sig hotfullt mot gemene man, ägnar sig åt droger och vardagsbrott på dagtid och bränner bilar, provocerar och kastar sten mot poliser, ambulanser och brandbilar på kvällstid. Ledarligisterna har yngre lärjungar som går i samma fotspår. Det värsta är att Sveriges polisledning inte kan hantera dessa kriminella ligister som förstör tryggheten i våra städer, säger poliskvinnan som menar att poliskåren fått direktiv uppifrån om att hålla kvar vid en passiv strategi som inte fungerar. Det finns flera oroande signaler:
  1) http://goo.gl/z40ZAv Då ligister nyligen brände bilar, kastade sten och molotovcocktails i Uppsala skrev en polis en debattartikel om att det fanns stora resurser på plats men polisen valde ändå en defensiv taktik med dialogpoliser som försökte tala ligistledarna tillrätta men det hjälpte inte och de kravallrustade poliserna fick passivt se på när bil efter bil stacks i brand.
  2) http://goo.gl/yifokA En man avled vid en bostadsbrand i samma Uppsalaområde i somras. Ligister som startade bilbränder och kastade sten mot polis och räddningstjänst försenade räddningsinsatsen. Utredningen kunde inte fastslå om förseningen ledde till mannens död.
  3) http://goo.gl/a0crxE Tiotalet bilar har brunnit senaste dygnet i Malmö, inkl en polisbil som stacks i brand när poliserna lurades till ett fejkat lägenhetsbråk. Skånepolisen tror det handlar om en ungdom som ”vill visa sin makt”.
  ANALYS
  Min prognos är att brottsligheten tycks utvecklas likadant som flyktingkrisen. När regeringen agerade kraftfullt med gränskontroller och sänkt flyktingmottagning till ”EU:s minimum” gav väljarna tummen upp men regeringen ökade ändå inte ty väljarna ansåg att de agerat för sent och brustit i sitt ledarskap.
  Samma sak kan ske med de kriminella ligisterna som skapar otrygghet i våra städer. Polisen pekar ut 22 drabbade städer https://goo.gl/ndM3b5 som ses på bilden intill. Politikerna anser att ”polisen kan saken bäst” och självklart bör polischefer göra bättre polisiära bedömningar än politikerna. Men det är politikerna som kommer ställas till svars av väljarna och det med besked.
  Jag kan givetvis inte bedöma de 3 st exemplen ovan ur polisiär synvinkel. Men opinionsmässigt bedömer jag att väljarna känner ett ökat missnöje och upplever de 3 st exemplen som skrämmande och alarmerande. Attacker mot blåljuspersonal är vedervärdigt och att små grupper av ca dussintalet ledande unga ligister i stad efter stad skapar stor brottslighet och otrygghet i Sverige och kostar skattebetalarna hundratals miljoner är fullständigt oacceptabelt. Det känns inte som välfärdslandet Sverige och bör stoppas.
  Det kan få stor inverkan på svensk politik i höst.

  Se även Tino`s

 • RNE

  Dan Eliasson, Kling och Klang och Köttbulla-Bengtsson är det nya idealet för polismakten.

 • zeno

  så länge som 87% röstar på DÖ-skallarna i SJUK-lövern lär förfallet fortgå och eskalera

  om nu såssarna(visserligen under galgen) kunde vända kappan efter opinionsvinden och strama åt migrations-politiken så kanske något liknande även kan hända med politiken rörande folkstammens utveckling

  tvångs-steriliseringarna komma åter?

  eller blir det denna gång i kemisk form?(”vi har diagnoserat dig med XYZr och från o med nu måste du därför ta den här medicinen varje dag för att du ska kunna fungera ok i vardagen och må bra”)

 • MICKEYM0USE

  Det enda de marxistiska Lärarförbunden jiddrar om är högre lön. Som lärare spelar det idag ingen roll om du har 5 eller 10tusen mer – situationen som sådan är olidlig pga av invandringen och slashas-kulturen som odlats i decennier.

  Polis kan gott tjäna mer men viktigast är att de får använda vapnen oftare. Gärna skarpt. Och att domstolarna faktiskt dömer asen som de ägnat tid åt att fånga in.

  I övrigt skriver du helt underbart Joakim.

  • Det har ju läckt ut en del videos genom åren från dom mångkulturella skolorna. Jag hade inte stått ut ens en enda lektion. Jag hade rest mig och packat ihop mina pinaler inom 5 minuter, vänt på klacken och aldrig sett tillbaka. Förstår inte hur någon överhuvudtaget kan stå ut i klasser som mer ser ut som apberget på zoo, än en skolklass.

   • MICKEYM0USE

    Exakt. Miljön för lärande och lärare finns inte längre.

    • zeno

     ”mission accomplished”

     ”operation ”dumbing down” was a great success according to PISA surveys and is now terminated”

 • Exilenskalman

  Hela samhällssystemet som det är uppbyggt främjar en dysgenisk utveckling. Barnbidrag, socialbidrag, föräldrapenning etc är mer eller mindre obegränsat vilket är till gagn för de som är omöjliga på arbetsmarknaden. De kan då skaffa barn efter barn utan att fundera på kostnaden då de ändå inte står för den själva. De högintelligenta, självförsörjande människorna, som betalar kalaset, kan, av ekonomiska skäl då de får ta kostnaden för barnalstring på egen hand samtidigt som de betalar försörjningen åt andra, inte skaffa mer än kanske två eller tre barn.

  I längden innebär det att fler och fler lågpresterande skaffar fler och fler barn vilket ofelbart leder till en fördumning av samhället totalt sett. I kombination med alla andra faktorer blir det en samhällelig katastrof. Dock inte, för den med ögon och hjärna, en oväntad sådan.

  • Maximus

   Eugenik och lite vis socialdarwinism. Sådant tycker jag mycket om.

   • Parsifal

    ”I Tyskland fanns det ett lagförslag om tvångssterilisering av utvecklingsstörda, epileptiker och psykiskt sjuka. När Hitler kom till makten 1933 infördes denna lag så gott som omedelbart. En svensk utredare fick i uppdrag att på ort och ställe studera det praktiska genomförandet av en sådan lag. När Sveriges riksdag den 5 maj 1934 så gott som enhälligt antog lagen om sterilisering av vad man kallade sinnesslöa individer kunde den i Tyskland inhämtade kunskapen praktiseras. Fram till det att lagen avskaffades så sent som 1974 ( 30 år senare än i Tyskland) utsattes över 60 000 personer för sterilisering, i huvudsak på någon diffust formulerad arvs- eller rasbiologisk indikation.”
    Citat från artikeln ”Eugenik i vår tid” av Glenn Haegerstam i Signum nr 5/2016 sid. 39.

   • Exilenskalman

    Tack. Kanske inte direkt en fråga om eugenik i sig men socialdarwinism och den sinnesslöa massans tyranni. Den stora massan kommer aldrig att rösta för försämringar för sig själv oavsett vad som inträffar vilket innebär att det med nuvarande system tyvärr inte lär bli någon förändring oavsett hur väl den behövs. Tråkigt nog leder det i förlängningen tillbaks till den starkes rätt och en ny form av aristokrati där den starke och /eller rike blir den som bestämmer och därmed en ännu sämre situation för de fysiskt/ekonomiskt/mentalt förfördelade. Knappast vad den breda massan egentligen önskar sig men får då de missar de långsiktiga konsekvenserna av sitt eget handlande.

 • Magnus

  Legalisera dueller? Seriöst?

  Nej, som jag ser det är dueller, hur manliga de än är i sin form, i grund och botten ett uttryck för en direkt omanlig och djupt förkastlig överkänslighet. Heder och ära kan försvaras på betydligt sundare sätt. (En viss stoicism är sällan fel.)

  Men med det sagt kommer jag nog ändå att läsa Nilssons bok.

  • Ozcarian

   Oavsett vad man tycker om dueller eller inte belyser det ju hur långt ordens värde har devalverats. Vi slänger ur oss det ena och det andra, utan att det får konsekvenser. Åtminstone i Västvärlden. I andra delar av världen får man väga sina ord tyngre, annars kostar det en livet – fråga folk som bott i Thailand och rest i andra delar av Asien eller Sydamerika. Tycker dueller, kopplat till ärekränkningsaspekten, är en fin tradition i Västerlandet. Visst, många kunde ju ryckas bort i ”onödan” (Bismarck gick mängder av dueller, vilket vittnar om en äregirig personlighet – lyckligtvis klarade han sig igenom dem och uträttade sitt värv).

  • zeno

   ”vända andra kinden till” är ur ett rent spelteoretiskt perspektiv överlägset och går att bevisa med matematik – något johan von neuman blev ”tvungen” att göra iochmed atombombens födelse(huru hantera konfliktsituationer – rykande aktuellt just nu med nordkorea)

 • zeno

  trodde artikelns rubrik ”anarko-fascism” skulle innebära en analys av den förda regeringspolitiken – med transportstyrelsens skandal som utgångspunkt

  är det några som verkligen lever upp till epitetet ”anarko-fascister” så är det väl en regering som för en helt verklighetsfrånvänd politik som leder rakt in i fördärvet – såsom vår egen eller venezuelas

  är så gammal att jag minns när ledande personer i svedala öppet o offentligt hyllade pol pots svinerier – eller när regeringen bildt höjde DAGS-låneräntan till 500(femhundra) %

  så kopplingen jag gjorde direkt är varken långsökt eller orealistisk

  och den inhemska så kallade ”oppositionen”/alliansen är svårartat medskyldig i och med DecemberÖverenskommelsen

  ps
  SD eller DÖ 2.9.1 – valet är givet!

 • Stultus Sanctus

  ”Värdefullt är inte minst det idékomplex där manlighet, heder och det politiskas realiteter bildar en helhet.”

  Nu har jag inte läst Jonas Nilssons bok, och han har säkert en del poänger i sin bok, men att den erkända/okända mytomanen Jonas Nilsson ska sitta och bre ut sig intellektuellt som en auktoritet, gällande ämnen som manlighet, heder, och styrka osv, blir ju ganska paradoxalt och inte minst komiskt, om man ser till hans track record gällande mytomani,
  osäkerhet, och allmän feghet, samt kvinnomisshandel (det sistnämnda enligt hans egen offentliga utsaga och åsikter).

  En person som offentligt står och påstår att han är en ”MMA-fighter” (när man har gått NOLL officiella matcher, dock för 6 år sedan gått EN match, på amatörnivå, som man
  dessutom förlorade, allt enligt Sherdogs-sidans egen offentliga statistik), ”martial arts expert” (nu senast i Red Ice TV-intervjun), ”top elite soldier trained in arctic warfare”
  (som han påstod i intervjun i ukrainsk media, när han verkade ha blivit betald av Nato för att agera posterboy för att få mindre bättre vetande nationalister att åka ned till
  sionist-Poroshenko-styrda Ukraina för att slåss för sionistiska intressen) när man i verkligheten endast har gjort lumpen och dessutom inte ens är utbildad primärt för strid utan istället ingick i packgrupperna/logistikgrupperna (offentliga uppgifter som vem som helst kan kolla upp enligt offentlighetsprincipen i Sverige) och dessutom med dåliga avgångsbetyg.

  En person som offentligt sitter och utmanar personer (som avslöjar allt sådant här om Jonas) på ”bare knuckle fights” genom irrationella och känslosamma/patetiska videos som han lägger upp på Youtube, iklädd rosa boxningshandskar, och dessutom nästan börjar
  gråta mitt i dessa videos när han är som mest upprörd, en VUXEN person som på fullaste allvar sitter och fantasiskriver (på Motgift) offentligt om hur han ”sänker de största killarna
  (på fester), och slänger upp de snyggaste tjejerna på axlarna (på fester)” (Jonas Nilsson väger dessutom otroliga hela 70 kg skall tilläggas), som på fullt allvar referar
  till vanliga personer som ”civilister” (notera alltså den fåniga militär-fixeringen), en person som på fullt allvar släpper offentliga videos där han ska läsa lusen av tafsande invandrarmän och står och likt på dagisnivå gormar läspandes att de minsann är
  ”skitungar” och ”små fjärtar”, en person som offentligt mytomaniserar om att han skulle ha varit 2 år i Främlingslegionen (där minsta kontraktstiden är 5 år och annars åker man i deras egen finkaburum resterande tiden av tjänstetiden), och sitter i ukrainsk tv och mytomaniserar om att under sin tid i Främlingslegionen så skulle han ha ”stridit i drogkrigen i Sydamerika” (intervjun nämnd här i texten tidigare), en person som köper in begagnade främlingslegionär-attiraljer och fotograferar sig själv på sitt pojkrum med dessa osv, en person som påstår på sin tidigare hemsida för sin förra bok, att han är VD, sittande i en fåtölj iklädd kostym osv

  Att en sådan person ska resonera kring och försöka sig på att vara en auktoritet gällande styrka, heder, ära, osv blir ju minst sagt, eh, skrattretande. Jag tycker folk ska ha allt detta i åtanke när de läser hans bok, även om det kanske finns en och annan poäng i hans bok.

  I följande länk kan man läsa mera i en granskning, om allt det ovanstående nämnda, rörande Jonas Nilsson:

  http://tinyurl.com/ychu4avn

 • På förekommen anledning: tanken är att det är boken som diskuteras i kommentarsfältet. Jag har tagit bort ett par kommentarer om personen Jonas, dessa får diskuteras på annat håll.

  • Stultus Sanctus

   Ok, jag förstår.

   Jag länkar istället till granskningen ( goo.gl/xYu94S ) om Jonas Nilsson, så får folk som själva vill, klicka sig vidare och läsa och bilda sig en egen uppfattning.

   Jag anser att det är viktigt att folk känner till det som avslöjas om Jonas Nilsson, när de läser hans bok där han skriver om styrka, mod, ära, heder, manlighet, osv..

   Jag hoppas att länken i alla fall får stå kvar (även om texten i sig togs bort tidigare), så att folk som sagt själva får bilda sig en egen uppfattning.

   Mvh

  • Stultus Sanctus

   Nu sjönk du i mina ögon, Oskorei.

   Jag trodde du var en sanningssökare, och för yttrandefrihet?

 • Odysseus Ingen

  Idén att kombinera nationalism och anarkokapitalism i dagens Sverige försvåras av att stora delar av topparna inom det svenska näringslivet trots att det kunde ha sagt nej (för de har trots allt en del makt över Sverige, även om många inte vill erkänna det), ändå valde att stödja massinvandringspolitiken i handling och ibland till och med ord. Då anarkokapitalism oundvikligen leder till de rikastes närmast oinskränkta välde så blir risken stor att samma människor som sitter på de stora företagens toppositioner blir de som lyckas köpa sig den mesta av marken stor, i och med att de har ett så stort startkapital. Och när detta sedan väl har skett är det nästan omöjligt för alla som inte heter Ax:son, Wallenberg eller Bert Karlsson att få dessa inför rätta utan att bryta mot ”icke-agresssion-principen”, som är grunden för all anarkokapitalism. Jag förstår tjusningen med att skapa ett etniskt rent samhälle fullt med självständiga individer som äger sin egen mark, men tyvärr vill inte de som dominerar i marknadssamhället ha ett sådant samhälle, utan de vill bara klämma ut så mycket ur folk som möjligt utan att ha de etniska konsekvenserna i åtanke. Istället för med anarkokapitalism* hade ett anarkistiskt samhälle bäst kunnat förenas med ett fascistiskt i ett återupprättat jordbrukssamhälle (med det menas ett samhälle där jordbruket dominerar, och industri och tjänstesektor är minimal) utan möjlighet till någon form av välfärd. Skapandet av ett sådant samhälle är så klart de flesta svenskar emot (för att inte tala om de svenskar som sitter på toppen av de stora företagen), men detta är annars det enda som skulle kunna skapa fler av den människotyp som beskrivs i boken (och då dessutom få dem att bli i majoritet).

  *Då alla anarkokapitalister talar om ett post- eller industriellt samhälle så räknar jag inte anarkokapitalism som en samhällsmodell som skulle kunna återupprätta jordbrukssamhället.

  • Patria

   Folket har möjlighet att resa sig mot dessa makthavare, men väljer att låta bli. Glöm inte att folket har ett val. Men historien är givetvis ännu inte över, tiden utvisar detta.

 • Lilou N John

  Jonas Nilsson verkar mycket intressant, åtminstone enligt denna recension. Ser människan som hon är. Tänker lite på Ibsens (ungefärliga) citat:

  ”Använd inte utländska ord som ‘ideal’, använd i stället norska ord som ‘lögn’.”