Länktips: Dharma Nation och Sri Dharma Pravartaka Acharya

Filosofi, Religion, Vedisk tradition

Sri Dharma Pravartaka Acharya, även kallad Acharyaji, är en amerikansk religiös ledare och grundare av International Sanata Dharma Society (ISDS). Han har gett ut en bok via Arktos, The Dharma Manifesto, som recenserats här på Motpol. Det är en intressant bok, som jag rekommenderar.

Acharyaji skiljer sig från många ”hinduiska” religiösa ledare i väst genom att han är en högerman. Han har ställt sig bakom Trump i presidentvalet och gör en del uttalanden i sina inspelade föreläsningar som borde falla läsarna av Motpol i smaken.

Acharyaji är också positiv till andra indoeuropeiska religiösa uttryck utöver den indiska traditionen, som till exempel nordisk hedendom. Han anser att de alla är en del av en tidigare existerande världsomspännande andlighet och ser dem som naturliga allierade.

Utöver The Dharma Manifesto så har också undertecknad tagit del av Acharyajis bok Sanatana Dharma: The Eternal Natural Way, där Acharyaji går igenom grundvalarna för den tradition han följer. Även den rekommenderas för den som vill ha en introduktion till Acharyajis idéer och religiösa tradition.

På youtube-kanalen Dharma Nation finns ett antal inspelningar från Acharyajis tempel tillgängliga. De flesta består i att han föreläser för sin församling om olika ämnen. I en av de senaste går han igenom några av de filosofiska skillnaderna mellan dvaita, advaita och Acharyajis egen skola vishishtadvaita. Den rekommenderas då de flesta i väst verkar tro att all indisk filosofi kommer ur advaitaskolan.

Kanalen Dharma Nation på Youtube

Dharma Nation

ISDS