Coomaraswamy on Traditional Economics and Liberation Theology

Ekonomi, Okategoriserade, Traditionalism, Vedisk tradition

Coomaraswamy är en katolsk traditionalist från Östern, och följande är en längre essä om den traditionella synen på socio-ekonomiska frågor, skillnaden mellan individ och person, katolicismens traditionella syn på det goda samhället, Västerlandets fall, och befrielseteologin.

Essän i sin helhet finns här: http://www.coomaraswamy-catholic-writings.com/Liberation%20theology.htm

Det finns ett flertal essäer av Coomaraswamy på sidan.

För att demonstrera den schuonska synen på religioners högre enhet, har jag även letat fram en liten artikel där den schuonska traditionalismen tillämpas på det som ofta betraktas som världens mest primitiva folkslag, nämligen de australiska aboriginerna: http://www.religioperennis.org/documents/Oldmeadow/MelodiesE.pdf

Frågan man naturligtvis ställer sig, är om inte en schuonsk traditionalism är den spirituella/religiösa motsvarigheten till etnopluralismen. Utifrån Schuon inser man att alla religioner, utom i sina moderna deformationer, är autentiska och delar en högre sanning. Man kommer då att respektera alla religiösa traditioner. Samtidigt leder detta inte till den new age-mångkulturalism, där man strävar efter att förgöra alla dessa unika traditioner genom att blanda dem till en enda sörja. Istället inser traditionalismen att varje tradition hör hemma i en viss ”värld”, i en viss del av världen, och att varje tradition är ett helt.

Utifrån en schuonsk grundsyn kan jag respektera både islam, judendom, voodoo och shinto, samtidigt som jag kan försvara min egen nordeuropeiska tradition från att undertryckas av dem. Missionerande kristendom eller islam eller ateism saknar denna ”säkerhetsspärr” och kommer att likt en ohejdbar ångvält att spridas över världen tills alla folk delar samma religion (som i de troendes ögon är ”den bästa/enda/sanna”). Och steg två är naturligtvis då att även deras kulturer blandas upp till en enda sörja. Tron på en enda sann religion leder nästan automatiskt till massmigration, globalisering och kulturdöd.