Välkommen till Motpol.nu

Okategoriserade

Det svenska debattklimatet är inskränkt, likriktat, och ofta outsägligt tråkigt. De intressanta röster som bryter likriktningen är ofta isolerade ljuspunkter i en massiv sörja av likriktat mörker, och kan vara nog så svåra att hitta.

För att råda bot på detta, har en grupp nordiska fritänkare, radikalkonservativa, nationalister och traditionalister, slagit sig ihop och startat Motpol.nu. Motpol.nu är menat att fungera som en samlad motvikt mot det fördummade och konforma debattklimatet, och har rötterna djupt i den nordiska traditionen av åsiktsfrihet, fri debatt och yttrandefrihet.

Webblogg Oskorei kommer därför gradvis att flytta över de viktigare inläggen, och återfinns framöver på sin nya adress:

http://oskorei.motpol.nu/

Vi rekommenderar varmt ett besök på framsidan till Motpol, där flera av de mycket kvalitativa bloggare vi har äran att samverka med återfinns:

http://www.motpol.nu/

Inlägg som väntar på oskorei.motpol.nu inom den närmaste framtiden är en artikel om Julius Evolas sociala vision, en artikel om Machiavellis relevans för oss idag, en recension av en bok om hittiterna (det indo-europeiska imperium som en gång behärskade stora delar av Mellanöstern och därefter föll i fullständig glömska), en summering av en bok om europeisk häxtro, samt en artikel om den europeiska Ordenstanken och dess aktualitet för nutida politiska och metapolitiska rörelser.

Väl mött!