Ett guldkorn av Strindberg

Kristendom, Litteratur, Religion

I början av berättelsen De små, som ingår i novellsamlingen Vivisektioner, skriver August Strindberg:

”Genom ostracismen hade grekerna försökt motverka den naturlag, som bjuder att de stora, starka och kloka skall komma sig fram. Operationen lyckades, patienten dog, och Grekland står än idag lik. Med kristendomen börjar de smås guldålder. Att vara fattig, liten, svag, vanskaplig blev en förtjänst; olyckan blev en källa till framgång. Rom, som genom sin tro på den starkares rätt hade blivit en världsmakt, blev uppätet av de små, och med romerska rättens upphävande infördes de svagas rätt.”

Resterande delen av berättelsen handlar sedan om en fräck dvärg, som på grund av sin litenhet blir föremål för medlidande och därför vinner många fördelar i livet. Det är en nöjsam saga, med en intressant sensmoral och den kan varmt rekommenderas.