Lästips för ledigheten

Okategoriserade

Vi befinner oss nu i gränslandet mellan 2014 och 2015 och många är lediga. Gissningsvis har vi nu även smält julmaten, och det kan då vara av intresse med några lästips.

Inre frihet

Vi börjar på temat inre frihet, vilket också är namnet på en bok av Thomas Nydahl. Temat löper som en röd tråd genom hans texter, texter som ofta även är ett fönster till en bredare kulturvärld. Dessa egenskaper torde göra dem givande för många av Motpols läsare. Ett lästips som kan vara en god introduktion är recensionen av Svante Nordins Stolpe-biografi.

En annan röst jag tycker mycket om, både som människa och skribent, är Mohamed Omar. Han har uppnått betydande frihet både i förhållande till etablissemang och -ismer, dessutom delar vi en gotisk sensibilitet och många specialintressen. Ett sådant är H.P. Lovecraft, ett annat är uppenbarligen Fritz Leiber.

Om vi håller oss i Svitjod och Gautjod finns det fler intressanta lästips (om jag missar något är ni välkomna med tips i kommentarsfältet). Så har Goten tolkat både Rilke och Hölderlin.

jk

Bonde-Sverige och boströmianism

Klart läsvärd är också Swedish Dissidents artikelserie om det svenska lantbrukets historia, vilket naturligt anknyter till undertecknads intresse för teman som Bonde-Sverige och kopplingen mellan svenskhet och frihet. Men där undertecknad i mycket utgår från mer eller mindre romantiska idealtyper, som vi finner hos Geijer och Rydberg, Strindberg och Månsson, baseras Steves artiklar på ekonomisk och politisk historia.

Här bör även nämnas occidentfausts analys av det politiska läget, liksom Jan Millds analys av Socialdemokraternas situation.

Högintressant är även att Jan Olof Bengtsson börjat introducera den svenske personlighetsfilosofen Boström, en gång i tiden Hegels framgångsrike rival i vårt land och nu oförtjänt bortglömd. Boström för tankarna till en högre hedendom, han är också intressant som antiliberal med korporatistiska förtecken.

Nämnas bör också Tino Sanandajis kickstarter-insamling, vilken redan slagit svenskt rekord. Tino har under flera år avslöjat de etablerade lögnerna och halvsanningarna kring invandringspolitikens ekonomi, och ägnar sig åt politisk ekonomi i ordets bästa bemärkelse.

Operation Novorossiya

Avslutningsvis beger vi oss österut, till den konfliktzon som i hög grad dominerat 2014. I etablerad media presenteras denna ofta som en kamp mellan å ena sidan Ryssland och å den andra Ukraina, USA och EU, i etablerad media ges vi dessutom information på ett sådant vis att Ryssland framstår som angriparen. Denna bild är både förenklad och tillrättalagd. Bland annat missar den att det finns flera projekt på Kievsidan, bland annat nationalisters och oligarkers, projekt som förr eller senare kommer kollidera med varandra (de förra kommer då att ses som krigshjältar i stora delar av landet, medan de senare förstört det både socialt och ekonomiskt, vilket borgar för en intressant utveckling).

Den missar också att människorna i östra Ukrainas separatistiska region inte enbart är objekt som kontrolleras av Putin. Tvärtom är de handlande subjekt med egen vilja och egna intressen, de är också människor som drabbats hårt bland annat av angrepp mot bostadsområden och försök att svälta ut dem. Något som ägt rum i en etablissemangets mediaskugga. Det är därför positivt att ett svenskt projekt sett dagens ljus, där även separatisternas perspektiv presenteras. Projektet, Operation Novorossiya, har också en bredare ideologisk förståelse än exempelvis den svenska vänster som enbart vill presentera ”nyryssarna” som ”antifascister”. Kring solidariteten med östra Ukraina och en geopolitisk analys där USA framstår som hotet mot världsfreden och folkens frihet, växer det idag fram ett samarbete mellan allt från ryska monarkister till tyska socialister. Det är en på många sätt intressant utveckling, om vilken man i etablerad media inte kommer kunna läsa ett sant ord.